Pap József: Tanulmányok a dualizmus kori magyar parlamentarizmus történetéből.

http://epa.oszk.hu/00400/00414/00061/pdf/EPA00414_korall_2017_70_214-217...