KORALL 14. szám // TARTALOM
Vállalkozók - Cégek - Piacok
 
Interjúk
Rácz Lajos"...többnyire azt mondom, geográfus vagyok." Interjú Beluszky Pállal > cikkhez...
 
 
Tanulmányok
Halmos Károly"A nagyvállalkozás történeti elmélete." A. D. Chandler Jr. három munkája > cikkhez...
 
Horváth Gergely Krisztián"Béts tárháza." Moson vármegye paraszti gazdasága az alsó-ausztriai piacon a rendi korszak végén > cikkhez...
 
Kövér GyörgyA "láthatatlan" aláírók. A 4%-os államkötvények jegyzői 1881-ben > cikkhez...
 
Pogány ÁgnesA Pesti Victoria Gőzmalom összeomlása > cikkhez...
 
Tomka BélaA magyar malomipar finanszírozása (1885-1913) > cikkhez...
 
Vass GergelyBankárok és menedzserek: a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű igazgatótanácsa a századelőn (1892-1914) > cikkhez...
 
Eigner, PeterSpekulánsok, "szürke eminenciások" és a régi bécsi patríciusok hanyatlása. Tézisek a két világháború közötti osztrák vállalkozó polgárságról > cikkhez...
 
 
Források és olvasatok
Timár Attila"A sznobság, tudja... az volt a hibás." Gyárosok és úriemberek: brit dzsentrifikáció és oral history > cikkhez...
 
Timár AttilaInterjú Sir Jeremy Ffolliot Chance-szel és Lady Cecilia Chance-szel > cikkhez...
 
 
Könyvek
Vonyó JózsefA történetírás és a memoár határán. Gratz Gusztáv: Magyarország a két világháború között > cikkhez...
 
Valuch TiborAdalékok a proletarizáció történetéhez. Majtényi György - Szatucsek Zoltán (szerk.): A szabó tűje és a cipész dikicse. Dokumentumok a kisipar és a kiskereskedelem államosításának történetéből > cikkhez...
 
Szabó PéterHorhi Melius Péter: Herbarium. Az fáknak, füveknek nevekről, természetekről és hasznairól > cikkhez...
 
Granasztói PéterPéter család. A nemes Kiséri Péter család Kiskunhalason > cikkhez...
 
Lengvári IstvánVarga Lajos - Vonyó József (szerk.): Tanulmányok Pécs történetéből 10-11-12. > cikkhez...