Dobszay Tamás et al. (szerk.): Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon. A kezdetektől 1918-ig.

http://epa.oszk.hu/00400/00414/00061/pdf/EPA00414_korall_2017_70_207-213...