AKTUÁLIS SZÁM
  HÍREK
 
 A LAPRÓL  

Tartalomból

Nemzetiségi együttélés a Kárpát-medencében

Balla Loránd, Iváncsó Ádám, Keszei András, Koloh Gábor,
Szeghy-Gayer Veronika és Tarafás Imre tanulmányai,
valamint Veress Dániel írása
Balla Loránd, Iváncsó Ádám, Keszei András, Koloh Gábor, Szeghy-Gayer Veronika és Tarafás Imre tanulmányai, valamint Veress Dániel írása

A legújabb számunk teljes tartalomjegyzéke itt megtekinthető!

A szám cikkei itt megvásárolhatók!

 

E-FÜGGELÉK

A cikkekben hivatkozott, csak elektronikusan közzétett anyagok az alábbi linken találhatók.


TERVEZETT SZÁMAINK

A kövekező évekre tervezett tematikus számaink listája az alábbi linken találhatók.

 

KÖZLEMÉNYEK

A KORALL Társadalomtörténeti Egyesület közhasznúsági jelentése a 2013. évre:

Közhasznúsági jelentés 2013.

A KORALL Társadalomtörténeti Egyesület közhasznúsági jelentése a 2012. évre:

Közhasznúsági jelentés 2012

A KORALL Társadalomtörténeti Egyesület közhasznúsági jelentése a 2011. évre:

Közhasznúsági jelentés 2011

 Következő >>
 

2017.12.05

December 22. péntekig minden Korall folyóiratszám és a Korall könyv a készlet erejéig 50%-os kedvezménnyel vásárolható meg az ELTE BTK jegyzetboltban, vagy megrendelhető honlapunkon (rendelés esetén személyes átvételre lehetőség van az ELTE BTK Jegyzetboltban, vagy a megrendelt kiadványt postázzuk a postaköltség felszámolásával). http://korall.org/elofizetes

2017.11.26

Felhívás a Korall Társadalomtörténeti Folyóirat 73-as,

Fotó és társadalom munkacímű számához

 

A fényképek a 20. század elejétől kezdve egyre nagyobb szerepet játszottak a tudományos dokumentálásban és a hétköznapi emberek életében. A fényképezés művészi, szabadidős, sőt (a fényképészek révén) szakmai tevékenységgé vált. Az ezredforduló óta sokan a mindennapokban és a történeti megismerés szempontjából is már a (fény)képek korszakáról, illetve „képi fordulatról” beszélnek. A társadalom(történet) kutatásában szintén egyre nagyobb szerepet kaphat a képek (fel)használása. A különféle digitalizációs projektek eredményeként egyre nagyobb mennyiségű történeti kép áll rendelkezésre itthon és külföldön egyaránt, amelyekre már nem csak mint illusztrációs bázisra, hanem mint társadalomtörténeti forrásra is tekinthetünk.

Tervezett tematikus blokkunkban a fotóknak az elmúlt 150 évben a társadalomra gyakorolt hatását kívánjuk feltérképezni:

 -- A fotózás, a fotóval dokumentálás szerepe, hatása a tudományos kutatásokban (pl. néprajz, antropológia).

-- A fotózás mint szabadidős tevékenység története, változása, tematikái, korszakai különböző társadalmi csoportok, egyének életében.

-- A fotó, a fotózás szerepe a történelemben: fotó és politikai esemény, fotó és háború stb.

-- A képek megváltozott, uralkodó szerepe, jelentősége a mindennapi életben: pl. emlékezés, kapcsolattartás, híradás, utazás, társasági események stb.

A vizsgálódás tárgyai lehetnek a szűk család számára készült felvételek éppúgy, mint az újságokban és könyvekben megjelent reklám- vagy propagandaképek vagy távoli tájak és népek bemutatását szolgáló alkotások. Arra keressük a válaszokat, hogy miként hatottak ezek a befogadóra, szándékosan vagy anélkül miként befolyásolták a közönséget, és ez miként hatott vissza a fotósok és képszerkesztők munkájára, miként szabták át ezek a reakciók avagy egyéb, például hatalmi elvárások a tevékenységüket.

Nem kívánunk foglalkozni pusztán egyes fotósok vagy fotótörténeti folyamatok egyszerű leírásával, de szívesen látunk írásokat például a fotós szakma önszerveződési és professzionalizálódási folyamatairól.

A szerkesztőség vár a tematikus blokkhoz kapcsolódó könyvismertetéseket, recenziókat, egy témakör új eredményeit bemutató review article jellegű írásokat is.

Kérjük, hogy a tervezett tanulmányról rövid, legfeljebb 2000 leütés terjedelmű absztraktot küldjenek el a Korall szerkesztőségének, legkésőbb 2018. január 15-ig. Az elfogadott rezümékből írt tanulmányok leadási határideje 2018. június 30. Az absztraktokat a szám felelős szerkesztői, Lengvári István és Granasztói Péter e-mail címére kérjük eljuttatni: lengvari@gmail.com és pgranasztoi@gmail.com.

Az absztrakt elfogadása nem jelenti a tanulmányok automatikus befogadását. Az írásokat anonim lektorok és a lap szerkesztőinek véleményezése után tartalmi kiegészítésre és módosításra, valamint a Korall hivatkozási rendszerének pontosítása vagy javítása céljából a szerzőknek visszaküldhetjük.

A szerzői tudnivalókról: http://www.korall.org/szerzoinknek

Lapunkról további információkat itt talál: http://www.korall.org/impresszum_hu

2017.06.11

A Méregkeverők c. kötet bemutatója pénteken, 16-án, 17 órától lesz a budapesti Premier Kultcaféban (Baross u. 1.). Részletek a meghívóban!

 Következő >>

 

 

   

Üdvözöljük a KORALL Társadalomtörténeti Folyóirat honlapján!

A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat olyan magyarországi és nemzetközi kutatásoknak kíván fórumot biztosítani, amelyek a történelmi folyamatoknak, a társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális jelenségek mélyebb történeti összefüggéseinek feltárására, újszerű megközelítésére, társadalomtudományos, interdiszciplináris elemzésére vállalkoznak.

Tovább>>


RECENZIÓK

A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat folyamatosan vár társadalomtörténeti tárgyú magyar nyelvű kötetekről recenziókat, ismertetéseket. Az alábbi letölthető fájlban az ajánlott kötetek mellett útmutatót is találnak leendő szerzőink!  link1%

Idén is lehetőségünk van nonprofit szervezetként az adóbevallások 1%-os felajánlásainak fogadására. Kérjük, tiszteljen meg minket támogatásával. Adószámunk: 18255030-1-43, KORALL TÁRSADALOMTÖRTÉNETI EGYESÜLET.
 
 
 
 
 
A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat olyan magyarországi és nemzetközi kutatásoknak kíván fórumot biztosítani, amelyek a történelmi folyamatoknak, a társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális jelenségek mélyebb történeti összefüggéseinek feltárására, újszerű megközelítésére, társadalomtudományos, interdiszciplináris elemzésére vállalkoznak.