AKTUÁLIS SZÁM
  HÍREK
 
 A LAPRÓL  

Tartalomból

Fegyelmezés - büntetés

 

Baráth Katalin, Bácsalmási Irén, Borbély Sándor,
Kiss András, Kovács Janka, Kulcsár Beáta, Matus László,
Polyák Petra és Tangl Balázs tanulmányai

Baráth Katalin, Bácsalmási Irén, Borbély Sándor, Kiss András, Kovács Janka, Kulcsár Beáta, Matus László, Polyák Petra és Tangl Balázs tanulmányai

 

A legújabb számunk teljes tartalomjegyzéke itt megtekinthető!

A szám cikkei itt megvásárolhatók!

 

E-FÜGGELÉK

A cikkekben hivatkozott, csak elektronikusan közzétett anyagok az alábbi linken találhatók.


TERVEZETT SZÁMAINK

A kövekező évekre tervezett tematikus számaink listája az alábbi linken találhatók.

 

KÖZLEMÉNYEK

A KORALL Társadalomtörténeti Egyesület közhasznúsági jelentése a 2013. évre:

Közhasznúsági jelentés 2013.

A KORALL Társadalomtörténeti Egyesület közhasznúsági jelentése a 2012. évre:

Közhasznúsági jelentés 2012

A KORALL Társadalomtörténeti Egyesület közhasznúsági jelentése a 2011. évre:

Közhasznúsági jelentés 2011

 Következő >>
 

2018.10.09

Keszei András: A középfokú oktatás felekezeti változatai és társadalmi háttere a 19. század első felében Pesten. (bolti ár: 3500 Ft, a kiadótól személyes átvétellel: 2800 Ft) Megrendelhető a terjesztes@korall.org e-mail címen, vagy itt a honlapon.

2018.02.11

Megjelent a Korall Társadalomtörténeti Monográfiák 7. kötete: Kunt Gergely: Kamasztükrök. 

A hosszú negyvenes évek társadalmi képzetei
& atalok naplóiban

A hosszú negyvenes évek társadalmi képzetei fiatalok naplóiban. (Bolti ár: 3900 Ft, a kiadótól személyes átvétellel: 3500 Ft.) Megrendelhető a terjesztes@korall.org e-mail címen, vagy itt a honlapon.

kumt

2018.01.16

Felhívás a Korall Társadalomtörténeti Folyóirat 74-es,

Civil társadalom munkacímű számához

 

 

Civil társadalom
A polgárok önkéntes alapon, a mindenkori államhatalomtól független kezdeményezésére létrejövő legkülönfélébb, nem gazdasági haszonszerzésre szerveződő társulásai jelentik a civil társadalom alapját. A civil társadalom döntő szerepet játszik egy egészségesen működő, modern demokráciában, így e társulások történetének vizsgálata a rendi társadalom átalakulása, illetve a polgári demokrácia kiépülése problematikájának kontextusába illeszkedik.  
A Korall tervezett tematikus száma a legkülönfélébb területeken működő (például érdekérvényesítés, érdekvédelem, segélyezés, önsegélyezés, jótékonykodás, hitélet, művelődés, tudomány, hazafiság, kisebbségvédelem, környezetvédelem, sport és szabadidő) egyesületek, társulások társadalomtörténeti vizsgálatára irányuló tanulmányokat vár, a 18. század végétől a rendszerváltásig terjedő időszakra, elsősorban az alábbi témákra vonatkozóan: 
1, az egyesületek tagsága társadalmi összetételének jellemzői, változásai, a tagság belső hierarchiája, a vezetés módja;  
2, az egyesületek szerepe, jelentősége a helyi (vagy országos) közösségszerveződésben, a különféle kollektív identitások formálásában; 
3, az egyesületek és az államhatalom viszonyának alakulása, konfliktusaik. 
A szám tervezett profiljába nem tartoznak bele sem a politikai pártokra irányuló, sem az egyoldalúan intézménytörténeti vizsgálatok. 
2018. március 1-ig várjuk a maximum 2500 leütés terjedelmű rezüméket Czoch Gábor (gczoch@gmail.com) vagy Kármán Gábor (karmangabor@gmail.com) felelős szerkesztők címére. A Korall szerkesztősége a beküldött rezümék alapján hoz majd döntést a felkérésekről 2018. március 15-ig, amelyek beküldési határideje 2018. augusztus 1. lesz.  

A polgárok önkéntes alapon, a mindenkori államhatalomtól független kezdeményezésére létrejövő legkülönfélébb, nem gazdasági haszonszerzésre szerveződő társulásai jelentik a civil társadalom alapját. A civil társadalom döntő szerepet játszik egy egészségesen működő, modern demokráciában, így e társulások történetének vizsgálata a rendi társadalom átalakulása, illetve a polgári demokrácia kiépülése problematikájának kontextusába illeszkedik.  A Korall tervezett tematikus száma a legkülönfélébb területeken működő (például érdekérvényesítés, érdekvédelem, segélyezés, önsegélyezés, jótékonykodás, hitélet, művelődés, tudomány, hazafiság, kisebbségvédelem, környezetvédelem, sport és szabadidő) egyesületek, társulások társadalomtörténeti vizsgálatára irányuló tanulmányokat vár, a 18. század végétől a rendszerváltásig terjedő időszakra, elsősorban az alábbi témákra vonatkozóan: 1, az egyesületek tagsága társadalmi összetételének jellemzői, változásai, a tagság belső hierarchiája, a vezetés módja;  2, az egyesületek szerepe, jelentősége a helyi (vagy országos) közösségszerveződésben, a különféle kollektív identitások formálásában; 3, az egyesületek és az államhatalom viszonyának alakulása, konfliktusaik. A szám tervezett profiljába nem tartoznak bele sem a politikai pártokra irányuló, sem az egyoldalúan intézménytörténeti vizsgálatok. 2018. március 1-ig várjuk a maximum 2500 leütés terjedelmű rezüméket Czoch Gábor (gczoch@gmail.com) vagy Kármán Gábor (karmangabor@gmail.com) felelős szerkesztők címére. A Korall szerkesztősége a beküldött rezümék alapján hoz majd döntést a felkérésekről 2018. március 15-ig, amelyek beküldési határideje 2018. augusztus 1. lesz.  

 

Az absztrakt elfogadása nem jelenti a tanulmányok automatikus befogadását. Az írásokat anonim lektorok és a lap szerkesztőinek véleményezése után tartalmi kiegészítésre és módosításra, valamint a Korall hivatkozási rendszerének pontosítása vagy javítása céljából a szerzőknek visszaküldhetjük.

A szerzői tudnivalókról: http://www.korall.org/szerzoinknek

Lapunkról további információkat itt talál: http://www.korall.org/impresszum_hu

 Következő >>

 

 

   

Üdvözöljük a KORALL Társadalomtörténeti Folyóirat honlapján!

A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat olyan magyarországi és nemzetközi kutatásoknak kíván fórumot biztosítani, amelyek a történelmi folyamatoknak, a társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális jelenségek mélyebb történeti összefüggéseinek feltárására, újszerű megközelítésére, társadalomtudományos, interdiszciplináris elemzésére vállalkoznak.

Tovább>>


RECENZIÓK

A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat folyamatosan vár társadalomtörténeti tárgyú magyar nyelvű kötetekről recenziókat, ismertetéseket. Az alábbi letölthető fájlban az ajánlott kötetek mellett útmutatót is találnak leendő szerzőink!  link


 


 
 
 
 
 
A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat olyan magyarországi és nemzetközi kutatásoknak kíván fórumot biztosítani, amelyek a történelmi folyamatoknak, a társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális jelenségek mélyebb történeti összefüggéseinek feltárására, újszerű megközelítésére, társadalomtudományos, interdiszciplináris elemzésére vállalkoznak.