AKTUÁLIS SZÁM
  HÍREK
 
 A LAPRÓL  

Tartalomból

Megfigyelt társadalom

Csatári Bence, Huhák Heléna, Murai András, Németh Brigitta, Pap Péter István, Schlachta Krisztina, Somogyvári Lajos, Soós Viktor Attila és Vörös Géza tanulmányai

A legújabb számunk teljes tartalomjegyzéke itt megtekinthető!

A szám cikkei itt megvásárolhatók!

 

E-FÜGGELÉK

A cikkekben hivatkozott, csak elektronikusan közzétett anyagok az alábbi linken találhatók.


TERVEZETT SZÁMAINK

A kövekező évekre tervezett tematikus számaink listája az alábbi linken találhatók.

 

KÖZLEMÉNYEK

A KORALL Társadalomtörténeti Egyesület közhasznúsági jelentése a 2014. évre:

Közhasznúsági jelentés 2014.

A KORALL Társadalomtörténeti Egyesület közhasznúsági jelentése a 2013. évre:

Közhasznúsági jelentés 2013.

A KORALL Társadalomtörténeti Egyesület közhasznúsági jelentése a 2012. évre:

Közhasznúsági jelentés 2012

 Következő >>
 

2020.03.15
Idén is lehetőségünk van nonprofit szervezetként az adóbevallások 1%-os felajánlásainak fogadására. Kérjük, tiszteljen meg minket támogatásával. Adószámunk: 18255030-1-43, KORALL TÁRSADALOMTÖRTÉNETI EGYESÜLET.
2020.02.22

Felhívás a Korall 82. számához

Tisztálkodás, egészség(ügy), fürdőkultúra

 

A tisztálkodás, a higiénia a hétköznapi élet legelemibb része és kevés ehhez hasonló jelenség van, amelyben az elmúlt évszázadokban lezajlott kulturális változások nagyságrendje, azok társadalmi differenciáltsága ilyen jól megragadható lenne. A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat a 2020. évi 4. számába olyan történeti szociológiai, társadalom-, gazdaság-, művészet- és kultúrtörténeti, illetve néprajzi tanulmányokat keres, amelyek a tisztálkodás jelenségét vizsgálják: a hosszabb időszakok alatt bekövetkezett változások tárgyalásától kezdve, az egy-egy történeti korszakra fókuszáló elemzéseken át, egészen a konkrét esettanulmányokig. A választható tematikába beletartozhatnak:

- a tisztasággal, testápolással, egészséggel kapcsolatos elméletek, elvek, szemléletek;

- a tisztálkodás, az egészségügy és a fürdőkultúra különböző korszakai;

- a testápolás eszközei, valamint infrastruktúrája (szappanhasználat, fürdőszoba stb.);

- a rituális tisztálkodás, fürdés (a különböző társadalmi, etnikai, vallási csoportok kultúrájában);

- a fürdőkultúra: városi fürdők, gyógyfürdők, a természetes vizek szerepe (többek között tengeri fürdők, a Balaton, a Duna változó társadalmi használata);

- a tisztálkodás és professzionalizáció;

- a csatornázás (vízellátás) és az urbanizáció kapcsolata;

- a tisztítás, tisztálkodás mint szolgáltatás, a borbélyoktól a fodrászaton át a kozmetikáig;

- a ruházat, öltözködés és tisztaság, tisztálkodás kapcsolata;

- a fürdők/fürdőházak topográfiája és szerepük a társadalmi csoportok közötti kapcsolattartásban.

 

A szerkesztőség ezen kívül vár a tematikus blokkhoz kapcsolódó könyvismertetéseket, recenziókat, egy témakör új eredményeit bemutató „review article” jellegű írásokat is.

Kérjük, hogy a tervezett tanulmányról rövid, legfeljebb 2000 leütés terjedelmű absztraktot küldjenek a Korall szerkesztőségének, illetve az alábbiakban megjelölt felelős szerkesztőknek. Ezekben elsősorban a megtárgyalni kívánt problematikát, a vizsgálandó kérdéseket, illetve az elemzés forrásait igyekezzenek bemutatni. A beküldés végső határideje: 2020. március 31. A szerkesztőség a beérkezett absztraktok alapján a felkérésekről legkésőbb 2020. március 30-ig dönt. Az elfogadott rezümékből írt (kb. másfél szerzői ív, 50 000–55 000 leütés terjedelmű) tanulmányok leadási határideje: 2020. augusztus 31. Az absztraktokat, valamint a későbbiekben a tanulmányokat a szám felelős szerkesztői, Granasztói Péter (pgranasztoi@gmail.com) és Majorossy Judit (judit.majorossy@gmail.com) e-mail címére kérjük eljuttatni.

Az absztraktok elfogadása nem jelenti a tanulmányok automatikus befogadását. Az írásokat anonim lektorok és a lap szerkesztőinek véleményezése után tartalmi kiegészítésre, módosításra, illetve átdolgozásra, valamint a Korall hivatkozási rendszerének pontosítása vagy javítása céljából a szerzőknek visszaküldhetjük.

A szerzői tudnivalókról: http://www.korall.org/szerzoinknek

Lapunkról további információkat itt talál: http://www.korall.org/impresszum_hu

2019.12.05

Felhívás! Korall 81.  Vagyon – vagyonosodás

A vagyon és a vagyonosodás olyan kérdések, amelyek mindig is foglalkoztatták az embereket. Bár a téma örök, ugyanebből fakad a nehézsége is: mindenki beszél róla, mindenki gondol róla valamit, elemezni, értelmezni mégsem olyan egyszerű. Adam Smith például arról írt a modern ökonómiát megalapozó The Wealth of Nations (1776) című művében, hogy bár a vagyoni egyenlőtlenség a korai pásztortársadalmakban a legnagyobb,  de  „a vagyon tekintélye még a jómódú és civilizált társadalomban is igen nagy [...] A társadalom minden korszakában, amely már számottevőbb vagyoni egyenlőtlenséget tett lehetővé, állandó panasz tárgya,” hogy a vagyon szerepe sokkal nagyobb az uralom és alárendeltség megalapozásában, „mint az életkoré vagy a személyes képességeké”.

A Korall 81. száma e kérdéskör történeti vonatkozásait szeretné felvonultatni, így várjuk a vagyon és vagyonosodás témájának történeti szociológiai, társadalomtörténeti, gazdaságtörténeti, kultúrtörténeti, eszmetörténeti szempontú elemzését az alábbi témakörökhöz kapcsolódóan, eredeti, máshol még meg nem jelent tanulmányok formájában:

Miből lesz a vagyon? A tőkeakkumuláció, vagyonfelhalmozás/-felhalmozódás folyamata

-          Magánszemélyek vagyonosodása: vagyonszerzési stratégiák különböző társadalmi és politikai környezetben

-          Gazdasági szereplők (céhek, vállalatok) vagyonosodása

-          Vagyonosodás a mezőgazdaságban: parasztság, uradalom, termelőszövetkezet

-          Közvagyon: állam, város, faluközösség; közvagyonból magánvagyon

-          Hadivállalkozás és hadimilliomosok

-          Szellemi vagyon, szabadalmak

Mit kezdenek a vagyonnal? Vagyonhoz kapcsolódó előnyök, feladatok, hátrányok

-          Vagyonosok „társasága”: vagyonra épülő társadalmi helyzet megélése/megnyilvánulása

-          Tőkekonverzió: vagyon alapján elért társadalmi helyzet, kulturális stb. előny

-          Jótékonyság, mecenatúra

-          Vállalati gondoskodás

Mit kezdenek a vagyonnal? Vagyongazdálkodás

-          Állami vagyongazdálkodás

-          Városi vagyonkezelés

-          Az egyház vagyona

-          Céhek, vállalatok vagyongazdálkodása, nyereségfelhasználása a szocialista vállalatig bezárólag

-          Vagyon és tőke egybemosódása

Hogyan tűnik el a vagyon?

-          Vagyonvesztés társadalmi és egyéni következményei

Vélemények a vagyonról/vagyonosokról

-          A vagyon terminológiája, mit neveznek vagyonnak

-          A kapzsiság mint „főbűn”

-          A vagyon képi ábrázolása, szimbolikája

-          A vagyon az irodalmi alkotásokban

-          A vagyon a közbeszédben, újságírók a vagyonosokról

A szerkesztőség vár a tematikus blokkhoz kapcsolódó könyvismertetéseket, recenziókat is, vagy a témakör társadalomtörténeti, kultúrtörténeti, történeti szociológiai, közgazdasági, eszmetörténeti új eredményeit bemutató review article jellegű írásokat. A szám felelős szerkesztői: Klement Judit és Somorjai Szabolcs Korall-szerkesztők és Madarász Aladár külső szerkesztő. Várjuk a tervezett tanulmányról készült rövid, legfeljebb 3000 leütés terjedelmű absztraktokat legkésőbb 2020. február 15-ig. A szerkesztőség február 25-ig dönt a felkérésekről. Az elfogadott rezümékből írt tanulmányok leadási határideje 2020. július 1. lesz, a szám várható megjelenési ideje 2020. ősz. Az absztraktokat a következő e-mail címekre kérjük eljuttatni: szsomorjai@gmail.com és eperfa@hotmail.comAz absztrakt elfogadása nem jelenti az elkészült tanulmányok automatikus közlését. Az írásokat anonim lektorok és a lap szerkesztőinek véleményezése után tartalmi kiegészítésre és módosításra, valamint a Korall hivatkozási rendszerének pontosítása vagy javítása céljából a szerzőknek visszaküldhetjük.

A szerzői tudnivalókról: http://www.korall.org/szerzoinknek.

További információk a Korallról: http://www.korall.org/impresszum_hu.

 Következő >>

 

 

   

Üdvözöljük a KORALL Társadalomtörténeti Folyóirat honlapján!

A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat olyan magyarországi és nemzetközi kutatásoknak kíván fórumot biztosítani, amelyek a történelmi folyamatoknak, a társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális jelenségek mélyebb történeti összefüggéseinek feltárására, újszerű megközelítésére, társadalomtudományos, interdiszciplináris elemzésére vállalkoznak.

Tovább>>


RECENZIÓK

A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat folyamatosan vár társadalomtörténeti tárgyú magyar nyelvű kötetekről recenziókat, ismertetéseket. Az alábbi letölthető fájlban az ajánlott kötetek mellett útmutatót is találnak leendő szerzőink!  link


ADATVÉDELEM

A Korall Társadalomtörténeti Egyesület adatvédelmi nyilatkozata letölthető innen:  link


 
 
 
 
 
A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat olyan magyarországi és nemzetközi kutatásoknak kíván fórumot biztosítani, amelyek a történelmi folyamatoknak, a társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális jelenségek mélyebb történeti összefüggéseinek feltárására, újszerű megközelítésére, társadalomtudományos, interdiszciplináris elemzésére vállalkoznak.