KORALL 58. szám // TARTALOM
Budapesti lakások és lakóik a 20. század első felében
 
Tanulmányok
Bódy ZsomborA lakás mint kutatási téma a modern városok történetében > cikkhez...
 
Kerékgyártó Béla Modern lakás – modern életforma. A lakás normatív modelljeinek változása 1890–1940 között a nemzetközi és a magyar építészetben > cikkhez...
 
Sipos András Ki az úr a házban? Küzdelmek a budapesti lakásbérleti jog körül az 1860-as évektől az 1930-as éveki > cikkhez...
 
Nagy ÁgnesA népesség megfelelő eloszlása a térben. A lakótér elosztásának képzetkörei a 20. század első felének magyar társadalmában > cikkhez...
 
Szívós ErikaDobócia történetei: a Belső-Erzsébetváros a pesti köztudatban a két világháború között > cikkhez...
 
Kunt Gergely„Akkor költözünk. Egy nagy háromszobásba.” Egy család lakásszerzési stratégiái egy pesti bérházban a II. világháborútól a forradalomig > cikkhez...
 
 
Források és olvasatok
Valló Judit„Háborítatlanul lakni valahol, ahol az én összes »motyóm« [...] megfelelő helyen, együtt van.” Egy építész lakhatási karrierje az 1930-as évek Budapestjén > cikkhez...
 
Ungváry Krisztián „Véres övezet” – Kovács András pokoljárása, 1939–1951 > cikkhez...
 
 
Könyvek
Csunderlik PéterEsésében is súlyos Ujváry Gábor (szerk.): A negyedik nemzedék és ami utána következik. Szekfű Gyula és a magyar történetírás a 20. század első felében. > cikkhez...
 
Urbán CsillaKörbesúgott irodalom Szőnyei Tamás: Titkos írás. Állambiztonsági szolgálat és irodalmi élet, 1956–1990. I–II. > cikkhez...
 
Lévai Csaba Glant Tibor: Amerika, a csodák és csalódások földje. Az Amerikai Egyesült Államok képe a hosszú XIX. század magyar utazási irodalmában. > cikkhez...
 
Németh SzandraSipos András: A jövő Budapestje, 1930–1960. Városfejlesztési programok és rendezési tervek. > cikkhez...