A Korall folyóirat közlési és hivatkozási szabályzata

Kézirat leadása

A szerkesztőség társadalomtörténeti, máshol nem publikált cikkeket, recenziókat, forrásközléseket, konferencia- és egyéb beszámolókat fogad el közlésre, kizárólag az alábbi formai feltételek teljesítésével. A benyújtott szövegeket fél éven belül bírálja el a szerkesztőség. A szerkesztőség fenntartja a jogot arra, hogy átdolgozás javaslatával visszaadja a kéziratot a szerzőnek. A közlés céljából való beküldéssel a szerző elfogadja a folyóirat közlési és hivatkozási szabályzatát. A kézirat megjelentetésével a szerzők elfogadják, hogy cikkük kivonata, a megjelenést követő fél év múlva pedig az egész cikk az interneten (www.korall.org, epa.oszk.hu) is megjelenik. (Amennyiben ehhez a szerző nem járul hozzá, úgy azt kérjük, hogy írásban jelezze a szerkesztőségnek.) Kérjük szerzőinket, hogy a fél év letelte előtt ne osszák meg közösségi és tudományos online felületeken cikkeiket!

Minden szerző tiszteletpéldányként díjmentesen két, recenzió és ismertetés esetén egy példány átvételére jogosult. A kézirat szövegét e-mailen kérjük a szerkesztőséghez eljuttatni (elérhetőségeket lásd az elérhetőség menüpontban). Célszerű a táblázatokat, ábrákat külön fájlban is leadni. Felhívjuk szerzőink figyelmét, hogy a szövegszerkesztők generált lábjegyzet funkcióját használják. Minden szerzőtől kérünk egy 1000–1500 leütés terjedelmű rezümét magyar nyelven, a cikk leadásával egyidőben. Kéziratot nem őrzünk meg.

Kéziratot kizárólag az alábbi hivatkozási rendszerrel készítve fogad el a szerkesztőség. A közlésre elfogadott, de nem megfelelő hivatkozásokkal ellátott szöveget visszaküldjük a szerzőnek átdolgozásra. A kézirat egy ív, de legfeljebb 60000 leütés terjedelmű lehet. Amennyiben a közlésre elfogadott írás hossza meghaladja ezt, a szerkesztőség visszaküldi a szöveget a szerzőnek átdolgozásra. A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy anonim külső szakértő véleményét is kikérje a leadott tanulmányról.

A hivatkozási rendszer pdf fájlban innen letölthető!