AKTUÁLIS SZÁM
  HÍREK
 
 A LAPRÓL  

Tartalomból

Globalizációtörténeti megközelítések.DOI: 10.52656/KORALL.2021.03

Baráth Katalin, Bencsik Péter, Bódy Zsombor, Kalmár Melinda, Kékesi Zoltán, Koloh Gábor, Nagy Péter és Zombory Máté tanulmányai

A legújabb számunk teljes tartalomjegyzéke itt megtekinthető!

A szám cikkei itt megvásárolhatók!

 

E-FÜGGELÉK

A cikkekben hivatkozott, csak elektronikusan közzétett anyagok az alábbi linken találhatók.


TERVEZETT SZÁMAINK

A kövekező évekre tervezett tematikus számaink listája az alábbi linken találhatók.

 

KÖZLEMÉNYEK

A KORALL Társadalomtörténeti Egyesület közhasznúsági jelentése a 2020. évre:

Közhasznúsági jelentés 2020.

A KORALL Társadalomtörténeti Egyesület közhasznúsági jelentése a 2019. évre:

Közhasznúsági jelentés 2019.

A KORALL Társadalomtörténeti Egyesület közhasznúsági jelentése a 2018. évre:

Közhasznúsági jelentés 2018.

 Következő >>
 

2021.11.07

Felhívás a Korall 89-es, 2022. évi harmadik számához Kereskedelem

„Isten nem adott meg mindent a föld minden részének, hanem adományait különböző vidékek között osztotta meg, hogy az emberek rászoruljanak egymásra és így társas kapcsolatokat alakítsanak ki. Ezért életre hívta a kereskedelmet, hogy mindenki élvezhesse azt, ami bárhol is termett.” Eképpen magyarázta a 4. században élt Libaniosz a kereskedés meghatározó szerepét, amely szerep idővel csak még jelentősebbé és összetettebbé vált. Már nem volt elegendő a partnerek szóbeli megállapodása, maguk a partnerek sem feltétlenül kellett, hogy jelen legyenek a tranzakciónál, vagy hogy az egyáltalán személyek között bonyolódjon le, és a csere sem korlátozódott kizárólag kézzelfogható termékekre. Változott a kereskedelem megítélése is: voltak, akik az állam grandezzájának eszközét látták benne (mint Machiavelli), mások azt igyekeztek bizonyítani, mint David Ricardo, hogy a kereskedelem „win-win” logikát követ és a komparatív előnyök alapján minden résztvevőnek hasznot hajt. Azzal azonban mindenki tisztában volt, hogy Jean-Baptist Colbert „békés háborúja” olyan komplex rendszerré fejlődött az idők során, amely képes volt radikálisan átalakítani a társadalmakat. A Korall eredeti, máshol meg nem jelent tanulmányokat vár, amelyek a kereskedelmet nem leíróan kívánják ábrázolni, hanem összetettségét és beágyazottságát, fejlődésének folyamatát és sokrétűségét kívánják megragadni és bemutatni. Ehhez kínálunk néhány szempontot: • Hogyan formált és alakított át a kereskedelem közösségeket, társadalmakat, rendszereket? • Mennyiben befolyásolták a törvények, intézmények és játékszabályok a kereskedelmet, és mennyiben befolyásolta a kereskedelem a törvényeket, intézményeket, játékszabályokat? • Szerződések, megállapodások, biztosítások: miként fejlődtek, hogyan hatottak a kereskedelemre? • A kereskedés és a hitelezés összefonódása, kereskedő-bankárok. • Kereskedői társaságok, hálózatok. • A kereskedelem és az erőszak, háborúk, gyarmatosítás kapcsolata, kereskedelem és hatalom, hadiszállítók. • Az ún. sedentary merchants (N. S. B. Gras) és az utazó kereskedők szétválása, különbségük, a menedzseri szerepek előretörése. • A kereskedelem szintjei: lokális és távolsági, ezek kapcsolata, egymásra utaltsága. • A kereskedők társadalmi mobilitása és presztízse. • Kereskedelmi útvonalak és a világ felmérése. • A kereskedelem megítélése a kortársak és az utókor szemében. • A kereskedelemről szóló elméletek és viták, értelmezések. • Kereskedelem a képzőművészetekben és az irodalomban. A tervezett tanulmányról egy nagyjából 2000 leütés terjedelmű rezümét kérnénk 2021. december 5-ig elküldeni a szám felelős szerkesztőinek: Ring Orsolyának (ring.orsolya@gmail.com) és Somorjai Szabolcsnak (szsomorjai@gmail.com). A rezümék alapján a felkérésekről a Korall teljes szerkesztősége hoz döntést december 19-ig. A legfeljebb 60 ezer leütésnyi (lábjegyzetekkel és irodalomjegyzékkel együtt) terjedelmű kéziratok leadási határideje 2022. június 15. Az absztrakt elfogadása nem jelenti az elkészült tanulmányok automatikus közlését. Az írásokat anonim lektorok és a lap szerkesztőinek véleményezése után tartalmi kiegészítésre és módosításra, valamint a Korall hivatkozási rendszerének pontosítása vagy javítása céljából a szerzőknek visszaküldhetjük. A szerzői tudnivalókról: http://www.korall.org/szerzoinknek. További információk a Korallról: http://www.korall.org/impresszum_hu
2021.10.30

Felhívás a Korall 88. (23. évf., 2022) számához: Építészet – képzőművészet – társadalom

A Korall korábbi számaiban már foglalkozott a színház és a zene valamint a társadalom kapcsolatával. A művészetek további területeit is bevonva folyóiratunk 88. számában a képzőművészet és az építészet köréből várunk az alábbi témakörökhöz kapcsolódóan eredeti, máshol még meg nem jelent tanulmányokat:  Művész és társadalom változó viszonyai  A közönség társadalmi tagozódása, a befogadás folyamatai; közönség és művész kapcsolata  Ízlések, normák és azok visszahatása a művészre  A nyilvános tér és a képző- és építőművészet kapcsolata  Fogyasztói társadalom és képzőművészet  Képzőművészet és építészet a diktatúrákban  A megbízók szerepe  Mecenatúra a képzőművészetben  A művészeti alkotócsoportok mint közösségek  A képzőművészet intézményei, professzionalizációjának folyamatai  Kiadók, kereskedők, impresszáriók, managerek  Képzőművészek és építészek mint társadalmi csoportok származása, mobilitása  A marginalizált, az elit- és a tömegkultúra valamint művészei Előnyben részesítjük azokat az írásokat, amelyek nem pillanatképek, statikus állapotok, hanem folyamatok vizsgálatára helyezik a hangsúlyt. A szerkesztőség ezenfelül vár a tematikus blokkhoz kapcsolódó könyvismertetéseket, recenziókat is, vagy a témakör társadalomtörténeti, kultúrtörténeti, történeti szociológiai, eszmetörténeti új eredményeit bemutató review article jellegű írásokat. A szám felelős szerkesztői: Kármán Gábor és Lengvári István. Várjuk a tervezett tanulmányról készült rövid, legfeljebb 3000 leütés terjedelmű absztraktokat legkésőbb 2021. november 30-ig. Az absztrakthoz kérünk mellékelni egy rövid cv-t (alapinformációkat a leendő szerzőről). A szerkesztőség december 15-ig dönt a felkérésekről. Az elfogadott rezümékből írt tanulmányok leadási határideje 2022. május 1. lesz, a szám várható megjelenési ideje 2022 júliusa. Az absztraktokat a következő e-mail címekre kérjük eljuttatni: karmangabor@gmail.com és lengvari@gmail.com. Az absztrakt elfogadása nem jelenti az elkészült tanulmányok automatikus közlését. Az írásokat anonim lektorok és a lap szerkesztőinek véleményezése után tartalmi kiegészítésre és módosításra, valamint a Korall hivatkozási rendszerének pontosítása vagy javítása céljából a szerzőknek visszaküldhetjük. A szerzői tudnivalókról: http://www.korall.org/szerzoinknek. További információk a Korallról: http://www.korall.org/impresszum_hu.
2021.02.20

Felhívás a Korall 86-os, 2021. évi negyedik számához Mobilitás a rendi társadalomban

A tematikus blokk a rendi társadalom szerkezeti sajátosságait a társadalmi mobilitás, illetve a rendi választóvonalak átlépése, ennek következményei, megítélése szempontjából kívánja tárgyalni. E kérdéskör vizsgálatához mind egyéni pályákra, mind pedig társadalmi csoportok egészére összpontosító elemzéseket várunk. A vizsgálathoz javasolt kérdések részletesebben: Hogyan befolyásolta az egyén érvényesülését a rendi státusza? Hogyan zajlott, milyen formái, milyen motívumai és milyen lehetőségei voltak a rendi választóvonalak átlépésének? Milyen társadalmi következményekkel járt a határvonalak átlépése? Milyen fogadtatása volt e határátlépéseknek? Miként alakult a rendi határvonal átlépésének értelmezése, megítélése? Milyen volt a rendi mobilitás kollektív társadalmi reprezentációja? Hogyan alakult hosszabb időszakot véve a rendi keretek közötti társadalmi mobilitás? Miként tapintható ki, hogyan jelentkezett a mobilitás szempontjából a rendi társadalmi keretek felbomlása? A tervezett tanulmányról a kb. 2000 leütés terjedelmű rezümét 2021. március 15-ig kérnénk elküldeni a szám felelős szerkesztőinek, Czoch Gábornak (gczoch@gmail.com), Kármán Gábornak (karmangabor@gmail.com) és H. Németh Istvánnak (nemeth.istvan@mnl.gov.hu). A rezümék alapján a felkérésekről a szám felelősei a Korall szerkesztőségével legkésőbb 2021. március 30-ig döntenek. A legfeljebb 60 ezer leütésnyi (lábjegyzetekkel és irodalomjegyzékkel együtt) terjedelmű kéziratok leadási határideje 2021. szeptember 1. lesz. Az absztrakt elfogadása nem jelenti az elkészült tanulmányok automatikus közlését. Az írásokat anonim lektorok és a lap szerkesztőinek véleményezése után tartalmi kiegészítésre és módosításra, valamint a Korall hivatkozási rendszerének pontosítása vagy javítása céljából a szerzőknek visszaküldhetjük. A szerzői tudnivalókról: http://www.korall.org/szerzoinknek. További információk a Korallról: http://www.korall.org/impresszum_hu
 Következő >>

 

 

   

Üdvözöljük a KORALL Társadalomtörténeti Folyóirat honlapján!

A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat olyan magyarországi és nemzetközi kutatásoknak kíván fórumot biztosítani, amelyek a történelmi folyamatoknak, a társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális jelenségek mélyebb történeti összefüggéseinek feltárására, újszerű megközelítésére, társadalomtudományos, interdiszciplináris elemzésére vállalkoznak.

Tovább>>


RECENZIÓK

A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat folyamatosan vár társadalomtörténeti tárgyú magyar nyelvű kötetekről recenziókat, ismertetéseket. Az alábbi letölthető fájlban az ajánlott kötetek mellett útmutatót is találnak leendő szerzőink!  link


ADATVÉDELEM

A Korall Társadalomtörténeti Egyesület adatvédelmi nyilatkozata letölthető innen:  link


 
 
 
 
 
A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat olyan magyarországi és nemzetközi kutatásoknak kíván fórumot biztosítani, amelyek a történelmi folyamatoknak, a társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális jelenségek mélyebb történeti összefüggéseinek feltárására, újszerű megközelítésére, társadalomtudományos, interdiszciplináris elemzésére vállalkoznak.