„Hozzáfognak hát buzgón, hisz Turnus a példa”. Buda város követei az 1741. évi országgyűlésen

http://epa.oszk.hu/00400/00414/00061/pdf/EPA00414_korall_2017_70_005-022...