KORALL 27. szám // TARTALOM
Vallás, felekezet, társadalmi stratégiák
 
Tanulmányok
Szabó MártonA dolgozó mint állampolgárFogalomtörténeti tanulmány a magyar szocializmushárom korszakaszáról > cikkhez...
 
Argejó ÉvaA hatalomnak alávetett test. Állambiztonsági játék a testtel (1945–1956) > cikkhez...
 
Pozsgai PéterGörög és római katolikus nemzetiségek házasságainakjellemzői Torna megyében a 19. század közepén > cikkhez...
 
Kövér GyörgyPerformációk II. „Nemesi társadalom” Tiszaeszlárona jobbágyfelszabadítás után > cikkhez...
 
Tenbruck FriedrichVallás a reflexió örvényében > cikkhez...
 
Welker ÁrpádZsidó betérések a protestáns felekezetekbe Pesten,1895 előtt > cikkhez...
 
 
Források és olvasatok
Hámori PéterFérfiak és nők „egy nemes politicumi Testben”Bárány Péter röpirata a nők választójogáról (1790) > cikkhez...
 
 
Könyvek
Takács ErzsébetA „társadalmi” és mítoszai– Laurent Mucchielli: La découverte du sociale.Naissance de la sociologie en France. 1870–1914.– Laurent Mucchielli: Mythes et histoire de sciences humaines > cikkhez...
 
Nagy SándorBárth Dániel: Esküvő, keresztelő, avatás. Egyház és népi kultúraa kora újkori Magyarországon > cikkhez...
 
Bódy ZsomborGazdaságtörténet mint kultúrtörténetHartmut Berghoff – Jakob Vogel (szerk.): Wirtschaftsgeschichteals Kulturgeschichte. Dimensionen eines Perspektivenwechsels > cikkhez...
 
Kovács I. GáborKósa László (szerk.): Reformátusok Budapesten I–II.Tanulmányok a magyar főváros reformátusságáról > cikkhez...
 
Pócza KálmánMinden különút véget ér egyszer?Heinrich August Winkler: Németország története I–II. > cikkhez...
 
Bali JánosSzilágyi Miklós: A személyes paraszti tudás érvényessége.Kisújszállás társadalma és gazdálkodása egy száz évet éltparasztgazda emlékezetében > cikkhez...
 
Kovács AdriennSzirácsik Éva: A divényi uradalom gazdálkodása a Zichy hitbizományelső száz évében (1687–1787) > cikkhez...
 
Császár MelindaTomka Miklós: A legvallásosabb ország?Vallásosság Szatmárban, Erdélyben, Romániában > cikkhez...
 
Balogh János MátyásVállalattörténet, könyvtörténet, családtörténet: a Brockhaus 200 éve. Brockhaus, H. E.: Die Firma F. A. Brockhaus von derBegründung bis zum hundertjährigen Jubiläum. 1805–1905. Keiderling, T. (szerk.): F. A. Brockhaus. 1905–2005. > cikkhez...