G,GY,HA-B | C-Dzs | E-F | G-H | I-K | L-M | N-Ő | P-R | S-Ty | U-Y | Z-ZS
SzerzőEmailCikkSzám
Hilt Eric közgazdász (Wellesley College, Department of Economics)ehilt@wellesley.edu Gazdaságtörténet, történelmi elemzés és az „új kapitalizmustörténet”72 / 2018
G. Etényi Nóra(1969) történész (ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék)etenyino@t-online.hu Toposzok és újítások a kora újkori Magyarországképben 17. századi német nyomtatványok tükrében38 / 2009. December
Gaál-Kántor György (1985) történész, PhD hallgató (ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Doktori Program) Ki az ellenség? Bihari Péter: Lövészárkok a hátországban. Középosztály, zsidókérdés, antiszemitizmus az első világháború Magyarországán.43 / 2011
Lynn Hunt ideje? Lynn Hunt: Measuring Time, Making History41 / 2010.
Gacsal Dóra (1995) egyetemi hallgató (Debreceni Egyetem)gacsal.dori95@gmail.com A római rabszolgaság63 / 2016
Gagyi József(1953) történész (Sapientia EMTE)gagyijozsef@yahoo.com Hatalom, szakértelem, átalakulás. A szocialista modernizáció kezdetei Románia egy elmaradott régiójában18 / 2004. December
Gál Zoltán(1967) regionális kutató (MTA RKK DTI)galz@rkk.hu "Aranykor után" A magyarországi bankközpontok területi átrendeződése a két világháború közötti korszakban31 / 2008. Április
Mi a történeti földrajz és kik a történeti földrajzosok? Kerekasztal-beszélgetés.31 / 2008. Április
Gálffy László(1970) történész (Szegedi Tudományegyetem)galffy@gmail.com Hajnal István: Írásoktatás a középkori egyetemeken34 / 2008. December
Gammerl Benno(1976) történész (Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas))bennogam@gmx.de Jogi nacionalizáció birodalmi keretek között:honosság és állampolgárság Magyarországonés Kanadában, 1867–1914.28-29 / 2007. Szeptember
Gaucsík István(1973) történész (Pozsonyi Városi Múzeum)gaucsikistvan@gmail.com A csehszlovákiai magyarság gazdasági szervezetei (1918-1938). Gazdasági egyesületek, szövetkezetek, ipartársulatok18 / 2004. December
Az eredet csapdája, avagy hangsúlyok és eltolódások51 / 2013
Történelem és mítoszteremtés. Karcolat a „legelső” szlovák szövetkezetről47 / 2012
Gebauer Hanga (1977) etnográfus, muzeológus (Néprajzi Múzeum)gebauer@neprajz.hu Hittérítés fényképeken – távoli kultúrák másodkézből. Missziós fotográfiák az európai befogadó szemével73 / 2018
Gelencsér Sándor(1896–1991) helytörténész Falusi könyvkultúra és olvasómozgalom régtől napjainkig43 / 2011
Gelléri Gábor(1976) irodalmár, történész, fõiskolai adjunktus (Berzsenyi Dániel Fõiskola)ggabor1976@yahoo.com Az Amazonastól az amazonokig.Egy „tökéletes utazás” visszhangjai26 / 2006. November
Bernard Lepetit: Carnet de croquis. Sur la connaissance historiqe.3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Paul Ricoeur: La mémoire, I'histoire, I'oubli5-6 / 2001. Ősz-Tél
Gergely András történész (ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék) Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Gergely Jenő történész (ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék) Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Gerhard Péter(1975) történész, levéltáros (Budapest Főváros Levéltára)gerhardp@bparchiv.hu A választás topográfiája. Az 1878-as pesti országgyűlési-képviselőválasztás korteshadjáratának térhasználata45 / 2011
A fővárosi képviselőjelöltek a dualizmus korai időszakában70 / 2017
Jogszerű kampánykiadás vagy választási visszaélés? Egy peranyag tanulságai67 / 2017
Törésvonalak és kampányok – az utóbbi évek hazai választástörténeti irodalmából Ignácz Károly: Budapest választ. Parlamenti és törvényhatósági választások a fővárosban, 1920–1945 / Feitl István (szerk.): Parlamenti választási kampányok Magyarországon.70 / 2017
Germuska Pál(1971) történész (1956-os Intézet Közalapítvány)ger13053@helka.iif.hu A magyar fogyasztói szocializmus zászlóshajói. Hadiipari vállalatok civil termelése, 1953-196333 / 2008. November
Ipari város, új város, szocialista város.11-12 / 2003. Május
Gerő András történész (ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék) A Korall körkérdése a társadalomtörténet-írás helyzetéről5-6 / 2001. Ősz-Tél
Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Gidó Attila (1979) történész (Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár)gidoattila@yahoo.co.uk Magyarországi zsidó narratívák és erdélyi párhuzamok Laczó Ferenc: Felvilágosult vallás és modern katasztrófa közt. Magyar zsidó gondolkodás a Horthy-korban.65 / 2016
Glósz József(1950) történész gloszj@t-online.hu Területi hiány és felesleg Magyarország gabonatermelésében a 19. század első felében36 / 2009. Július
Goda Károly(1978) történész; PhD hallgató (ELTE BTK)karoly.goda@gmail.com Középkortörténet és az Urban History26 / 2006. November
Godzsák Attila(1990) történész (Petőfi Irodalmi Múzeum – Kazinczy Ferenc Múzeum)godzsakattila@gmail.com Paksy Zoltán: Nyilas mozgalom Magyarországon, 1932–1939.65 / 2016
Gőzsy Zoltán(1974) történész (PTE BTK Újkortörténeti Tanszék)gozsy.zoltan@pte.hu "Ex minimis faciunt maxima." Kísérlettípusok a paraszti közösség ideális rendjének kialakítására felvilágosult evangélikus lelkészek munkáiban36 / 2009. Július
Karl-Peter Krauss: Quellen zu den Lebenswelten deutscher Migranten im Königreich Ungarn im 18. und frühen 19. Jahrhundert.71 / 2018
Graffits Tamás (1985) PhD-hallgató (ELTE BTK Atelier Európai Historiográfia és Társadalomtörténet Doktori Program)tgraffit58@gmail.com Nosztalgia, trauma és történetírás Pintér Judit Nóra: A nem múló jelen. Trauma és nosztalgia.65 / 2016
Granasztói György(1938) történész, professor emeritus (ELTE BTK - Atelier)grana@euroweb.hu A háznép Nagyszombatban (1579-1711) Család és háznép az átmenet előtti Európa városaiban32 / 2008. Június
A kora újkori város területe, mint közösségi cselekedet: Nagyszombat példája57 / 2014
A Korall körkérdése a társadalomtörténet-írás helyzetéről5-6 / 2001. Ősz-Tél
Elméletek és történetek.Gyurgyák János - Kisantal Tamás (szerk.): Történetelmélet I-II.35 / 2009. Április
Nagyszombat, 1579-1711. A város területe, mint elbeszélés.11-12 / 2003. Május
Granasztói Olga(1971) irodalomtörténész (MTA–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport)golga@t-online.hu A szépnem hazaszeretete avagy hogyan mentette meg két nő Magyarországot 1722-ben60 / 2015
Olvasótól – olvasóig. Észrevételek a magyar olvasástörténeti kutatások aktuális kérdéseihez43 / 2011
Granasztói Péter(1968) történész - etnográfus (Magyar Néprajzi Múzeum)grana@neprajz.hu Daniel Roche: Le Peuple de Paris. Essai sur la culture populaire au XVIIIe siecle. Historie des choses banales. Naissance de la consommation dans les sociétés traditionnelles (XVIII-XIXe siele).3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Előszó a forrásközléshez60 / 2015
Gál Etelka: A nő mint munkaerő Derzstomajon60 / 2015
Ki ad többet érte? Használt tárgyak hálójában: árverések mikrovilága Kiskunhalason (1780–1850)50 / 2012
Péter család. A nemes Kiséri Péter család Kiskunhalason14 / 2003. December
Tanyai naplók. I. Táj- és Népkutató Tábor, Kiskunhalas, 1939. július35 / 2009. Április
Társadalmi presztízs és hierarchia: tárolóbútor divat Kiskunhalason 1760 és 1790 között10 / 2002. December
Új utakon, változatos tájakon. Az Annales 2003-as évfolyama15-16 / 2004. Május
Grenier Jean-Yves történész (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris)jean-yves.grenier@ehess.fr Erkölcsi norma és politikai gazdaságtan (13−21. század)81 / 2020
Grüll Tibor (1964) ókortörténész (PTE BTK TTI Ókortörténeti Tanszék)grull.tibor@gmail.com Multikulturalizmus és globalizáció az ókori Rómában63 / 2016
Gunst Péter történész Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Gyáni Gábor(1950) történész (Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, ELTE TÁTK)visgyani@ceu.edu A felejtés mint politikai mítosz67 / 2017
A Korall körkérdése a társadalomtörténet-írás helyzetéről5-6 / 2001. Ősz-Tél
Érvek a kettős struktúra elmélete ellen3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Irinyi Károly: A politikai közgondolkodás és mentalitás változatai Debrecenben 1867-1918.11-12 / 2003. Május
Miért és hogyan született meg a Hajnal István Kör?64 / 2016
Szijártó M. István: A történész mikroszkópja. A mikrotörténelem elmélete és gyakorlata60 / 2015
Ute Daniel: Kultúrtörténeti kompendium. Elmélet, gyakorlat, kulcsszavak85 / 2021
Gyarmati Gyöngyi(1979) történész, Ph.D. hallgató (PTE BTK)gyarmatigy@primposta.com Eva Fodor: Working difference. Women's Working Lives in Hungary and Austria 1945-199515-16 / 2004. Május
Gyimesi Emese (1990) történész, PhD hallgató (ELTE BTK Atelier Interdiszciplináris Történeti Doktori Program)gyimesiemese@gmail.com A mindennapok esztétikája és az esztétika mindennapjai Dessewffy József életében Vaderna Gábor: Élet és irodalom. Az irodalom társadalmi használata gróf Dessewffy József életművében.59 / 2015
Szendrey Ignác mint apa82 / 2020
Gyimesi Réka (1990) PhD-hallgató (Pécsi Tudományegyetem BTK Európa és a magyarság a 18–20. században Doktori Program)gyimreka@gmail.com Umbrai Laura: Így szemeteltek Budapesten. A hulladékgazdálkodás múltja a fővárosban.59 / 2015
György Eszter(1982) történész (ELTE BTK Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék)eszter.gyorgy@gmail.com A szappantartó, a panel patent és az LTP. N. Kovács Tímea (szerk.): Lakótelepek. A modernitás laboratóriumai.40. / 2010.
Az emlékezet és a felejtés helyei: roma örökség Magyarországon75 / 2019
Loïc Wacquant: Parias urbains, Ghetto, banlieues34 / 2008. December
György Péter (1954) esztéta, médiakutató (ELTE BTK)gyorgy.peter@btk.elte.hu A szégyenletes örökség – kísérteties kiállítások. (Idegen kultúrák és testek, láthatatlan individuumok)75 / 2019
A hiányzó hős csapdája. (A meglelt hősök képregénye) Balázs Eszter – Phil Casoar: Budapest hősei.73 / 2018
Győri Róbert(1976) geográfus (MTA RKK KÉTI)gyorir@mta.rkk.hu "A város a láz, a nyugtalanság, a munka és a fejlődés". Magyarország városhálózata a 20. század elején.11-12 / 2003. Május
Bécs kapujában. Területi fejlettségi különbségek a Kisalföld déli részén a 20. század elején24-25 / 2006. Június
Mi a történeti földrajz és kik a történeti földrajzosok? Kerekasztal-beszélgetés.31 / 2008. Április
Vadvízországtól a fokgazdálkodásig1 / 2000. Nyár
Gyurgyík László(1954) szociológus (Teleki László Intézet)l.gyurgyik@tla.hu A szlovákiai magyarság társadalmi szerkezetének alakukulása 1980-2001 között18 / 2004. December
Gyuris Ferenc(1985) geográfus, egyetemi hallgató (ELTE-TTK, Eötvös József Collegium)gyurisf@gmail.com Fodor Ferenc: A magyar földrajztudomány története31 / 2008. Április
H. Balázs Éva történész Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
H. Németh István(1971) történész-levéltáros (Magyar Országos Levéltár)nemeth.istvan@mnl.gov.hu Erdélyi külpolitika a vesztfáliai béke után.50 / 2012
Kassai kvártélyozási listák, 1708-170933 / 2008. November
Polgár vagy nemes? A városok nemesi rendű lakosainak problematikája a felső-magyarországi városszövetség tevékenysége tükrében9 / 2002. Szeptember
Habó Áron MA-hallgató (ELTE BTK )aronhabo@gmail.com A filmhíradó és a nemzeti ügy Barkóczi Janka: Ezerszemű filmhíradó. Vizuális propaganda Magyarországon, 1930–1944.84 / 2021
Hadas Miklós(1953) szociológus (Corvinus Egyetem)miklos.hadas@soc.bke.hu A gymnastica, avagy "a fiatalsági öröm köntösébe burkolt munka". Adalékok a modern férfiasság kialakulásának vizsgálatához7-8 / 2002. Március
Hagen Trever(1981) szociológus, PhD hallgató (University of Exeter)hagen.trever@gmail.com Zenélés a „víg gettóban”. A cseh underground 1968 és 1989 között39 / 2010.
Hajdu Zoltán(1952) geográfus (MTA RKK DTI)hajdu@rkk.hu A Kárpát-medence államosodási folyamatainak változásai és történeti földrajzi elemzésük31 / 2008. Április
Mi a történeti földrajz és kik a történeti földrajzosok? Kerekasztal-beszélgetés.31 / 2008. Április
Hajnáczky Tamás (1987) kisebbségpolitikai szakértő (KRE)hajnaczkyt@gmail.com Kujbusné Mecsei Éva (szerk.) – Nagy Pál (összeáll.): „Emberi hajlékot a putrik helyett!” Roma élet képekben az 1950-es években. (Fotóalbum)73 / 2018
Hajnal István "...ne deklaráljanak mesterségesen ellenfélnek..."Hajnal István levelezéséből halála 50. évfordulója alkalmából24-25 / 2006. Június
Hajnal István levelei kismartoni levéltárosi éveiből15-16 / 2004. Május
Hajós Ágnes(1982) történész, PhD-hallgató (ELTE BTK, Atelier)hajos_agnes@yahoo.com Papp Imre: A francia nemesi társadalom a XVIII. században32 / 2008. Június
Hajtó Vera (1976) történész, PhD-hallgató (Katholieke Universiteit Leuven, Onderzoekseenheid Moderniteit en Samenleving 1800–2000 (MoSa))hajtovera@hotmail.com „Drága Kisfiam! Leveled megkaptam.” A belga–magyar gyermekakcióban résztvevő családok levelezéseiből46 / 2011
Halász Imre történész (Budapesti Gazdasági Egyetem)drhalaszimre@t-online.hu Egy szocialista kori zöldmezős beruházás. Zalakaros fürdőjének első évtizedei84 / 2021
Halmos Károly(1955) történész, közgazda (MTA–ELTE Válságtörténeti Kutatócsoport, ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék)halmoskaroly@aim.com "A nagyvállalkozás történeti elmélete." A. D. Chandler Jr. három munkája14 / 2003. December
A Korall körkérdése a társadalomtörténet-írás helyzetéről5-6 / 2001. Ősz-Tél
Doktor úr, tanár úr, főszerkesztő asszony: a hivatások a köztudatban és a modern történetírásban42 / 2010
Egy polgári hivatás: a királyi közjegyző. Rokolya Gábor: A polgári közjegyzőség emlékezete. 1875–1949.42 / 2010
Empórium és impérium. Nacionalizmus az üzleti életben – Lánczy Leó47 / 2012
Értékek a romok között. A csődperekben ránk maradt iratfajtákról és forrásértékükről54 / 2013
Iparos kultúrtörténet. Wolfgang Schievelbusch: A vasúti utazás története. A tér és az idő iparosodása a 19. században52 / 2013
Prófétálások: kettős beszéd Szekfű Gyula Három nemzedékében72 / 2018
Hámori Nagy Zsuzsanna(1982) PhD-hallgató (PPKE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola)anzsou@gmail.com Illik Péter: Történészek, viták a 16–17. századi magyar történelemről52 / 2013
Hámori Péter(1967) történész (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK)hamori@btk.ppke.hu Férfiak és nők „egy nemes politicumi Testben”Bárány Péter röpirata a nők választójogáról (1790)27 / 2007. május
Magyar társadalomszervezési kísérletek Észak-Erdélyben (1938-1944)18 / 2004. December
Női szerepek és szociálpolitika Magyarországon 1920-194413 / 2003. Szeptember
Hanzli Péter (1978) történész (Könyvtárellátó Nonprofit Kft., Új Könyvek folyóirat)hanzlipeter@gmail.com „A rendszerváltás előtt titokként kellett megélni” Életútinterjúk meleg férfiakkal a hatvanas–nyolcvanas évekről66 / 2016
Haraszti Szabó Péter(1988) történész, PhD-hallgató (ELTE BTK, Történettudományi Doktori Iskola)szabo.szpeter@hotmail.com A 14. század eleji megye kereskedelemirányító feladatai és a honor rendszer53 / 2013
Iulia Caproş: Students from Košice at Foreign Universities before and during the Reformation Period in Town.56 / 2014
Weisz Boglárka: A királyketteje és az ispán harmada. Vámok és vámszedés Magyarországon a középkor első felében.66 / 2016
Harbsmeier, Michael(1951) történész, antropológus (Roskilde Universitet)miha@ruc.dk Az útleírások mint a mentalitástörténet forrásai.Gondolatok a kora újkori német útleírásoktörténeti-antropológiai elemzése kapcsán26 / 2006. November
Harmat József (1953) ny. könyvtáros (Vörösmarty Mihály Könyvtár, Székesfehérvár)harmatj@gmail.com Hajnáczky Tamás (szerk.): „Egyértelmű, hogy a cigányok nem tekinthetőek nemzetiségnek.” Cigánypolitika dokumentumokban, 1956–1989.66 / 2016
Harmati Róbert(1984) PhD-hallgató (ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program)harmatirob@gmail.com Jobst Ágnes: A Stasi működése Magyarországon. A keletnémet és a magyar állambiztonság kapcsolata, 1955–1989.64 / 2016
Havadi Gergő(1976) szociológus, Ph.D. hallgató (ELTE TÁTK)havadi.gergo@gmail.com A kolhoztól az önálló termelőszövetkezetig. Varga Zsuzsanna: Politika, paraszti érdekérvényesítés és szövetkezetek Magyarországon 1956-196715-16 / 2004. Május
Individualista, tradicionalista, forradalmár vagy megalkuvó emberek? A jazz politikai és társadalmi megítélése az ötvenes és a hatvanas években39 / 2010.
Rainer M. János (szerk.): Múlt századi hétköznapok - Tanulmányok a Kádár-rendszer kialakulásának időszakáról19-20 / 2005. Május
Head-König, Anne -Lise történész (Université de Genève, Département d’Histoire Economique)anne -lise.head@histec.unige.ch Atyai hatalom, házasság és a földbirtok öröklésea rurális Svájcban (1860–1960)34 / 2008. December
Hegyi Mátyás Emlékek egy letűnt korszakból. Egy futballista emlékezései 1926-ból13 / 2003. Szeptember
Heilig Balázs(1970) etnográfus, fizikus (Eötvös Loránd Geofizikai Intézet)heilig@elgi.hu Házasság és öröklési gyakorlat Szőlősardón, 1770-1890.30 / 2007. December
Heltai Gyöngyi(1958) színháztörténész (University of Alberta)heltaigy@hotmail.com A "vendégjáték rítus" kockázatai. A Csárdáskirálynő Romániában 1958-ban13 / 2003. Szeptember
A „nevelő szórakoztatás” válsága 1954-ben51 / 2013
Fedák Sári mint "emlékezeti hely". A bulvárszínházi kulturális örökség átértékelése17 / 2004. Szeptember
Népszínház a nemzetépítésben. A szakmai diskurzus kialakulása (1861-1881)37 / 2009. November
Színházi „átállítás” – a pesti magánszínházi mező önszabályozó működési modelljének válsága (1936–1944)69 / 2017
Hermann Róbert(1963) történész (Hadtörténeti Intézet és Múzeum) Csikány Tamás - Demeter Lajos - Egyed Ákos - Kedves Gyula - Urbán Aladár: "...siessünk kedves magyar hazánkot megoltalmazni." Székely határőrök a magyarországi hadszíntereken 1848-ban33 / 2008. November
Hidas Zoltán (1971) szociológus (PPKE BTK Szociológiai Intézet)hidas.zoltan@btk.ppke.hu Az emlékezés kultúrája és a felejtés rendszere67 / 2017
Hluchány Hajnalka (1981) PhD-hallgató, szociológus, történész (Központi Statisztikai Hivatal)hluchany.hajnalka@gmail.com Kocsis Aranka: Magyar faluk és magyar falusiak a szlovák fővárosban. Városiasodás és etnicitás a 20. századi Pozsony szélén.59 / 2015
Honvári János(1953) gazdaságtörténész (Széchenyi István Egyetem)honvari@sze.hu A H. E. eltávolításáért küzdő akcióbizottság61 / 2015
Hörcher Ferenc (1964) eszmetörténész (MTA BTK Filozófiai Intézet, Pázmány Péter Katolikus Egyetem)horcher.ferenc@btk.mta.hu „Soft power” a reformkorban? A Széchenyiek tudománypolitikai céljai62 / 2015
Horváth Anikó(1975) szociológus hallgató (ELTE TÁTK) Richard Sennett "A közéleti ember bukása" c. kötetéről1 / 2000. Nyár
Horváth Csaba Sándor(1983) történész (Széchenyi Istváni Egyetem, Apáczai Csere János Kar)horvath.csaba@sze.hu A sopron–pozsonyi HÉV építéstörténete52 / 2013
A testkultúra fejlődéstörténete, gazdasági és társadalmi hatásai Wolfgang Behringer: A sport kultúrtörténete.67 / 2017
Kalocsai Péter: Városi tömegközlekedés a Nyugat-Dunántúlon 1867–191445 / 2011
Horváth Gergely Krisztián(1974) szociológus, egyetemi adjunktus (ELTE TÁTK Szociológiai Intézet, Történetszociológia Tanszék)hktm@tatk.elte.hu "A honoráciorságért meg kell dolgozni." - interjú Fallenbüchl Zoltánnal11-12 / 2003. Május
"Béts tárháza." Moson vármegye paraszti gazdasága az alsó-ausztriai piacon a rendi korszak végén14 / 2003. December
A Felsővályi Vincze család története. Karrierek és konfliktusok egy nagykun família életében (1745–1867).46 / 2011
A paraszti írni-olvasni tudás és Moson vármegye oktatási reformjai az 1830–40-es években40. / 2010.
Bél Mátyás: Csiszolatlan gyémánt. Bél Mátyás életmuvérol három kiadvány kapcsán. Zala vármegye leírása; Sopron vármegye leírása I.; Heves megye ismertetése 1730-1735.11-12 / 2003. Május
Borsos Balázs: Három folyó közt. A bodrogközi gazdálkodás alkalmazkodása a természeti viszonyokhoz a folyószabályozási munkák elött és után (1840-1910)3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Elbukás és újrakezdés. Egy jászsági redemptus család öt generációjának története2 / 2000. Tél
Faragó Tamás: Tér és idő - család és történelem. Társadalomtörténeti tanulmányok (1976 - 1992)7-8 / 2002. Március
Kaposi Zoltán: Uradalmi gazdaság és társadalom a 18-19. században. A vrászlói társadalom átalakulásának folyamata13 / 2003. Szeptember
Köblös József (szerk.): A pápai református kollégium diákjai.1585–1861.26 / 2006. November
Scott M. Eddie: Burgerland történelmi gazdacímtára3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Társadalmi és gazdasági hierarchia a dikális adórendszerben. Moson vármegye adókulcs-tervezete (1838)19-20 / 2005. Május
Vonyó József (szerk.): Várostörténet, helytörténet. Elmélet és módszertan17 / 2004. Szeptember
Zalai parasztvallomások. Anziksz a 18. századból. Horváth Zita: Paraszti vallomások Zalában I-II.30 / 2007. December
Horváth Gyula közgazdász, aktuárius, PhD-hallgató (ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program; Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.)horvathgyula3@t-online.hu Walter A. Friedman: American Business History. A Very Short Introduction85 / 2021
Horváth Gyula Csaba (1974) történész, PhD-hallgató (ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola)sigbertster@gmail.com A 18. század végi és a reformkori hatalmi elit rokoni kapcsolati hálózata70 / 2017
Horváth Hajnalka (1985) szociológus, PhD hallgató (ELTE BTK Közép- és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék)horvathhajni06@gmail.com A postaszolgálat és a kora újkori kommunikációs forradalom. Wolfgang Behringer: Im Zeichen des Merkur. Reichspost und Kommunikationsrevolution in der Frühen Neuzeit.39 / 2010.
Horváth József történész, könyvtáros (Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér, Győr)történész „Én is anyja lévén leányomnak”. Gondoskodás a mostohagyermekről a 17. századi győri családokban – a végrendeletek tükrében82 / 2020
Horváth Sándor(1974) történész (MTA BTK TTI)horvath.sandor@btk.mta.hu A Késdobáló és a jampecek. Szubkúltúrák Sztálinvárosban1 / 2000. Nyár
Az álruhás király: a (fel)jelentés mint az érdekérvényesítés eszköze a Kádár-kor hajnalán64 / 2016
Traumák Tündérországban. Mong Attila: János vitéz a Gulagon.43 / 2011
Horváth Zita(1970) történész (Miskolci Egyetem BTK, Magyar Középkori, Kora Újkori és a Történelem Segédtudományai Tanszék)bolhozit@uni-miskolc.hu A Zala megyei parasztság helyzete a 18. században az úrbérrendezés forrásainak tükrében19-20 / 2005. Május
Benda Gyula: A keszthelyi uradalom 1850 előtti hagyatéki és vagyoni összeírásai III. Szőlőhegyek, falvak28-29 / 2007. Szeptember
Jogtörténész és levéltáros. Tudományos emlékülés a Zala Megyei Levéltárban Degré Alajos halálának 20. évfordulója alkalmából15-16 / 2004. Május
Megyeri Anna: „A földre építek, az égben bízom”. A Morandini építészcsalád a Monarchiában.46 / 2011
Horváth Zsolt (1964) történész (MTA BTK Történettudományi Intézete)hzsolt@mtatk.hu A hatalom hálója. A Kádár-kori hatalmi elit – hálózati struktúrája az együttvadászási szokások alapján47 / 2012
Hudi József(1956) levéltáros, levéltárvezető (Dunántúli Református Egyházkerület Levéltára, Pápa)hudi@papacollege.hu Dunántúli református tanítói könyvtárak az 1820-as években43 / 2011
Huhák Heléna tudományos segédmunkatárs (ELKH BTK TTI)huhak.helena@btk.mta.hu Megfigyelés másképp. Házi agitáció és egy angyalföldi tanácstag lakólátogatásai79 / 2020
Husz Ildikó(1968) szociológus (MTA)huszildi@freemail.hu Andorka Rudolf: Gyermek, család, történelem. LEhet-e kétszer ugyanabba a fólyóba lépni? Történeti demográfiai tanulmányok.11-12 / 2003. Május
Apáról fiú(k)ra. Örökösödési jogszokások és gyakorlat Zsámbékon a 19. század első felében2 / 2000. Tél
Huszár Ákos(1979) szociológus, Ph.D. hallgató (ELTE TÁTK)akos@tek.bke.hu Reinhart Kosseleck fogalomtörténete és az utópia problémája a szociológiában15-16 / 2004. Május
G,GY,HA-B | C-Dzs | E-F | G-H | I-K | L-M | N-Ő | P-R | S-Ty | U-Y | Z-ZS