„Hozzáfognak hát buzgón, hisz Turnus a példa”. Buda város követei az 1741. évi országgyűlésen

A cikk a megjelenést követő fél év múlva lesz elérhető.