E,É,FA-B | C-Dzs | E-F | G-H | I-K | L-M | N-Ő | P-R | S-Ty | U-Y | Z-ZS
SzerzőEmailCikkSzám
Egry Gábor(1975) történész (Politikatörténeti Intézet)egry.gabor75@gmail.hu Az I. világháború közép- és kelet-európai emlékezetének mozaikdarabkáiról. Rendhagyó beszámoló egy konferenciáról59 / 2015
Nemzetekről és bankokról51 / 2013
Eigner, Peter(1960) gazdaság- és társadalomtörténész (Institut för Wirtschaft- und Sozialgeschichte der Universität Wien)peter.eigner@univie.ac.at Spekulánsok, "szürke eminenciások" és a régi bécsi patríciusok hanyatlása. Tézisek a két világháború közötti osztrák vállalkozó polgárságról14 / 2003. December
Eiler Ferenc(1968) történész (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Kisebbségkutató Intézet)

 

Eiler Ferenc (1968) történész
(MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Kisebbségkutató Intézet)
feiler@mtaki.

 

feiler@mtaki.hu A németek „számonkérése”. Társadalmi, gazdasági következmények Hartán, 1945–195947 / 2012
Elek Orsolya (1986) fotográfus, PhD-hallgató (ELTE BTK Atelier - Európai Historiográfia és Társadalomtörténet Doktori Program, Centre interdisciplinaire d’étude des littératures d’Aix-Marseille)elek.orsolya@yahoo.com A fénykép történeti forrásként való alkalmazhatóságáról73 / 2018
Alexis Nouss: La condition de l’exilé. Penser les migrations contemporaines.66 / 2016
Eőry Gabriella(1974) történész eoryga@gmail.com A városi elit és a döntéshozók. Takács Tibor: Döntéshozók. Városi elit és önkormányzat Nyíregyházán a 20. század első felében.39 / 2010.
Amy Milne-Smith: London Clubland. A Cultural History of Gender and Class in Late-Victorian Britain.57 / 2014
Az Országos Kaszinó tisztikara és tagsága (1883-1943)17 / 2004. Szeptember
Erdélyi Gabriella(1971) történész (BTK Történettudományi Intézet)erdelyi.gabriella@btk.mta.hu "Causa scientiae". Egy 16. századi tanúvallomási jegyzőkönyv anatómiája9 / 2002. Szeptember
Anyaság a kora újkorban. Várdai Kata és lányai kapcsolata82 / 2020
„Úgy sétálok a történelemben, ahogy a mindennapi életben.” Interjú Péter Katalinnal 75. születésnapja alkalmából46 / 2011
Erdélyi Mátyás(1985) egyetemi hallgató (Közép-európai Egyetem)erdelyi.matyas@gmail.com A Keleti Kereskedelmi Akadémia és az orientalisták: tudomány, a gazdaság és a politika interakciója80 / 2020
Richard Dennis: Cities in Modernity. Representations and Productions of Metropolitan Space, 1840–1930.47 / 2012
Erdélyi Mátyás történész (Centre français de recherche en sciences sociales, Prága, BTK TTI, Budapest)matyas.erdelyi@cefres.cz
Erdős Patrik András történész, PhD-hallgató (EL TE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program)erdandrasp@gmail.com A „Vörös Isten” hátat fordít Bob Dent: A vörös város. Politika és művészet az 1919-es Magyarországi Tanácsköztársaság idején.82 / 2020
Erdős Kristóf (1984) történész-muzeológus, PhD-hallgató (Sziklakórház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóhely, ELTE BTK)erdoskristof@gmail.com „Ma érkeztem…” Magyar menekültek Salzburgban, 1945–195346 / 2011
Erdősi Péter(1970) történész (Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága)pietro.silvani@gmail.com Az Udvar és a Nemzet. Egy kutatás kérdései37 / 2009. November
Barokk és neobarokk. Két fogalom kölcsönhatásaMagyarországon23 / 2006. Március
Eszik Veronika(1985) történész, PhD-hallgató (MTA BTK Történettudományi Intézet)eszik.veronika@btk.mta.hu A magyar–horvát tengermellék mint nemzetiesített táj. Adalék az intézményesülő földrajztudomány és a nemzetépítés kapcsolatához62 / 2015
A vasút Ferencvárosban. Egy nagyvárosi ipari zóna térszerkezeti vizsgálata52 / 2013
Dominique Kirchner Reill: Nationalists Who Feared the Nation. Adriatic Multi-Nationalism in Habsburg Dalmatia, Trieste and Venice55 / 2014
Fiume árnyékában. A magyar kikötő dualizmus kori iparosításának regionális következményei76 / 2019
François Jarrige: Technocritiques. Du refus des machines à la contestation des technosciences.61 / 2015
Pelles Márton – Zsigmond Gábor: A fiumei magyar kereskedelmi tengerészet története (1868–1918). / The Hungarian Maritime Trade History of Fiume (1868–1918)76 / 2019
Etges Andreas(1965) történész (John F. Kennedy-Institut für Nordamerikastudien – Freie Universität, Berlin)etges@jfki.fu-berlin.de Gazdasági nacionalizmus: az Egyesült Államok és Németország összehasonlítása 1865/71–191447 / 2012
Fallenbüchl Zoltán(1924) történész A nyugdíj - kegytol a jogig (1600-1790)11-12 / 2003. Május
Faragó Tamás történeti demográfus (Corvinus Egyetem, Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet)tamas. farago@mail.datanet.hu A Korall körkérdése a társadalomtörténet-írás helyzetéről5-6 / 2001. Ősz-Tél
Adatok a pestisjárványok magyarországi történetéhez. A máramarosi példa.30 / 2007. December
Farkas Gyöngyi(1960) történész (Magyar Mezőgazdasági Múzeum)farkasgy@mmgm.hu "... a külső látszat és nagy hangoskodás dacára szemben állott a népi demokrácia társadalmi rendjével..." Kollektivizálás és ellenségteremtés (Tyukod, 1951)36 / 2009. Július
"Gyertek lányok traktorra!" Női traktorosok a gépállomáson és a propagandában13 / 2003. Szeptember
A nyílt levéltől a névtelen levélig. Egy „vérbeli demokrata” és a kollektivizálás64 / 2016
Irén szerint a világ. Egy szatmári parasztasszony történetei60 / 2015
Farkas Antónia Judit(1969) irodalomtörténész (Veritas Történetkutató Intézet)lupusjudit@gmail.com A képek, amelyek bejárták és megosztották az egész világot. A Life magazin 1956-os fotói67 / 2017
A képek, amelyek bejárták és megosztották az egész világot. A Life magazin 1956-os fotói73 / 2018
Bisztrai Farkas Ferenc és a bibliofil könyvkiadás. Adalékok a két világháború közötti magyar könyvkultúra történetéhez10 / 2002. December
Farkas Zsuzsanna művészettörténész (Szépművészeti Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria, Adattár)zsuzsa.farkas@szepmuveszeti.hu Az amerikás magyarok fényképészei Fejős Zoltán: Amerikai magyar műtermi fényképészek az 1880-as évektől a második világháborúig.80 / 2020
Fazekas Zsuzsanna(1986) történész, PhD-hallgató (ELTE BTK Atelier Doktori Program)susieliom@gmail.com Gabriella Elgenius: Symbols of Nations and Nationalism. Celebrating Nationhood.62 / 2015
Malte Rolf: Soviet Mass Festivals, 1917–1991.64 / 2016
Fehér Viktor PhD-hallgató (Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola)fehvik@gmail.com Irányok és műhelyek a Jugoszlávia-emlékezet kutatásában. Konferenciabeszámoló a 4. Socialism on the Bench nemzetközi tudományos konferencia Emlékezetkultúra szekciójában elhangzott előadásokról, 2019. szeptember 26–28., Pula79 / 2020
Fejérdy Tamás építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök tfejerdy47@gmail.com A Világörökség mint kulturális örökségi laboratórium75 / 2019
Fenyvesi Kristóf(1979) irodalomtörténész, kultúrakutató (Jyväskyläi Egyetem, Finnország)fenyvesi.kristof@gmail.com Mindent egy lapra. A Sic Itur ad Astra folyóirat játéktörténeti számáról Bezsenyi Tamás – Veress Dániel (szerk.): Csak játék?56 / 2014
Festetics János A parasztok viszonya földesurukhoz Magyarországon (1806)19-20 / 2005. Május
Fisli Éva(1974) történész, múzeológus (Magyar Nemzeti Múzeum)fisli.eva@hnm.hu A megtalált Budapest Tomsics Emőke: Budapest Atlantisza. A pesti Belváros átalakulása a 19. század végén.73 / 2018
Mozgásban [Victoria E. Bonell - Lynn Hunt (ed.) Beyond The Cultural Turn, New Directions in study of Society and Culture]2 / 2000. Tél
Fónagy Zoltán (1962) történész (MTA BTK Történettudományi Intézet)fonagy.zoltan@btk.mta.hu Kislány a zongoránál. A zene a középosztály magánéletében a 19. században51 / 2013
Forgó András (1977) történész (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)forgo.andras@btk.ppke.hu A kései konfesszionalizáció magyarországi jellegzetességeiről57 / 2014
Fóris Ákos (1989) történész, PhD-hallgató (EL TE BTK 19–20. századi Kelet-európai történelem Doktori Program)forako1989@gmail.com Beszélgetések a német múltról Laczó Ferenc: A német múltfeldolgozás. Beszélgetések történészekkel a huszadik század kulcskérdéseiről.68 / 2017
Frank Tibor(1948) történész (ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, Amerikanisztika Tanszék)tzsbe@hu.inter.net Idő- és térszemlélet az amerikai gondolkodásban15-16 / 2004. Május
Frisnyák Sándor (Nyíregyházi Főiskola) Mi a történeti földrajz és kik a történeti földrajzosok? Kerekasztal-beszélgetés.31 / 2008. Április
Frisnyák Zsuzsa(1960) történész (MTA BTK Történettudományi Intézet)zsuzsa.frisnyak@index.hu A vasút hatása a magyarországi városokra52 / 2013
Fülöp Hajnalka(1974) néprajzkutató (Néprajzi Múzeum)fhajnianna@gmail.com Autentikus paraszti öltözetek néptáncosok ruhatárában55 / 2014
E,É,FA-B | C-Dzs | E-F | G-H | I-K | L-M | N-Ő | P-R | S-Ty | U-Y | Z-ZS