„Családi különállások” vagy „egyéni érzés és hajlandóság”? A főrendiházban örökös jogú főnemes családok országgyűlési részvétele és szerveződése a dualizmus időszakában

http://epa.oszk.hu/00400/00414/00061/pdf/EPA00414_korall_2017_70_131-162...