KORALL 54. szám // TARTALOM
Válság/történetek
 
Tanulmányok
Kövér GyörgyNövekedés és hanyatlás az Osztrák–Magyar Monarchia történelmi emlékezetében > cikkhez...
 
Boa Krisztina „[A]z ínség olly rém alakban gyakorlá hatását”. Válságreflexiók 1863–1864-ről > cikkhez...
 
Balogh János MátyásA Lloyd-mechanizmus. Krízis és árpolitika a lapkiadásban (1860-as és 1870-es évek) > cikkhez...
 
Bodovics ÉvaÁrvízi hangok. Az 1878-as miskolci árvizet megélt személyek történetei > cikkhez...
 
Tamás ÁgnesVálságtörténetek a humor optikáján keresztül. A gazdasági válságok, az éhínség és a kolera a korabeli élclapokban > cikkhez...
 
Koloh GáborDemográfiai válság az Ormánságban. Családrekonstitúciós eredmények a vajszlói anyakönyvi kerületből > cikkhez...
 
Alabán PéterA vidék válságai. Az ipari válságzóna jelenségeinek összefüggései a rendszerváltozás után az észak-borsodi bányásztelepülések példáján > cikkhez...
 
 
Források és olvasatok
Halmos Károly - Klement JuditÉrtékek a romok között. A csődperekben ránk maradt iratfajtákról és forrásértékükről > cikkhez...
 
 
Fórum
Bódy ZsomborViszontválasz Ungváry Krisztiánnak > cikkhez...
 
Ungváry Krisztián Zárás helyett > cikkhez...
 
 
Körkép
Pogány ÁgnesA nagy válság nagy magyarázatai. Az 1930-as évek gazdasági válsága az újabb szakirodalom tükrében > cikkhez...
 
 
Könyvek
Pogány ÁgnesA budapesti pénzpiac a 19–20. században. Kövér György: A pesti City öröksége. Banktörténeti tanulmányok. > cikkhez...
 
Madarász Aladár„Táncától a táncost: elválaszthatod?” Klement Judit: Hazai vállalkozók a hőskorban. A budapesti gőzmalomipar vállalkozói a 19. század második felében. > cikkhez...
 
Bodovics ÉvaAntropológus a „Munkás-szigeteken”. R. Nagy József: Boldog téglafalak között. Munkáskolóniák kulturális antropológiai vizsgálata Északkelet-Magyarországon. > cikkhez...
 
Mikos ÉvaVölgyesi Orsolya: Írók, szerepek, stratégiák. > cikkhez...
 
Kelbert KrisztinaBögre Zsuzsanna – Keszei András – Ö. Kovács József (szerk.): Az identitások korlátai. Traumák, tabusítások, tapasztalattörténetek a II. világháború kezdetétől. > cikkhez...