KORALL 21-22. szám // TARTALOM
Clio & Psyche
 
Tanulmányok
K. Horváth ZsoltA lélek segédei. A munkaszolgálat tapasztalata és elaborációja: Mérei Ferenc > cikkhez...
 
Lafferton EmeseHalált hozó hipnózis. Egy 1894-es eset és a tudomány mentális térképe > cikkhez...
 
Kövér GyörgyHysteriától a tébolyodottságig. Klára és Emma párhuzamos esettörténete > cikkhez...
 
Plato, Alexander vonTörténelem és pszichológia - oral history és pszichoanalízis. Problémavázlat és szakirodalmi áttekintés > cikkhez...
 
 
Körkérdés
Bácskai Vera - Draskóczy István - Gergely András - Gergely Jenő - Gerő András - Gunst Péter - Gyáni Gábor - H. Balázs Éva - Klaniczay Gábor - Kósa László - Kövér György - Kubinyi András - Miskolczy Ambrus - Németh György - Niederhauser Emil - Pajkossy Gábor - Péter Katalin - Ritoók Zsigmond - Szabad György - Szilágyi Miklós - Vonyó JózsefHogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról > cikkhez...
 
 
Fórum
Miskolczy AmbrusA Kossuth-ábrázolás technikái. Szubjektív historiográfiai széljegyzetek A bűnbaktól a realista lényeglátóig című gyűjteményes munka kapcsán > cikkhez...
 
 
Könyvek
Bertényi Iván ifj.Id. Horánszky Nándor: Deák Ferenc lelkialkata és befolyása politikai pályafutására > cikkhez...
 
Romsics GergelyIdegen kertből rózsát lopni? László János - Thomka Beáta (szerk.): Narratívák 5. : Narratív pszichológia > cikkhez...
 
Baráth KatalinLackó Mihály: Széchenyi elájul. Pszichotörténeti tanulmányok > cikkhez...
 
Kohut TamásRoderick Phillips: Amit Isten összeköt... A válás rövid története > cikkhez...
 
Kaposi ZoltánSebők Marcell (szerk.): A sokszínű kapitalizmus. Pályaképek a magyar tőkés fejlődés aranykorából > cikkhez...