Ablonczy Balázs: Keletre, magyar! A magyar turanizmus története.

http://epa.oszk.hu/00400/00414/00061/pdf/EPA00414_korall_2017_70_201-206.pdf