AKTUÁLIS SZÁM
  HÍREK
 
 A LAPRÓL  

Tartalomból

Építészet – képzőművészet – társadalom

Bárdi Sára, Lantos Edit, Pilkhoffer Mónika, Szijártó Zsolt és Wettstein Domonkos tanulmányai, valamint Keller Márkus írása

A legújabb számunk teljes tartalomjegyzéke itt megtekinthető!

A szám cikkei itt megvásárolhatók!

 

E-FÜGGELÉK

A cikkekben hivatkozott, csak elektronikusan közzétett anyagok az alábbi linken találhatók.


TERVEZETT SZÁMAINK

A kövekező évekre tervezett tematikus számaink listája az alábbi linken találhatók.

 

KÖZLEMÉNYEK

A KORALL Társadalomtörténeti Egyesület közhasznúsági jelentése a 2021. évre:

Közhasznúsági jelentés 2021.

A KORALL Társadalomtörténeti Egyesület közhasznúsági jelentése a 2020. évre:

Közhasznúsági jelentés 2020.

A KORALL Társadalomtörténeti Egyesület közhasznúsági jelentése a 2019. évre:

Közhasznúsági jelentés 2019.

 Következő >>
 

2022.10.11

Felhívás a Korall 91-es, 2023. évi első számához Adózás és adóztatás

„az egyes adókat illetően szükségtelen állást foglalnom, mert általában ellensége vagyok az adózásnak” -- David Ricardo Az adóztatás elsődleges célja, hogy megteremtse a fedezetét a közösség/kormányzat/hatalom kiadásainak. Ennél azonban jóval árnyaltabban is megközelíthető a kérdés. Lehet úgy tekinteni az adókra, mint egy közösség vagy mint az állam működéséhez szükséges források előteremtésére és beszolgáltatására, amiért cserébe a hatalom biztosítja a közösség működését. Lehet úgy is nézni, hogy a mindenkori hatalom az adóztatáson keresztül tartja fenn, illetve bővíti ki a hatalmát. Lehet azt is mondani, hogy az adóztatás képes formálni az adott közösséget, vagyis egy olyan intézmény, amely alapvetően meghatározza és adott esetben neveli is a társadalmat. Az adóztatás tehát nem feltétlenül csak és kizárólag gazdasági kérdés, hanem vizsgálható társadalmi vagy politikai szemszögből is. A Korall eredeti, máshol meg nem jelent tanulmányokat vár, amelyek az adott téma összetettségét és beágyazottságát, fejlődésének folyamatát és sokrétűségét kívánják megragadni és bemutatni. A szövegek bármely történeti korszakot elemezhetik és lehetnek elméleti jellegű írások, vagy esettanulmányok egyaránt. Ehhez kínálunk néhány szempontot: ● adók naturáliákban, adók pénzben: elvárások, előírások és lehetőségek ● adómentességek, kiváltságok ● formális és informális adózás ● vámok szerepe a közösségek életében ● háborús adók, illetve a háborúk hatása az adókra ● viták az „optimális” vagy „igazságos” adókról ● adószedők, adóbehajtók ● önkényes adók és ellenállások ● adólázadások ● adóelkerülések, adócsalások ● adórendszer mint társadalomformáló intézmény ● az adók típusairól szól viták: jövedelmi, fogyasztási, vagy vagyonalapú adók ● az adózás mint a jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentésének eszköze, újraelosztási szerepének A tervezett tanulmányról egy kb. 2000 leütés terjedelmű, a feldolgozandó forrásokat is megjelölő rezümét várunk 2022. november 10-ig elküldeni a szám felelős szerkesztőinek: Lengvári Istvánnak (lengvari@gmail.com) és Somorjai Szabolcsnak (szsomorjai@gmail.com). A rezümék alapján a Korall szerkesztősége hoz döntést a felkérésekről november 21-ig. A (lábjegyzetekkel és irodalomjegyzékkel együtt) legfeljebb 60 ezer leütésnyi terjedelmű kéziratok leadási határideje 2023. március 19. Az absztrakt elfogadása nem jelenti az elkészült tanulmányok automatikus közlését. Az írásokat anonim lektorok és a lap szerkesztőinek véleményezése után tartalmi kiegészítésre és módosításra, valamint a Korall hivatkozási rendszerének pontosítása vagy javítása céljából a szerzőknek visszaküldhetjük. A szerzői tudnivalókról: http://www.korall.org/szerzoinknek. További információk a Korallról: http://www.korall.org/impresszum_hu.
2021.11.29

Új előfizetői és lapszám árak 2022-től!

Tisztelt Előfizetőink!

Az elmúlt időben a folyóiratunk kiadásának költségei (nyomdai és adminisztratív kiadások stb.) jelentősen növekedtek, miközben a Korall ára évek óta nem változott. Hogy a költségek emelkedését a legszükségesebb mértékben kövessük, 2022-től egy szám ára 1500 forint, az éves papír alapú előfizetés ára 5500 forint lesz, Az elektronikus előfizetés ára (3500 Ft) nem változik. Azok számára, akik 2022. február 15-ig előfizetik folyóiratunkat, kedvezményes, 5000 forintos előfizetési díjat ajánlunk. Reméljük, hogy e kényszerű áremelés ellenére továbbra is megtisztelik és segítik folyóiratunkat az előfizetésükkel!

A Korall szerkesztősége

2021.11.07

Felhívás a Korall 89-es, 2022. évi harmadik számához Kereskedelem

„Isten nem adott meg mindent a föld minden részének, hanem adományait különböző vidékek között osztotta meg, hogy az emberek rászoruljanak egymásra és így társas kapcsolatokat alakítsanak ki. Ezért életre hívta a kereskedelmet, hogy mindenki élvezhesse azt, ami bárhol is termett.” Eképpen magyarázta a 4. században élt Libaniosz a kereskedés meghatározó szerepét, amely szerep idővel csak még jelentősebbé és összetettebbé vált. Már nem volt elegendő a partnerek szóbeli megállapodása, maguk a partnerek sem feltétlenül kellett, hogy jelen legyenek a tranzakciónál, vagy hogy az egyáltalán személyek között bonyolódjon le, és a csere sem korlátozódott kizárólag kézzelfogható termékekre. Változott a kereskedelem megítélése is: voltak, akik az állam grandezzájának eszközét látták benne (mint Machiavelli), mások azt igyekeztek bizonyítani, mint David Ricardo, hogy a kereskedelem „win-win” logikát követ és a komparatív előnyök alapján minden résztvevőnek hasznot hajt. Azzal azonban mindenki tisztában volt, hogy Jean-Baptist Colbert „békés háborúja” olyan komplex rendszerré fejlődött az idők során, amely képes volt radikálisan átalakítani a társadalmakat. A Korall eredeti, máshol meg nem jelent tanulmányokat vár, amelyek a kereskedelmet nem leíróan kívánják ábrázolni, hanem összetettségét és beágyazottságát, fejlődésének folyamatát és sokrétűségét kívánják megragadni és bemutatni. Ehhez kínálunk néhány szempontot: • Hogyan formált és alakított át a kereskedelem közösségeket, társadalmakat, rendszereket? • Mennyiben befolyásolták a törvények, intézmények és játékszabályok a kereskedelmet, és mennyiben befolyásolta a kereskedelem a törvényeket, intézményeket, játékszabályokat? • Szerződések, megállapodások, biztosítások: miként fejlődtek, hogyan hatottak a kereskedelemre? • A kereskedés és a hitelezés összefonódása, kereskedő-bankárok. • Kereskedői társaságok, hálózatok. • A kereskedelem és az erőszak, háborúk, gyarmatosítás kapcsolata, kereskedelem és hatalom, hadiszállítók. • Az ún. sedentary merchants (N. S. B. Gras) és az utazó kereskedők szétválása, különbségük, a menedzseri szerepek előretörése. • A kereskedelem szintjei: lokális és távolsági, ezek kapcsolata, egymásra utaltsága. • A kereskedők társadalmi mobilitása és presztízse. • Kereskedelmi útvonalak és a világ felmérése. • A kereskedelem megítélése a kortársak és az utókor szemében. • A kereskedelemről szóló elméletek és viták, értelmezések. • Kereskedelem a képzőművészetekben és az irodalomban. A tervezett tanulmányról egy nagyjából 2000 leütés terjedelmű rezümét kérnénk 2021. december 5-ig elküldeni a szám felelős szerkesztőinek: Ring Orsolyának (ring.orsolya@gmail.com) és Somorjai Szabolcsnak (szsomorjai@gmail.com). A rezümék alapján a felkérésekről a Korall teljes szerkesztősége hoz döntést december 19-ig. A legfeljebb 60 ezer leütésnyi (lábjegyzetekkel és irodalomjegyzékkel együtt) terjedelmű kéziratok leadási határideje 2022. június 15. Az absztrakt elfogadása nem jelenti az elkészült tanulmányok automatikus közlését. Az írásokat anonim lektorok és a lap szerkesztőinek véleményezése után tartalmi kiegészítésre és módosításra, valamint a Korall hivatkozási rendszerének pontosítása vagy javítása céljából a szerzőknek visszaküldhetjük. A szerzői tudnivalókról: http://www.korall.org/szerzoinknek. További információk a Korallról: http://www.korall.org/impresszum_hu
 Következő >>

 

 

   

Üdvözöljük a KORALL Társadalomtörténeti Folyóirat honlapján!

A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat olyan magyarországi és nemzetközi kutatásoknak kíván fórumot biztosítani, amelyek a történelmi folyamatoknak, a társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális jelenségek mélyebb történeti összefüggéseinek feltárására, újszerű megközelítésére, társadalomtudományos, interdiszciplináris elemzésére vállalkoznak.

Tovább>>


RECENZIÓK

A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat folyamatosan vár társadalomtörténeti tárgyú magyar nyelvű kötetekről recenziókat, ismertetéseket. Az alábbi letölthető fájlban az ajánlott kötetek mellett útmutatót is találnak leendő szerzőink!  link


ADATVÉDELEM

A Korall Társadalomtörténeti Egyesület adatvédelmi nyilatkozata letölthető innen:  link


 
 
 
 
 
A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat olyan magyarországi és nemzetközi kutatásoknak kíván fórumot biztosítani, amelyek a történelmi folyamatoknak, a társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális jelenségek mélyebb történeti összefüggéseinek feltárására, újszerű megközelítésére, társadalomtudományos, interdiszciplináris elemzésére vállalkoznak.