KORALL 5-6. szám // TARTALOM
A munkától a szociálpolitikáig
 
Tanulmányok
Bódy ZsomborA "szociális kérdés" kezelésének alternatívái a 19. század végén. Az 1891-es kötelező betegbiztosítási törvény keletkezése > cikkhez...
 
Tóth G. PéterA lator teste és a lator test. A bűnösség kultúrája a kora újkori Magyarországon és a büntetés-emlékeztetés problémája > cikkhez...
 
Dömsödi BalázsA menhelyektől a minta-építkezésekig. A Hajléktalanok Menhelye Egylet és a Soroksári úti munkáslakótelep > cikkhez...
 
Ulicska LászlóA munkanélküliség feltalálása Magyarországon. A munkanélküliség fogalmának recepciója a magyar társadalomban. > cikkhez...
 
Jászberényi JózsefA nyelv, a valóság és a tények átértékelődései. Egy "kívülálló" konstrukciója a kortárs historiográfia hatástörténetileg jelentősnek látszó csoportjairól, alakjairól > cikkhez...
 
Brandt JulianeAdalékok a munka fogalmának református koncepciójához a 19. századi Magyarországon > cikkhez...
 
Kocka, JürgenAz európai történelem egyik problémája: a munka > cikkhez...
 
Zimmermann SusanVédett és védelemben nem részesülő munkaviszonyok az iparosodás korától a világgazdasági válságig. Ausztria és Magyarország összehasonlítása > cikkhez...
 
Tóth ÁrpádÖnsegélyezés és önszerveződés. Temetkezési és betegsegélyező egyletek a reformkori Pesten > cikkhez...
 
 
Körkérdés
Bácskai Vera - Faragó Tamás - Gerő András - Granasztói György - Gyáni Gábor - Halmos Károly - Kövér György - L. Nagy Zsuzsa - Ö. Kovács József - Tóth Zoltán - Vonyó JózsefA Korall körkérdése a társadalomtörténet-írás helyzetéről > cikkhez...
 
 
Körkép
Majtényi György"Uraltak" vagy "önfejűek". Diktatúrák mindennapjai a német társadalomtörténet-írásban > cikkhez...
 
 
Könyvek
Sohajda FerencMolnár András (szerk.): Zala megye archontológiája 1138-2000 > cikkhez...
 
Gelléri GáborPaul Ricoeur: La mémoire, I'histoire, I'oubli > cikkhez...