I,Í,J,KA-B | C-Dzs | E-F | G-H | I-K | L-M | N-Ő | P-R | S-Ty | U-Y | Z-ZS
SzerzőEmailCikkSzám
Igel Karsten(1970) történész (Münster, Westfälische Wilhelm-Universität, Historisches Seminar)karsten.igel@uni-muenster.de A társadalom-topográfiától a társadalmi térig? Megjegyzések a késő középkori német városi társadalom szerkezetéhez és annak térbeli leképeződéséhez45 / 2011
Ignácz Ádám (1981) zenetörténész (MTA BTK Zenetudományi Intézet)ignaczadam@gmail.com A populáris zene kutatásának kezdetei az államszocialista Magyarországon. Az első generáció69 / 2017
Imre Zoltán (1965) színháztörténész (EL TE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)imre.zoltan@btk.elte.hu A velencei kalmár a Nemzeti Színházban, 198669 / 2017
Iordachi, Constantin történész (Közép-európai Egyetem, Pasts Inc., Történelmi Tanulmányok Központja, Történelem Tanszék)iordachinc@ceu.hu A Korall körkérdése a társadalomtörténet-írás helyzetésől 2.7-8 / 2002. Március
Társadalomtörténet Kelet-Közép-Európában.Regionális nézőpontok globális összefüggésben.2005. november 18–20. – Konferencia beszámoló23 / 2006. Március
Ispán Lídia Ágota(1980) PhD hallgató (ELTE BTK)ispan18@yahoo.com Tóth Eszter Zsófia: "Puszi Kádár Jánosnak" Munkásnők élete a Kádár-korszakban mikrotörténeti megközelítésben31 / 2008. Április
Iváncsó Ádám (1986) történész (Terror Háza Múzeum)adam.ivancso@yahoo.ca Ruszin hallgatók és a debreceni egyetem, 1938–194568 / 2017
Izsák Anikó-Borbála(1990) történész, PhD-hallgató (EL TE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténet Doktori Program)nikojanka@gmail.com Történettudományi műfaj-e a pszichobiográfia? Kőváry Zoltán: Pszichobiográfia. Történet, elmélet, módszertan és alkalmazás.69 / 2017
Izsák Gergely történész, PhD-hallgató (ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program)gerizsak@student.elte.hu A hálóban ragadt történész Niall Ferguson: A tér és a torony. Hálózatok, hierarchiák és harc a globális hatalomért85 / 2021
Jakab Péter(1984) egyetemi hallgató (ELTE BTK)jakpet@freemail.hu A „Pazzi-átok”. Kísérlet egy 15. századi firenzeiösszeesküvés társadalomtörténeti aspektusainakmegragadására28-29 / 2007. Szeptember
Jankó Ferenc(1979) geográfus (Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar)frk@ktk.nyme.hu Falu a városban: a külvárosok helye a soproni történelmi városrész településmorfológiai képében31 / 2008. Április
Jászberényi József(1972) irodalomtörténész (MTA Irodalomtudományi Intézet, XIX. Századi Osztály)jaszberenyij@hotmail.com A nyelv, a valóság és a tények átértékelődései. Egy "kívülálló" konstrukciója a kortárs historiográfia hatástörténetileg jelentősnek látszó csoportjairól, alakjairól5-6 / 2001. Ősz-Tél
Jeney Rita(1978) régész, indológus, PhD-hallgató (EL TE BTK, Atelier Európai Társadalomtudomány és Historiográfia Tanszék)rita.jeney@gmail.com James Heitzman: The City in South Asia45 / 2011
Jenkins, Keith Ne zárkózzunk be teljesen! Posztmodernitásról, posztmodernizmusról és történelemről1 / 2000. Nyár
Juhász Pál gazdaságszociológus (Budapesti Corvinus Egyetem)pjpaljuhasz@gmail.com A gazdálkodók boldogulásának mintái az 1970-es években és az 1990-es évek válsága. Esélyek és kockázatok81 / 2020
Jusztin Márta(1953) mûvelõdéstörténész, fõiskolai docens (Budapesti Gazdasági Fõiskola)mjusztin@freemail.hu „Utazgassunk hazánk földjén!” A belföldi turizmusproblémái a két világháború között Magyarországon26 / 2006. November
K. Horváth Zsolt(1972) történész (ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet)khzs@hotmail.com A gyűlölet múzeuma. Spions, 1977–197839 / 2010.
A lélek segédei. A munkaszolgálat tapasztalata és elaborációja: Mérei Ferenc21-22 / 2005. November
Az életrajzi térről. Szempontok a biográfiai módszer és a szinoptikus szemlélet történeti alkalmazásához44 / 2011
Betegségek, pszichopatológiák és időstruktúrák. Emlékezet és jövő a Nagy Háború után: Halbwachs és Minkowski elfelejtett könyvei59 / 2015
Kaba Eszter (1976) levéltáros, könyvtáros (Politikatörténeti Intézet)vh1.kaba@gmail.com Ép testben ép lélek? Az oroszországi hadifogság egészségügye83 / 2021
Rendszerben élünk. Beszámoló a Legenda Közművelődési Egyesület „Rendszerváltás(ok) Magyarországon” című konferenciájáról (2009. szeptember 10., Budapest)39 / 2010.
Simonovics Ildikó: Rotschild Klára. A vörös divatdiktátor.80 / 2020
Kádas István (1990) történész (MTA BTK Történettudományi Intézet)kadas.istvan@btk.mta.hu Az Abaúj megyei szolgabírói társadalom a Zsigmond-korban57 / 2014
Város, falu, megye A városi birtokok hadpénze a középkor végén78 / 2019
Káli Anita PhD-hallgató, tudományos segédmunkatárs (Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet)kalianita34@gmail.com „A nyers életből szállott fel, mint mocsárból a kénes gőz” A társadalomtudományok és a 20. századi szociografikus próza kapcsolata77 / 2019
Kalmár Melinda történész (MTA–SZTE–ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport; SZE Jelenkortörténeti Tanszék)kalmar.melinda59@gmail.com Globális versengések metszetei. Szovjet blokk és a hidegháborús kihívások85 / 2021
Kalocsai Dóra történész, PhD hallgató (ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola, Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program)kalocsai.dori@gmail.com Claire Judde de Larivière: The Revolt of Snowballs. Murano Confronts Venice, 1511. Tyge Krogh: The Great Nightmen Conspiracy. A Tale of the Eighteenth Century’s Dishonourable Underworld.81 / 2020
Ferdinand Opll – Martin Scheutz: Die Transformation des Wiener Stadtbildes um 1700.82 / 2020
Kalocsai Péter(1962) történész (Nyugat-magyarországi Egyetem BTK Történettudományi Intézet Történeti Segédtudományok Tanszék)kalocsai@btk.nyme.hu A közlekedés szerepe a városi térhasználatban Szombathelyen (1945–1968)52 / 2013
Kaposi Zoltán(1960) történész (PTE KTK Gazdaságtörténeti Tanszék)kaposi@ktk.pte.hu A tradicionizmustól a modern gazdaságig. Kanizsai kereskedok és vállalkozásaik a feudalizmus utolsó korszakában 1690-1848.11-12 / 2003. Május
Beck Tibor: A fi loxéravész Magyarországon. A kártevőelleni küzdelem az első központi intézkedésektől az államilagtámogatott szőlőrekonstrukciós hitelek lejártáig (1872–1910)28-29 / 2007. Szeptember
Sebők Marcell (szerk.): A sokszínű kapitalizmus. Pályaképek a magyar tőkés fejlődés aranykorából21-22 / 2005. November
Szakál Gyula: Vállalkozó gyori polgárok 1870-1940. Sikeres történeti modellváltás. Polgárok, vállalkozók Nyugat-Magyarországon.11-12 / 2003. Május
Szirácsik Éva (szerk.): Uradalmak kora.47 / 2012
Kappanyos Ilona doktorandusz (ELTE BTK, Történettudományi Doktori Iskola, Társadalom- és Gazdaságtörténet Doktori Program)kappanyosilona@gmail.com Járvány a vasfüggönyön innen és túl Dóra Vargha: Polio Across the Iron Curtain: Hungary’s Cold War with an Epidemic.83 / 2021
Zománc fürdőkád és fateknő. Csecsemőfürdetési tanácsok a 20. század eleji magyar gyermekápolási irodalomban83 / 2021
Karácsony András(1957) filozófus (ELTE ÁJK Filozófia Tanszék)karacsony@ajk.elte.hu Felkai Gábor: A német szociológia története a századfordulótól 1933-ig. I-II. kötet32 / 2008. Június
Karády Viktor(1936) társadalomtörténész (Central European University)vkarady@ceu.hu Magyar kultúrfölény vagy iskolázási deficit? Újabb adatok a honi középiskolások dualizmuskori nemzetiségi összetételéről (1896 - 1914)3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Kármán Gábor(1977) történész (MTA BTK Történettudományi Intézet)karmangabor@gmail.com Egy teológushallgató találkozása a felekezeti sokszínűséggel: Conrad Jacob Hiltebrandt Erdélyben 1656–165857 / 2014
Fatányér és kőkorsó. Magyarok és havasalföldiek egy 17. századi svéd diplomata szemével9 / 2002. Szeptember
Identitás és határok. 17. századi magyar utazóknyugaton és keleten26 / 2006. November
Kiss Réka: Egyház és közösség a kora újkorban: A Küküllői Református Egyházmegye 17–18. századi iratainak tükrében.57 / 2014
Mihnea támogatói: egy havasalföldi trónkövetelő kapcsolathálója Konstantinápolyban, 1654–165750 / 2012
Szuverenitás és reprezentáció. Erdély a Porta 17. századi diplomáciai rendszerében48 / 2012
Katona Csaba(1971) történész (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)katona.csaba@btk.mta.hu 1945 utáni források az interneten - az ArchivNet.11-12 / 2003. Május
A füredi Savanyúvíz. Rendi és polgári normák ütközése a 19. századi Balatonfüreden84 / 2021
Füred és vendégei. Egy fürdőhely és "társadalma" az 1840-1860-as években7-8 / 2002. Március
Kelemen István: Sopron vármegyei jobbágyvégrendeletek a XVIII. század elejétől 1848-ig34 / 2008. December
Kecskés Nóra (1991) PhD-hallgató (ELTE TáTK - Szociológia Doktori Iskola)kecskes@caesar.elte.hu Két perspektíva, egy „utazás” Huhák Heléna – Szécsényi András (szerk.): Lágerutazás. Holländer Margit feljegyzései a vészkorszakról és az újrakezdésről (1945–1946).74 / 2018
Kékesi Zoltán kultúrtörténész, Alexander von Humboldt-ösztöndíjas kutató (Zentrum für Antisemitismusforschung, TU, Berlin)kekesiz@gmail.com Antifasiszta emlékezet újragondolva. Magyar történeti kiállítások Oświęcimben és Párizsban 1965-ben85 / 2021
Kelbert Krisztina(1981) PhD-hallgató (ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténet Doktori Program) kelbertkrisztina@savariamuseum.hu Bögre Zsuzsanna – Keszei András – Ö. Kovács József (szerk.): Az identitások korlátai. Traumák, tabusítások, tapasztalattörténetek a II. világháború kezdetétől.54 / 2013
Tóth Eszter Zsófia – Murai András: Szex és szocializmus. Avagy „hagyjuk a szexualitást a hanyatló Nyugat ópiumának”?60 / 2015
Keller Márkus(1974) szociológus, történész (MTA–ELTE Válságtörténeti Kutatócsoport; 1956-os Intézet, OSZK)keller.markus@szentignac.hu A kelet-közép-európai változat. A középiskolai tanárság professzionalizációja a 19. században Magyarországon42 / 2010
A történettudomány mint szabadulóművészet. Konferencia az Aetas –Történettudományi folyóirat alapításának 25. évfordulója alkalmából – 2010. május 21. Szeged40. / 2010.
Debrecentől Berlinig. Interjú Niedermüller Péterrel.10 / 2002. December
Hartmut Kaelble: Der historishe Vergleich. Eine Einführung zum 19. und 20. Jahrhundert9 / 2002. Szeptember
Két elit-középiskola a Horthy-korban3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Ki is vagyok én, mi is az én nevem?– Denis Sdvižkov: Das Zeitalter der Intelligenz. Zur vergleichendeGeschichte der Gebildeten in Europa bis zum Ersten Weltkrieg28-29 / 2007. Szeptember
Séta a forrásértelmezés kedélytelen bugyraiban Kovács I. Gábor: Elitek és iskolák, felekezetek és etnikumok. Társadalom- és kultúratörténeti tanulmányok.50 / 2012
Tanárok, egyesületek, államok. A középiskolaitanárok professzionalizációjának kezdeteporosz–magyar összehasonlításban28-29 / 2007. Szeptember
Kellner Anikó(1971) történész, Ph.D. hallgató (Közép-európai Egyetem)hphkea01@phd.ceu.hu A tökéletes követ – elmélet és gyakorlata kora újkori politikai kultúra tükrében23 / 2006. Március
Kemecsi Lajos néprajzkutató (Néprajzi Múzeum)foig@neprajz.hu Schleicher Vera: Kultúrfürdő. Kulturális kölcsönhatások a Balaton térségében 1821–1960 között.84 / 2021
Keményfi Róbert(1969) etnográfus, geográfus (Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék)rokemenyfi@yahoo.com "Kulturális hatóerőnk" mitikus történeti földrajziháttere. A magyar Mezopotámia képzete31 / 2008. Április
Kende Gábor(1957) statisztikus (ELTE TÁTK Szociológiai Intézet)kendeg@ludens.elte.hu A tudáselit középiskolái. A két világháború közötti tudáselit középszintű iskoláztatása3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Kerék Mihály "...hivatásom a mezőgazdaság." - Kerék Mihály önéletírása19-20 / 2005. Május
Kerékgyártó Béla (1949) eszmetörténész, filozófus (BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék)kerekgyartob@filozofia.bme.hu Modern lakás – modern életforma. A lakás normatív modelljeinek változása 1890–1940 között a nemzetközi és a magyar építészetben58 / 2014
Kerpel-Fronius Gábor(1966) PhD-hallgató (PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék)kerpelgabor@gmail.com "Ex minimis faciunt maxima." Kísérlettípusok a paraszti közösség ideális rendjének kialakítására felvilágosult evangélikus lelkészek munkáiban36 / 2009. Július
Állambiztonság és társadalom. Jens Gieseke (Hrsg.): Staatssicherheit und Gesellschaft36 / 2009. Július
Keszeg Anna Kultúrtörténet és historiográfiai hagyományok.Keszeg Anna interjúja Roger Chartier-vel23 / 2006. Március
Keszei András(1972) történész (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Intézet)keszei@btk.ppke.hu A felejtés tengerén50 / 2012
A kulturális környezettől a társadalmi feltételekig3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Az emlékezet rétegei41 / 2010.
Felejtés, társadalom, történelem67 / 2017
Lothar Gall Bürgertum in Deutshland címu művéről2 / 2000. Tél
Nép, etnikum, felekezet. A magyarországi zsidóság meghatározása a 19. század első felében68 / 2017
King, Steven történész (Brookes University, Oxford, Centre for Health, Medicine and Society)sking@brookes.ac.uk Öröklés, házasság és háztartás az angol szegények körében a 19. század elején34 / 2008. December
Kisőrsi Zsófia történész, PhD hallgató (ELTE BTK Atelier Doktori Program)kisorsizsofia@gmail.com Faluról városba. A megkésett iparosodás hatása az ingázó nők munkavállalására Vas megyében, 1960–197076 / 2019
Kiss András(1981) történész–levéltáros (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára) kandras981@gmail.com Honvári János (szerk.): Győr fejlődésének mozgatórugói61 / 2015
„Mi mindig elfelejtjük, hogy még nem vagyunk gyár.” A Csepel Autógyár és munkásvilága az 1950-es években61 / 2015
„Robbanjon fel a pártház!” A Csepel Autógyár fegyelmi ügyeinek vizsgálata (1950–1961)71 / 2018
Kiss Andrea(1971) történész, földrajztudós (Bécs, TU Wien, Institut für Wasserbau und Ingenieurhydrologie) kiss@hydro.tuwien.ac.at Árvízhullámok a Dunán? A Duna árvizei és a visegrádi ferences kolostor a késő középkorban és kora újkorban53 / 2013
Kiss Csilla(1976) történész (ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola)kiss.csilla@trefort.elte.hu Színésznői házasságkötések és válások a hosszú 19. században69 / 2017
„A modern színművészetnek egyik, hatalmas hódító fegyvere a toilett.” A magyar színésznők öltözködésének hatása a divatra55 / 2014
Kiss Gergely(1971) történész, egyetemi adjunktus (PTE BTK Középkor és Koraújkor Történeti Tanszék)gpetit.gergely@gmail.hu Archontológia, prozopográfia, társadalomtörténet. Fedeles Tamás: A pécsi székeskáptalan személyi összetételea késő középkorban (1354–1526)26 / 2006. November
Kiss László(1975) szociológus, Ph.D. hallgató (ELTE TÁTK)laskiss@freemail.hu Egészség és politika - az egészségügyi prevenció Magyarországon a 20. század első felében17 / 2004. Szeptember
Hanák Péter "A Kert és a Műhely" c. kötetéről1 / 2000. Nyár
Horváth Sándor - Pető László - Tóth Eszter Zsófia (szerk.): Munkástörténet - munkásantropológia18 / 2004. December
Szvitecz Zsuzsanna (szerk.): Rákstatisztika a kezdetektől a huszadik század közepéig15-16 / 2004. Május
Kiss Tamás(1977) szociológus (Kolozsvár, RMDSz Ügyvezető elnökség)t.kiss@freemail.hu Mihez kezdjünk a történetekkel? Keszeg Vilmos: Homo Narrans18 / 2004. December
Kiss Zsuzsanna(1980) társadalomtörténész (ELTE TáTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszék)zsuzsi.kiss@tatk.elte.hu A Zala Megyei Gazdasági Egyesület megszervezése a neoabszolutizmus korában13 / 2003. Szeptember
Alan R. H. Baker: Fraternity among the French Peasantry Sociability and Voluntary Association in the Loire Valley, 1815-191419-20 / 2005. Május
Civil társadalom a provizórium idején. A Zala Megyei Gazdasági Egyesület fellépése 1863-ban az alföldi szűkölködők megsegítésére74 / 2018
Tóth Árpád: Önszerveződő polgárok. A pesti egyesületek társadalomtörténete a reformkorban23 / 2006. Március
Klaniczay Gábor történész (ELTE BTK Közép- és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék) Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Klement Judit(1975) történész - szociológus (MTA BTK, Történettudományi Intézet)klement.judit@btk.mta.hu A történettudomány mint szabadulóművészet. Konferencia az Aetas –Történettudományi folyóirat alapításának 25. évfordulója alkalmából – 2010. május 21. Szeged40. / 2010.
Egy családi részvénytársaság a századelőn. A Gizella Gőzmalom Rt. 1905 - 1917.2 / 2000. Tél
Értékek a romok között. A csődperekben ránk maradt iratfajtákról és forrásértékükről54 / 2013
Georges Duby: Folytonos történelem3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Tomka Béla: Érdek és érdektelenség. A bank-ipar viszony a századforduló Magyarországán 1892-1913.10 / 2002. December
Vállalatok hálózatban. Vállalati kooperáció a 20. század elején a budapesti gőzmalomiparban50 / 2012
Klimó von, Árpád A Korall körkérdése a társadalomtörténet-írás helyzetésől 2.7-8 / 2002. Március
Kmetty Zoltán(1982) szociológus (Károli Gáspár Református Egyetem BTK,Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet)

Kmetty Zoltán (1982) szociológus
(Károli Gáspár Református Egyetem BTK,
Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet)
32 / 2008. Június
Roderick Phillips: Amit Isten összeköt... A válás rövid története21-22 / 2005. November
Kökényesi Zsolt (1987) PhD-hallgató (EL TE BTK, Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék)kokenyesi87@gmail.com A császár régi ruhája. Barbara Stollberg-Rilinger: Des Kaisers Alte Kleider. Verfassungsgeschichte und Symbolsprache des Alten Reiches45 / 2011
Kolár, Frantisek(1952) történész (Historicky ústav Akademie ved Ceske republiky, Praha)frkolar@volny.cz A Salvia és a Sparta "kibékíthetetlen" rivalizálása. Fejezet a cseh labdarúgás történetébol7-8 / 2002. Március
Kolláth Ágnes régész (MTA BTK Régészeti Intézet)kollath.agnes@btk.mta.hu Középkori fehérvári polgárok mezőgazdasági ingatlanai a város határán belül és kívül78 / 2019
Koloh Gábor(1987) történész (MTA TKI–SZTE–ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport) koloh.gabor@btk.elte.hu A demográfiai átmenet problematikája. Egy globális folyamat értelmezésének lehetőségei85 / 2021
Demográfiai válság az Ormánságban. Családrekonstitúciós eredmények a vajszlói anyakönyvi kerületből54 / 2013
Gyermekvállalás a Völgységben és az Ormánságban. A kismányoki és a vajszlói kerület termékenységtörténetének elemző összehasonlítása (1790−1894)68 / 2017
Koltai András(1970) történész - levéltáros (Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltára)koltai@piar.hu Egy magyar főrend pályafutása a császári udvarban Batthyány Ádám (Bécs 1630-1659)9 / 2002. Szeptember
Koltai Gábor(1977) levéltáros, történész, PhD hallgató (Budapest Főváros Levéltára)koltaigabor@gmail.com Agitátorok a vonaton. Vasúti agitáció a Budapestre munkába járók között (1949–1953)50 / 2012
Szőnyei Tamás: Nyilvántartottak. Titkos szolgák a magyar rock körül 1960-1990.31 / 2008. Április
Távoli közelmúlt. Horváth Sándor (szerk.): Mindennapok Rákosi és Kádár korában. Új utak a szocialista korszak kutatásában35 / 2009. Április
Kondor Márta(1976) tudományos munkatárs (Bécs, ÖAW Institut für Mittelalterforschung)marta.kondor@gmail.com Egy középkori kereskedő-polgár emlékei. Skorka Renáta (s.a.r., ford., bevez.): Eberhard Windecke emlékirata Zsigmond királyról és koráról38 / 2009. December
Konrád Miklós (1967) történész (MTA BTK Történettudományi Intézet)konrad.miklos@btk.mta.hu Kultúrával az identitásért. Zsidó kulturális egyesületek a dualizmus korában74 / 2018
Kontler László(1956) történész (Közép-európai Egyetem - Budapest)kontlerl@ceu.hu Szekeres András (szerk.): A történész szerszámosládája. A jelenkori történeti gondolkozás néhány aspektusa.11-12 / 2003. Május
William Robertson, skót történetekés német identitások. Fordítás és recepcióa felvilágosodás korában23 / 2006. Március
Korall Társadalomtörténeti Folyóirat In Memoriam Bácskai Vera (1930–2018)71 / 2018
Vita a Bevezetés a társadalomtörténetbe című kötetről15-16 / 2004. Május
Körmendi Tamás(1977) történész (ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszék)kormendi@ludens.elte.hu A magyarság ábrázolása a nyugati-európai elbeszélő forrásokban a 13. század végéig38 / 2009. December
Kőrösi Ádám (1987) MA hallgató (ELTE BTK Atelier)adamkorosi@gmail.com Legát Tibor: Közlekedik a főváros.39 / 2010.
Kósa László történész - etnográfus (ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék) Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Kosárkó László(1976) doktorjelölt (ELTE BTK Atelier)kosarko@freemail.hu A történetírás dinamikája – Braudel amerikai előadásai. Fernand Braudel: A kapitalizmus dinamikája45 / 2011
Gyáni Gábor: Budapest – Túl jón és rosszon. A nagyvárosi múlt mint tapasztalat.39 / 2010.
Írástörténészek és szociográfusok. Hajnal István recepciója az 1930-as, 1940-es években2 / 2000. Tél
Pozsonyi polgárok családi stratégiái - Tóth Árpád: Polgári stratégiák. Életutak, családi sorsok és társadalmi viszonyok Pozsonyban 1780 és 1848 között.48 / 2012
Koselleck, Reinhart(1923) történész Nép, nemzet, nacionalizmus, tömeg37 / 2009. November
Tapasztalatváltozás és módszerváltás.Történeti-antropológiai vázlat23 / 2006. Március
Kóthay Katalin Anna(1966) történész - egyiptológus (Szépművészeti Múzeum, Egyiptomi Gyűjtemény)katalin.kothay@szepmuveszeti.hu A munka fogalma az egyiptomi Középbirodalom idején (Kr. e. 21-17. század)15-16 / 2004. Május
A tartományi úr és a „kiváló kisember”: önreprezentáció és társadalmi státusz az Első átmeneti kori egyiptomi életrajzokban63 / 2016
Kovács Adrienn(1978) levéltáros, történész (PTE Egyetemi Levéltár)kovacs.adrienn@pte.hu Szirácsik Éva: A divényi uradalom gazdálkodása a Zichy hitbizományelső száz évében (1687–1787)27 / 2007. május
Kovács Ágnes(1974) régész (Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága)csapa2@gmail.com Sian Jones: The Archaeology of Ethnicity: Construsting Identities in the Past and the Present24-25 / 2006. Június
Kovács Ákos András(1980) történész, PhD-hallgató (ELTE BTK Atelier)akosandras@yahoo.fr Egy 18. század végi életút eszmetörténeti értelmezésének lehetőségei – Debreczeni Bárány Péter44 / 2011
Gérard Noiriel: Introduction à la socio-histoire28-29 / 2007. Szeptember
Hogyan olvassuk a 18. század magyar politikai irodalmát?35 / 2009. Április
Koselleck nemzetfogalma a nacionalizmuselméletek fényében. Néhány megjegyzés a Nép, nemzet, nacionalizmus, tömeg című szócikkhez37 / 2009. November
Robert J. W. Evans: Austria, Hungary, and the Habsburgs. Central Europe 1683-186733 / 2008. November
Trencsényi Balázs: A politika nyelvei. Eszmetörténeti tanulmányok34 / 2008. December
Kovács Attila(1973) történész (Institut za narodnostna vprasanja - Nemzetiségi Kutatóintézet, Ljubljana)attila.kovacs@guest.arnes.si Földreform és kolonizáció a Lendva-vidéken a két világháború között18 / 2004. December
Kovács Éva(1964) szociológus (MTA TK Szociológiai Intézet/Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies)kovacs.eva@tk.mta.hu Az asszimiláció ambivalenciái (Széljegyzetek Kovács I. Gábor tanulmányának apropóján)10 / 2002. December
Trianon, avagy „traumatikus fordulat” a magyar történetírásban59 / 2015
Kovács Evelin (1992) néprajzkutató, doktorandusz (ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola, Társadalom- és Gazdaságtörténet Doktori Program)fuvolaseve@gmail.com A fogyasztás tárgyai Granasztói Péter (szerk.): Pamutkendő, vasfazék, fajansztányér. Tárgykészítés és fogyasztás Magyarországon az ipari forradalom korában (1750–1850).83 / 2021
Pakot Levente: Nemek és nemzedékek. Demográfiai reprodukció a 19–20. századi Székelyföldön.68 / 2017
Kovács I. Gábor(1945) szociológus (ELTE TÁTK Szociológiai Intézet)kig@caesar.elte.hu "Törzsökös" és "asszimilált" magyarok, "keresztény allogének" és "zsidók" a dualizmuskori Magyarország középiskoláiban. Forráskritikai észrevételek Karády Viktor cikkéhez9 / 2002. Szeptember
A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája56 / 2014
A tudáselit középiskolái. A két világháború közötti tudáselit középszintű iskoláztatása3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Kósa László (szerk.): Reformátusok Budapesten I–II.Tanulmányok a magyar főváros reformátusságáról27 / 2007. május
Kovács Janka (1990) PhD-hallgató (ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Doktori Program)csigaszem@gmail.com Az ördögűzéstől a Prozacig Andrew Scull: Az őrület kultúrtörténete. A Bibliától Freudig, a bolondokházától a modern orvostudományig.71 / 2018
Elmebetegügy a 18–19. század fordulóján: elméleti keretek, koncepciók, megoldási javaslatok71 / 2018
Szegénység, betegség, őrület Elmebetegek ellátása az irgalmas rend magyarországi kórházaiban (1740–1830)77 / 2019
Kovácsné Magyari Hajnalka doktorandusz (Eszterházy Károly Egyetem, Történettudományi Doktori Iskola, Magyarország története a reformkor végétől napjainkig Doktori Program)hajnalka.magyari@gmail.com A mosószappantól az „elektromos narancsig”. Szépségápolás és professzionális kozmetikai szolgáltatások az 1950-es és 1960-as években83 / 2021
Kövér György(1949) történész (ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék)kover.gyorgy@btk.elte.hu A "láthatatlan" aláírók. A 4%-os államkötvények jegyzői 1881-ben14 / 2003. December
A Korall körkérdése a társadalomtörténet-írás helyzetéről5-6 / 2001. Ősz-Tél
Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Hysteriától a tébolyodottságig. Klára és Emma párhuzamos esettörténete21-22 / 2005. November
Keresztutak a gazdasági elitbe3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Környezettörténet. A gazdaságtörténet-írás historiográfiája82 / 2020
Növekedés és hanyatlás az Osztrák–Magyar Monarchia történelmi emlékezetében54 / 2013
Performációk I. "Zsidó társadalom" Tiszaeszláron a nagy per előestéjén17 / 2004. Szeptember
Performációk II. „Nemesi társadalom” Tiszaeszlárona jobbágyfelszabadítás után27 / 2007. május
Tiszaeszlár „felejthetetlen” emlékei67 / 2017
Krász Lilla(1971) történész (ELTE BTK, Közép- és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék)krasz@ludens.elte.hu Az orvostörténet forrásai. D. Szakács Anita (s.a.r.): 16-18. századi orvostörténeti vonatkozású végrendeletek. A kora újkori Sopron város egészségügyének társadalomtörténeti forrásai38 / 2009. December
Deáky Zita: A hivatalos és a hagyományos gyógyítás a magyar történeti forrásokban18 / 2004. December
Kresák Eszter(1983) PhD-hallgató (SZTE BTK, Történettudományi Doktori Iskola)kresi13@gmail.com John Robert McNeill: Valami új a nap alatt. A huszadik század környezettörténete.53 / 2013
Kristóf Luca szociológus (Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet)kristof.luca@tk.mta.hu Privatizátorok és nemzeti nagytőkések. A vagyonos elit megítélése a rendszerváltás utáni Magyarországon81 / 2020
Kubinyi András történész Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Kucera Rudolf(1980) történész (Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas)R.Kucera@email.cz Állam, nemesség és civil társadalom.Nemesi címadományozások Csehországbanés Sziléziában, 1806–1871.28-29 / 2007. Szeptember
Kulcsár Beáta (1977) doktorjelölt (ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program)kulcsarbeata@hotmail.com Büntetés és kizárás a Bihar megyei és Nagyváradi Nemzeti Kaszinóban71 / 2018
Kulcsár Krisztina(1971) levéltáros, történész (Magyar Országos Levéltár)kulcsar.krisztina@mol.gov.hu A politikai és társadalmi elit utazásai.18. századi utazások vizsgálatáról németországikutatások kapcsán26 / 2006. November
Kunčević Lovro(1979) történész (Horvát Tudományos Akadémia Dubrovniki Történettudományi Intézete)lovro.kuncevic@gmail.com Janus-arcú szuverenitás. A kora újkori Raguzai Köztársaság nemzetközi státusza48 / 2012
Kunt Gergely(1981) történész (Miskolci Egyetem)kunt.gergely@gmail.com Egy kamasznapló két olvasata41 / 2010.
Irredenta kultusz és háborús propaganda az iskolai ünnepeken, 1939-194433 / 2008. November
Új hadtörténetírás? Stéphane Audoin-Rouzeau - Annette Becker: 1914-1918. Az újraírt háború33 / 2008. November
„Akkor költözünk. Egy nagy háromszobásba.” Egy család lakásszerzési stratégiái egy pesti bérházban a II. világháborútól a forradalomig58 / 2014
Küpker Markus történész (University of Cambridge)mk485@cam.ac.uk A nők és a házimunka anyagi kultúrája a kora újkori Württembergben: a wildbergi inventáriumok tanulságai60 / 2015
Kurucz György(1959) történész (Károli Gáspár Református Egyetem BTK)kurucz.gyorgy@kre.hu Könyv és presztízs. Kazinczy János szóládi prédikátor könyvtára43 / 2011
Kustán Magdolna(1973) történész, Ph.D. hallgató (ELTE BTK, Atelier)ribizlipont@freemail.hu Dominique Garrigues: Jardins et Jardiniers de Versailles au grand siecle15-16 / 2004. Május
I,Í,J,KA-B | C-Dzs | E-F | G-H | I-K | L-M | N-Ő | P-R | S-Ty | U-Y | Z-ZS