KORALL 23. szám // TARTALOM
Kulturális minták és kölcsönhatások Európában
 
Interjúk
Keszeg AnnaKultúrtörténet és historiográfiai hagyományok.Keszeg Anna interjúja Roger Chartier-vel > cikkhez...
 
 
Tanulmányok
Vincze HannaA kora újkori magyar fordítások tétje > cikkhez...
 
Kellner AnikóA tökéletes követ – elmélet és gyakorlata kora újkori politikai kultúra tükrében > cikkhez...
 
Erdősi PéterBarokk és neobarokk. Két fogalom kölcsönhatásaMagyarországon > cikkhez...
 
Almási GáborMiért Cicero? A cicerói értelmiségi modellés értékek reneszánsz adaptációjáról
 
Koselleck, ReinhartTapasztalatváltozás és módszerváltás.Történeti-antropológiai vázlat > cikkhez...
 
Kontler LászlóWilliam Robertson, skót történetekés német identitások. Fordítás és recepcióa felvilágosodás korában > cikkhez...
 
 
Fórum
Apor Péter - Iordachi, ConstantinTársadalomtörténet Kelet-Közép-Európában.Regionális nézőpontok globális összefüggésben.2005. november 18–20. – Konferencia beszámoló > cikkhez...
 
 
Könyvek
Apor PéterA reprezentáció politikája a fasiszta OlaszországbanClaudio Fogu: Th e Historic Imaginary. Politics of History in Fascist Italy;Simonetta Falasca-Zamponi: Fascist Spectacle.The Aesthetics of Power in Mussolini’s Italy > cikkhez...
 
Pakot LeventeCastellano, Juan Luis – Dedieu, Jean Pierre (dir.):Réseaux, familles et pouvoirs dans le monde ibériqueà la fin de l’Ancien Régime > cikkhez...
 
Papp BarbaraJames Sharpe: Dick Turpin. The Myth of the English Highwayman > cikkhez...
 
P. Szathmáry IstvánSzavak, történelem, etikaJohn Lukacs: A történelmi tudat (avagy a múlt emlékezete) > cikkhez...
 
Nagy ÁgnesTársadalmi klasszifikációkon kívül és belül: a kategóriák hatalmaés a dekonstrukció gyermekbetegségeiBódy Zsombor: Egy társadalmi osztály születése.A magántisztviselők társadalomtörténete 1890–1938. > cikkhez...
 
Kiss ZsuzsannaTóth Árpád: Önszerveződő polgárok. A pesti egyesületek társadalomtörténete a reformkorban > cikkhez...
 
Pócza KálmánÖ. Kovács József: Az újkori német társadalomtörténet útjai > cikkhez...