KORALL 78. szám // TARTALOM
Városfalon innen és túl
 
Tanulmányok
Benda Judit Vidék a városban: kertek és majorságok a középkori Budán > cikkhez...
 
Kolláth Ágnes - Skorka RenátaKözépkori fehérvári polgárok mezőgazdasági ingatlanai a város határán belül és kívül > cikkhez...
 
Weisz BoglárkaA város a megyében. A városok a 14. századi megyei és nádori közgyűléseken > cikkhez...
 
Kádas István Város, falu, megye A városi birtokok hadpénze a középkor végén > cikkhez...
 
Derzsi JúliaSzeben szék falubírái Falu és város viszonya a 16. századi hatósági rendszabályok tükrében > cikkhez...
 
Cziráki ZsuzsannaA város a vidék szemében Brassó és környezete a 17. század első évtizedeiben > cikkhez...
 
Berecz AnitaEger kiváltságos mezőváros polgárai a 19. század elején > cikkhez...
 
 
Könyvek
Móré TündeMestersége: kíváncsi főnemes Bobory Dóra: Batthyány Boldizsár titkos tudománya. Alkímia, botanika és könyvgyűjtés a tizenhatodik századi Magyarországon > cikkhez...
 
Mravik Patrik TamásErőss Gábor: A történelmi filmek szociológiája > cikkhez...
 
Nagy KornélMáté Tamáska: Armenian Townscapes in Transylvania > cikkhez...
 
Rácz LajosSam White: A Cold Welcome: The Little Ice Age and Europe’s Encounter with North America > cikkhez...