AKTUÁLIS SZÁM
  HÍREK
 
 A LAPRÓL  

Tartalomból

Kulturális örökség és történelem

 

Kulturális örökség
és történelem
Csicsics Anna, Fejérdy Tamás, György Eszter,
György Péter, Sonkoly Gábor tanulmányai
valamint Giovanni Levi írása

Csicsics Anna, Fejérdy Tamás, György Eszter,György Péter, Sonkoly Gábor tanulmányai valamint Giovanni Levi írása

 

A legújabb számunk teljes tartalomjegyzéke itt megtekinthető!

A szám cikkei itt megvásárolhatók!

 

E-FÜGGELÉK

A cikkekben hivatkozott, csak elektronikusan közzétett anyagok az alábbi linken találhatók.


TERVEZETT SZÁMAINK

A kövekező évekre tervezett tematikus számaink listája az alábbi linken találhatók.

 

KÖZLEMÉNYEK

A KORALL Társadalomtörténeti Egyesület közhasznúsági jelentése a 2013. évre:

Közhasznúsági jelentés 2013.

A KORALL Társadalomtörténeti Egyesület közhasznúsági jelentése a 2012. évre:

Közhasznúsági jelentés 2012

A KORALL Társadalomtörténeti Egyesület közhasznúsági jelentése a 2011. évre:

Közhasznúsági jelentés 2011

 Következő >>
 

2019.12.05

A decemberi Korall-napok keretében a Korall Társadalomtörténeti Egyesület karácsonyi akciós könyvvásárt hirdet 2019. december 20-ig!!

Az alábbi könyveink most különleges kedvezménnyel megrendelhetők a honlapunkon keresztül (http://korall.org/k%C3%B6nyv-megrendel%C3%A9s_)!

A könyvek december 20-ig személyesen átvehetők az ELTE BTK Jegyzetboltjában, vagy postai úton a költség felszámolásával elküldjük a megrendelő címére.

Gerhard Péter: Deszkafalak és potyavacsorák. Választói magatartás Pesten a Tisza Kálmán-korszakban. Kedvezményes ár: 2100 Ft

Koltai Gábor. Akik a „Párt” ellen vétkeztek. Pártfegyelmi eljárások Budapesten az MDP időszakában, 1949–1956. Kedvezményes ár: 2100 Ft

Keszei András: A középfokú oktatás felekezeti változatai és társadalmi háttere a 19. század első felében Pesten. Kedvezményes ár: 2100 Ft

Farkas Gyöngyi: Lázadó falvak. Kollektivizálás elleni tüntetések a vidéki Magyarországon (1951–1961). Kedvezményes ár: 2300 Ft

Nagy Ágnes: Harc a lakáshivatalban. Politikai átalakulás és mindennapi érdekérvényesítés a fővárosban, 1945–1953. Kedvezményes ár: 2300 Ft

Sasfi Csaba: Gimnazisták és társadalom Magyarországon a 19. század első felében. Kedvezményes ár: 2300 Ft

Granasztói György: A városi élet keretei a feudális kori Magyarországon. Kassa társadalma a 16. század derekán. Kedvezményes ár: 2300 Ft

Szegedi Péter: Riválisok. Debrecen futballtársadalma a 20. század első felében. Kedvezményes ár: 2100 Ft

Parasztok és polgárok. Tanulmányok Tóth Zoltán 65. születésnapjára. Kedvezményes ár: 2300 Ft

2019.09.09

Felhívás a Korall 80. számához:

A tudomány intézményei és a társadalom a 19–20. században

 A tudományok a 19–20. században minden korábbinál nagyobb szerepet töltöttek be a társadalmak életében. A modern korban csak azokat a tudásformákat tekintik tudománynak, amelyek intézményesültek tudós társaságok, kutatóintézetek, múzeumok és más közgyűjtemények, egyetemek, vagy pedig akadémiák szintjén. Ezek az intézmények biztosítják a kereteket, az infrastruktúrát a tudományok műveléséhez. A tudomány intézményeivel kapcsolatban mindig is nemzeti, politikai, társadalmi és gazdasági elvárások fogalmazódtak meg, amelyek meghatározták azt, ahogyan a környezet ezekhez az intézményekhez viszonyult, illetve a fenntartóknak az intézményekkel kapcsolatos, döntéseit, stratégiáit.
A Korall 2020-ban tematikus számot kíván megjelentetni a tudományos intézmények és társadalmi környezetük kapcsolatáról.  Ehhez várunk olyan tanulmányjavaslatokat, amelyek intézményközpontú módon – tehát nem elméleti jellegű tudománytörténeti szempontok szerint – közelítik meg a témájukat. Elemezhetők a tudományos intézmények létrejöttét meghatározó folyamatok, az ezekben szerepet játszó aktorok tevékenysége és az országos vagy helyi múzeumok, levéltárak, tudományos célú egyesületek, gyűjtemények, akadémiai vagy egyéb kutatóintézetek, valamint egyetemek tudományos, kutatási tevékenységének illeszkedése társadalmi környezetükhöz. Érdekes elemzések születhetnek a fenntartók és a tudomány művelőinek stratégiáiról, viszonyáról, esetleges konfliktusairól, a törekvéseiket legitimáló diskurzusokról, illetve a tudományos közeg belső szerveződéséről, hazai és külföldi kapcsolatrendszeréről. E témakörülírás nem kizárólagos, további témák is elképzelhetőek, amennyiben az elemzések társadalomtörténeti szempontúak.
A szerkesztőség vár a tematikus blokkhoz kapcsolódó könyvismertetéseket, recenziókat, egy témakör új eredményeit bemutató review article jellegű írásokat is.
Kérjük, hogy a tervezett tanulmányról rövid, legfeljebb 2000 leütés terjedelmű absztraktot küldjenek el a Korall szerkesztőségének, legkésőbb 2019. október 31-ig. A szerkesztőség november 15-ig dönt a felkérésekről. Az elfogadott rezümékből írt tanulmányok leadási határideje 2020. április 15. Az absztraktokat a szám felelős szerkesztői, Bódy Zsombor és Lengvári István e-mail címére kérjük eljuttatni: bomazsor@hotmail.com és lengvari@gmail.com.
Az absztrakt elfogadása nem jelenti a tanulmányok automatikus befogadását. Az írásokat anonim lektorok és a lap szerkesztőinek véleményezése után tartalmi kiegészítésre és módosításra, valamint a Korall hivatkozási rendszerének pontosítása vagy javítása céljából a szerzőknek visszaküldhetjük.
A szerzői tudnivalókról: http://www.korall.org/szerzoinknek
Lapunkról további információkat itt talál: http://www.korall.org/impresszum_hu

2019.05.24

Május 31-én, délután 17 órakor a Korall könyvek hármas könyvbemutatója lesz az ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtárában. 

Részletek a meghívóban!

 Következő >>

 

 

   

Üdvözöljük a KORALL Társadalomtörténeti Folyóirat honlapján!

A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat olyan magyarországi és nemzetközi kutatásoknak kíván fórumot biztosítani, amelyek a történelmi folyamatoknak, a társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális jelenségek mélyebb történeti összefüggéseinek feltárására, újszerű megközelítésére, társadalomtudományos, interdiszciplináris elemzésére vállalkoznak.

Tovább>>


RECENZIÓK

A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat folyamatosan vár társadalomtörténeti tárgyú magyar nyelvű kötetekről recenziókat, ismertetéseket. Az alábbi letölthető fájlban az ajánlott kötetek mellett útmutatót is találnak leendő szerzőink!  link


ADATVÉDELEM

A Korall Társadalomtörténeti Egyesület adatvédelmi nyilatkozata letölthető innen:  link


 
 
 
 
 
A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat olyan magyarországi és nemzetközi kutatásoknak kíván fórumot biztosítani, amelyek a történelmi folyamatoknak, a társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális jelenségek mélyebb történeti összefüggéseinek feltárására, újszerű megközelítésére, társadalomtudományos, interdiszciplináris elemzésére vállalkoznak.