AKTUÁLIS SZÁM
  HÍREK
 
 A LAPRÓL  

Tartalomból

Tudomány és intézményei

Erdélyi Mátyás, Őze Eszter, Schwendtner Tibor, Szabari Vera és Szécsényi András tanulmányai, valamint Cora Zoltán és Tarafás Imre írásai

A legújabb számunk teljes tartalomjegyzéke itt megtekinthető!

A szám cikkei itt megvásárolhatók!

 

E-FÜGGELÉK

A cikkekben hivatkozott, csak elektronikusan közzétett anyagok az alábbi linken találhatók.


TERVEZETT SZÁMAINK

A kövekező évekre tervezett tematikus számaink listája az alábbi linken találhatók.

 

KÖZLEMÉNYEK

A KORALL Társadalomtörténeti Egyesület közhasznúsági jelentése a 2019. évre:

Közhasznúsági jelentés 2019.

A KORALL Társadalomtörténeti Egyesület közhasznúsági jelentése a 2018. évre:

Közhasznúsági jelentés 2018.

A KORALL Társadalomtörténeti Egyesület közhasznúsági jelentése a 2017. évre:

Közhasznúsági jelentés 2017.

 Következő >>
 

2020.07.22

MEGJELENT!

Fejős Zoltán: "Kaper kóntri". Magyar rézbányászok Amerikában. (bolti ár: 3600 Ft, a kiadótól személyes átvétellel: 2900 Ft) Megrendelhető a terjesztes@korall.org e-mail címen, vagy itt a honlapon.

 

2020.03.15
Idén is lehetőségünk van nonprofit szervezetként az adóbevallások 1%-os felajánlásainak fogadására. Kérjük, tiszteljen meg minket támogatásával. Adószámunk: 18255030-1-43, KORALL TÁRSADALOMTÖRTÉNETI EGYESÜLET.
2020.02.22

Felhívás a Korall 82. számához

Tisztálkodás, egészség(ügy), fürdőkultúra

 

A tisztálkodás, a higiénia a hétköznapi élet legelemibb része és kevés ehhez hasonló jelenség van, amelyben az elmúlt évszázadokban lezajlott kulturális változások nagyságrendje, azok társadalmi differenciáltsága ilyen jól megragadható lenne. A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat a 2020. évi 4. számába olyan történeti szociológiai, társadalom-, gazdaság-, művészet- és kultúrtörténeti, illetve néprajzi tanulmányokat keres, amelyek a tisztálkodás jelenségét vizsgálják: a hosszabb időszakok alatt bekövetkezett változások tárgyalásától kezdve, az egy-egy történeti korszakra fókuszáló elemzéseken át, egészen a konkrét esettanulmányokig. A választható tematikába beletartozhatnak:

- a tisztasággal, testápolással, egészséggel kapcsolatos elméletek, elvek, szemléletek;

- a tisztálkodás, az egészségügy és a fürdőkultúra különböző korszakai;

- a testápolás eszközei, valamint infrastruktúrája (szappanhasználat, fürdőszoba stb.);

- a rituális tisztálkodás, fürdés (a különböző társadalmi, etnikai, vallási csoportok kultúrájában);

- a fürdőkultúra: városi fürdők, gyógyfürdők, a természetes vizek szerepe (többek között tengeri fürdők, a Balaton, a Duna változó társadalmi használata);

- a tisztálkodás és professzionalizáció;

- a csatornázás (vízellátás) és az urbanizáció kapcsolata;

- a tisztítás, tisztálkodás mint szolgáltatás, a borbélyoktól a fodrászaton át a kozmetikáig;

- a ruházat, öltözködés és tisztaság, tisztálkodás kapcsolata;

- a fürdők/fürdőházak topográfiája és szerepük a társadalmi csoportok közötti kapcsolattartásban.

 

A szerkesztőség ezen kívül vár a tematikus blokkhoz kapcsolódó könyvismertetéseket, recenziókat, egy témakör új eredményeit bemutató „review article” jellegű írásokat is.

Kérjük, hogy a tervezett tanulmányról rövid, legfeljebb 2000 leütés terjedelmű absztraktot küldjenek a Korall szerkesztőségének, illetve az alábbiakban megjelölt felelős szerkesztőknek. Ezekben elsősorban a megtárgyalni kívánt problematikát, a vizsgálandó kérdéseket, illetve az elemzés forrásait igyekezzenek bemutatni. A beküldés végső határideje: 2020. március 31. A szerkesztőség a beérkezett absztraktok alapján a felkérésekről legkésőbb 2020. március 30-ig dönt. Az elfogadott rezümékből írt (kb. másfél szerzői ív, 50 000–55 000 leütés terjedelmű) tanulmányok leadási határideje: 2020. augusztus 31. Az absztraktokat, valamint a későbbiekben a tanulmányokat a szám felelős szerkesztői, Granasztói Péter (pgranasztoi@gmail.com) és Majorossy Judit (judit.majorossy@gmail.com) e-mail címére kérjük eljuttatni.

Az absztraktok elfogadása nem jelenti a tanulmányok automatikus befogadását. Az írásokat anonim lektorok és a lap szerkesztőinek véleményezése után tartalmi kiegészítésre, módosításra, illetve átdolgozásra, valamint a Korall hivatkozási rendszerének pontosítása vagy javítása céljából a szerzőknek visszaküldhetjük.

A szerzői tudnivalókról: http://www.korall.org/szerzoinknek

Lapunkról további információkat itt talál: http://www.korall.org/impresszum_hu

 Következő >>

 

 

   

Üdvözöljük a KORALL Társadalomtörténeti Folyóirat honlapján!

A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat olyan magyarországi és nemzetközi kutatásoknak kíván fórumot biztosítani, amelyek a történelmi folyamatoknak, a társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális jelenségek mélyebb történeti összefüggéseinek feltárására, újszerű megközelítésére, társadalomtudományos, interdiszciplináris elemzésére vállalkoznak.

Tovább>>


RECENZIÓK

A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat folyamatosan vár társadalomtörténeti tárgyú magyar nyelvű kötetekről recenziókat, ismertetéseket. Az alábbi letölthető fájlban az ajánlott kötetek mellett útmutatót is találnak leendő szerzőink!  link


ADATVÉDELEM

A Korall Társadalomtörténeti Egyesület adatvédelmi nyilatkozata letölthető innen:  link


 
 
 
 
 
A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat olyan magyarországi és nemzetközi kutatásoknak kíván fórumot biztosítani, amelyek a történelmi folyamatoknak, a társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális jelenségek mélyebb történeti összefüggéseinek feltárására, újszerű megközelítésére, társadalomtudományos, interdiszciplináris elemzésére vállalkoznak.