Erdész Ádám (szerk.): Körök, egyletek. A civil társadalom története a dualizmus kori Békés megyében.

https://epa.oszk.hu/00400/00414/00065/pdf/EPA00414_korall_2018_74_232-23...