L,LY,MA-B | C-Dzs | E-F | G-H | I-K | L-M | N-Ő | P-R | S-Ty | U-Y | Z-ZS
SzerzőEmailCikkSzám
L. Nagy Zsuzsa A Korall körkérdése a társadalomtörténet-írás helyzetéről5-6 / 2001. Ősz-Tél
Labádi Gergely(1975) irodalomtörténész (Szegedi Tudományegyetem, BTK, Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék)glabadi@gmail.com A természet könyvét olvasni. A megértés metaforái a 18–19. század fordulóján43 / 2011
Laczó Ferenc(1982) történész (Maastrichti Egyetem)laczofl@yahoo.com Demmel József: "Egész Szlovákia elfér egy tutajon..." Tanulmányok a 19. századi Magyarország szlovák történelméről37 / 2009. November
Horváth Sándor: Két emelet boldogság. Mindennapi szociálpolitika Budapesten a Kádár-korban.49 / 2012
Monika Baár: Historians and Nationalism. East-Central Europe in the Nineteenth Century41 / 2010.
Multidiszciplináris zsonglőr Carlo Ginzburg: Nyomok, bizonyítékok, mikrotörténelem.46 / 2011
Objektivista szintézis Béla Tomka: A Social History of Twentieth-Century Europe.60 / 2015
Regina Fritz: Nach Krieg und Judenmord. Ungarns Geschichtspolitik seit 1944.53 / 2013
Simon Attila: Magyar idők a Felvidéken 1938–1945. Az első bécsi döntés és következményei.63 / 2016
Ládonyi Emese(1983) egyetemi hallgató (ELTE BTK)emeske7@gmail.com „Átkos lidércként nehezedett a falura…”A nagyrévi bába, Fazekas Gyuláné szerepea tiszazugi arzénos gyilkossági ügyekben28-29 / 2007. Szeptember
Lafferton Emese(1971) történész (Közép-európai Egyetem)leffertone@ceu.edu A „magyar arc vita”. Faji gondolkodás a magyar néprajzban és az antropológiában a századfordulón62 / 2015
Halált hozó hipnózis. Egy 1894-es eset és a tudomány mentális térképe21-22 / 2005. November
Lajkó Ádám (1991) PhD-hallgató (ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program))lajko.adam@gmail.com Fajvédelem vagy függetlenségi gondolat? Egy titkos társaság története Szekér Nóra: Titkos társaság. A Magyar Testvéri Közösség története.74 / 2018
Lajos Veronika (1979) etnográfus, kulturális antropológus (MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport)lajosvera@yahoo.co.uk Sorsfordulók, események, emberek és történeteik. Deáky Zita – Smid Bernadett (szerk.): Emlék, emlékezet, életút.63 / 2016
Lajtai L. László(1977) történész (VER ITAS Történetkutató Intézet és Levéltár)laszlollajtai@gmail.com A porcelánbolti elefánt színrevitele Azar Gat: Nations. The Long History and Deep Roots of Political Ethnicity and Nationalism62 / 2015
Csibi Norbert – Schwarczwölder Ádám (szerk.): Modernizáció és nemzetállam-építés.82 / 2020
Koselleck nemzetfogalma a nacionalizmuselméletek fényében. Néhány megjegyzés a Nép, nemzet, nacionalizmus, tömeg című szócikkhez37 / 2009. November
Nacionalizmus nélküli nemzetektől a "nemzetek nélküli nacionalizmusig". Kántor Zoltán (szerk.): Nacionalizmuselméletek (szöveggyűjtemény)18 / 2004. December
Nemzeti vagy felekezeti történelem? A nemzeti történelem diskurzusa az első magyar történelem-tankönyvek Szent István-képének viszgálatán keresztül (1777-1848)15-16 / 2004. Május
Lajtai Mátyás(1986) szociológus (MTA BTK Történettudományi Intézet)matyas.lajtai@gmail.com Huszonhárom mozaikkocka világunkról Szuhay Péter (szerk.): Távolodó világaink. A cigány–magyar együttélés változatai.61 / 2015
Lakatos Gabriella PhD-hallgató (ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet)lakatos.gabriella@btk.elte.hu Karriercélok és házasság. Női sikernarratívák az 1931 és 1944 között készült magyar vígjátékokban81 / 2020
Laki Mihály (1946) közgazdász (MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet)laki@econ.core.hu Kornai János a kapitalizmusról, 1953–198972 / 2018
Láng Benedek(1974) történész (Budapesti Műszaki Egyetem, Filozófia és Tudománytörténeti Tanszék)lang@filozofia.bme.hu A hírek útja a középkorban. Novák Veronika: Hírek, hatalom, társadalom: információ-áramlás Párizsban a középkor végén38 / 2009. December
Az emberek titkai. A kora újkori magyarországi rejtjelezés társadalomtörténetének kutatási lehetőségei43 / 2011
Szerelem, alkohol és szégyen: titkosírások a magánéletben a kora újkori Magyarországon57 / 2014
Langó Péter(1972) régész (MTA Régészeti Kutatóintézet)lango@archeo.mta.hu A Kárpát-medence 10. századi emlékanyagának kutatása mint nemzeti régészet. Kutatástörténeti áttekintés24-25 / 2006. Június
Lantos Edit (1969) művészettörténész (MTA Könyvtár és Információs Központ Magyar Tudományos Művek Tára)lantos.edit@konyvtar.mta.hu „Szabad vallásgyakorlatot biztosít alkotmányunk minden becsületes dolgozónak.” Az egyházi építkezésekre vonatkozó kérelmek, érvelések, azok alapja és háttere 1957 és 1960 közt64 / 2016
László Márton(1976) levéltáros (Állami Levéltárak Maros Megyei Igazgatósága)laszlomarton@gmail.com A kollektivizálás menetrendje és modelljei Székelyföldön36 / 2009. Július
László Andor Tisztelt Szerkesztőség!2 / 2000. Tél
Laszlovszky József (1958) történész, régész (Közép-Európai Egyetem, Középkortudományi Tanszék)laszlovj@ceu.hu Árvízhullámok a Dunán? A Duna árvizei és a visegrádi ferences kolostor a késő középkorban és kora újkorban53 / 2013
Lator László Iván (1960) történész, gimnáziumi tanár (Veres Péter Gimnázium)latorlaszlo@gmail.com Helle Mária (közread.): Életemnek legemlékezetesebb éve. Alexy Lajos naplója 1848-ban.68 / 2017
Le Maresquier Yvonne Hélene(1946) történész (CFSH Arhives Nationales, Centre de topographie historique de Paris)le-maresquier.ext@culture.gouv.fr Közel és távol: kísérletek a késő középkori megélt tér rekonstrukciójára45 / 2011
Lénárt András (1975) történész, szociológus (OSZK 1956-os Intézet és Oral History Archívum)lenart.andras@ella.hu „Itt maguknál öröm lehet rendőrnek lenni!” A bűn ábrázolása a Kádár-korszakjátékfilmjeiben65 / 2016
Lengvári István(1970) történész, főlevéltáros (Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltár)lengvari@gmail.com A Pécsi Ciszterci Fogimnázium tanulói (1851 - 1911)3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Havasréti József – K. Horváth Zsolt – Szijártó Zsolt (szerk.): A város láthatatlan mintázata. Pécs városa mint az emlékezet helye.51 / 2013
Tóth G. Péter (szerk.): A polgári társadalom a Dunántúlon a dualizmus korában. Struktúra és vársokép.11-12 / 2003. Május
Varga Lajos - Vonyó József (szerk.): Tanulmányok Pécs történetéből 10-11-12.14 / 2003. December
„Papírforma szerint talán én volnék a legkvalifikáltabb, de hát ez ma kevés az üdvösségre.” Protekciókérések Pekár Mihály pécsi orvoskari professzor levelezésében50 / 2012
Lengyel Emese MA-hallgató (Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Néprajzi Tanszék)lengyelemese1@gmail.com Ignácz Ádám: Milliók zenéje. Populáris zene és zenetudomány az államszocialista Magyarországon.83 / 2021
Lengyel György szociológus (Budapesti Corvinus Egyetem)gyorgy.lengyel@uni-corvinus.hu Oligarchák, patrónusok, kliensek81 / 2020
Lévai Csaba (1964) történész, szociológus (Debreceni Egyetem BTK Történelmi Intézet Egyetemes Történeti Tanszék)levai_csaba@yahoo.com Egy társadalomtörténeti klasszikus genezise: Paul Boyer és Stephen Nissenbaum Salem Possessed című könyvének keletkezéstörténete66 / 2016
Glant Tibor: Amerika, a csodák és csalódások földje. Az Amerikai Egyesült Államok képe a hosszú XIX. század magyar utazási irodalmában.58 / 2014
Levi, Giovanni történész (Università Ca’ Foscari Venezia)levi@unive.it Az életrajz használatáról2 / 2000. Tél
Az idő, a történészek és Freud75 / 2019
Magatartások, erőforrások, folyamatok a fogyasztás "forradalma" elött10 / 2002. December
Liska Márton(1980) történész, PhD-hallgató (ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtört. Doktori Program)martonliska@gmail.com Kinek a személyes története? Rainer M. János: Jelentések hálójában. Antall József és az állambiztonság emberei 1957-198936 / 2009. Július
Molnár Adrienne: 89:56. Ötvenhatosok a rendszerváltásról.44 / 2011
Lisztes Nikolett (1988) kézirattáros (MTA Könyvtár és Információs Központ Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye)lisztes.nikolett@konyvtar.mta.hu Ideálok káprázatában Jens Ivo Engels: A korrupció története: a korai újkortól a 20. századig.70 / 2017
Loriga Sabina(1955) történész (École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris)loriga@ehess.fr Történet- és életrajzírás a 19–20. században44 / 2011
Lugosi András(1969) szociológus (Budapest Főváros Levéltára)alugo@freemail.hu Ferkai András: Buda építészete a két világháború között. Muvészeti emlékek; Ferkai András (szerk.): Pest építészete a két világháború között. Az épületektol a várostörténetírásig.11-12 / 2003. Május
Lukács Anikó(1975) történész, Ph.D hallgató (ELTE)laniko@uze.net Nemzeti divat a reformkori Pesten10 / 2002. December
Madarász Aladár(1947) közgazdász (MTA KRTK KTI, BCE, MTA–ELTE Válságtörténeti Kutatócsoport) madarasz.aladar@krtk.mta.hu Két lexikoncikk a kapitalizmusról. Sombart zsidó pénzkölcsönzői és Schumpeter teremtő rombolása72 / 2018
Vállalkozás, vállalatelmélet, vállalattörténet. Arthur Cole, Alfred Chandler és Ronald Coase – változatok „paradigmateremtésre”61 / 2015
„Táncától a táncost: elválaszthatod?” Klement Judit: Hazai vállalkozók a hőskorban. A budapesti gőzmalomipar vállalkozói a 19. század második felében.54 / 2013
Madunić Domagoj(1971) történész (Közép-Európai Egyetem)domagoj.madunic@gmail.com Csengizáde Ali pasa és az Oszmán Birodalom határmenti elitje a krétai háború alatt (1645–1669)48 / 2012
Maegraith Janine történész (University of Cambridge)cjm80@cam.ac.uk A nők és a házimunka anyagi kultúrája a kora újkori Württembergben: a wildbergi inventáriumok tanulságai60 / 2015
Magos Gergely(1983) történész, szociológus (ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program)magosposta@gmail.com Kiterjedt állam – beteljesületlen álom. A magyarországi gyógyszerészet professzionalizációja42 / 2010
Lakva ismerszik meg… Branczik Márta – Keller Márkus: Korszerű lakás. 1960: az óbudai kísérlet.48 / 2012
Magyar Erzsébet (1971) történész (Közép-Európai Egyetem, Idegennyelvi Lektorátus)magyar@ceu.hu Budapest parkjai, 1870–1918. A szisztematikus városi zöldfelület-politika megjelenése53 / 2013
Magyarosi Ádám doktorandusz (Debreceni Egyetem, Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola)magyarosi.adam@gmail.com Tuberkolózis, tetű és pöcegödör. Iskolások egészségügyi és lakhatási helyzete Debrecenben, a nagy gazdasági válság idején83 / 2021
Majdán János (1953) történész (Pécsi Tudományegyetem BTK történettudományi Intézet)majdan.janos@pte.hu Bérek, dolgozói juttatások a magyarországi vasúttársaságoknál az 1904. évi első vasúti sztrájk előtt52 / 2013
Nagy Janka Teodóra: Közös hitben a családért, a szőlőért, a földért.69 / 2017
Nagy László: Az Ipolytól Dachauig Baráti Huszár Aladár élettörténete (1885–1945).80 / 2020
Nyári Denisz: A kelet-szlavóniai magyarok a két világháború között. / Mađari istočne slavođu dvaju svjetskih ratova76 / 2019
Majorossy Judit(1969) történész (Ferenczy Múzeum)judit.majorossy@gmail.com A foglalkozás topográfiája. A társadalmi tértől a személyes térig: a társadalmi mobilitás térbeli elemei a 15. századi Pozsonyban45 / 2011
Egy város a „regionális” kapcsolati térben. A középkori pozsonyi polgárok városon kívüli kapcsolatainak térbeli kiterjedéséről (1430–1530)50 / 2012
Majtényi György(1974) történész (Eszterházy Károly Egyetem)gyorgymajtenyi@hotmail.com "Uraltak" vagy "önfejűek". Diktatúrák mindennapjai a német társadalomtörténet-írásban5-6 / 2001. Ősz-Tél
A szegénység gyarmatosítása. Szegények mindennapjai és a hatalom diskurzusai a Kádár-korszakban64 / 2016
Az értelmezés hatalma és a hatalom értelemzése. Az 1945 utáni társadalomtörténet fogalmi nyelvéről19-20 / 2005. Május
Életstílus és szubkultúra. Az autózás története (1920 - 1960)1 / 2000. Nyár
Mannova, Elena A Korall körkérdése a társadalomtörténet-írás helyzetésől 2.7-8 / 2002. Március
Markó György(1954) hadtörténész (Hadtörténeti Intézet és Múzeum))markogy@hm-him.hu Morcos válasz egy „marcona” történésznek35 / 2009. Április
Marosy Júlia(1984) antropológus, PhD-hallgató (ELTE BTK Atelier)juliamarosy@gmail.com Edward M. Bruner: Culture on Tour. Ethnographies of Travel43 / 2011
Hannes Grandits – Karin Taylor (eds.): Yugoslavia’s Sunny Side. A History of Tourism in Socialism (1950s-1980s).47 / 2012
Martí Tibor (1981) történész (MTA BTK Történettudományi Intézet)marti.tibor@btk.mta.hu Koltai András: Batthyány Ádám. Egy magyar főúr és udvara a XVII. század közepén.57 / 2014
Mátay Mónika(1968) történész (ELTE BTK, Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék)monimatay@yahoo.com Historiográfiai viták a testamentumról15-16 / 2004. Május
Pierre Nora: Emlékezet és történelem között. Válogatott tanulmányok41 / 2010.
Matus László (1966) levéltári szakértő (MÁV SZK Zrt. MTÜSZ Archívum)matszlo@gmail.com A Magyar Királyi Államvasutak „ellenforradalmi” konszolidációja. Védekezési stratégiák a Tanácsköztársaság támogatása miatt indított államvasúti politikai eljárásokban71 / 2018
Medick, Hans(1939) történész (Max Planck Institut für Geschichte - Göttingen)medick@mpi-g.gwdg.de A megbecsülés kultúrája. A ruhák és színeik Laichingenben 1750 és 1820 között10 / 2002. December
Melegh Attila (1963) szociológus (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)melegh@demografia.hu „Többféle regionális demográfiai modellben kell gondolkodnunk.” Interjú Faragó Tamással 70. születésnapja alkalmából59 / 2015
Mersdorf Zsuzsa(1977) régész (MTA Régészeti Kutatóintézet - Archeosztráda Kft.)mersdorf@gmail.com A nemzetek mítosza: Európa középkori gyökerei. Patrick J. Geary: Europäische Völker im frühen Mittelalter. Zur Legende vom Werden der Nation24-25 / 2006. Június
Mester Béla(1962) filozófiatörténész (MTA BTK Filozófiai Intézet)mester.bela@btk.mta.hu A magyar filozófiatörténet elbeszélésének megformálása az egyetemes filozófiatörténet és a kulturális nemzetépítés kontextusában: Almási Balogh Pál vállalkozása62 / 2015
Mészáros Dániel (1991) történelem–levéltár szakos hallgató (ELTE BTK)91.m.daniel@gmail.com Fizet, mint a katonatiszt. A tartozások miatt indított büntetőperek iratainak forrásértékéről61 / 2015
Mészáros Tamás (1978) jogász-történész tamasmeszaros.78@gmail.com Immanuel Wallerstein: Bevezetés a világrendszer-elméletbe.49 / 2012
Mészáros Zsolt irodalom- és művészettörténész (Petőfi Irodalmi Múzeum)meszaros.zsolt@pim.hu Mozgó emlékművek, politikus toalettek, hazafias „haute couture” Lukács Anikó: Nemzeti divat Pesten a 19. században. 75 / 2019
Mihalik Béla Vilmos (1984) történész ( MTA BTK Történettudományi Intézet)mihalik.bela@btk.mta.hu Egy kisszebeni plébános tündöklése és bukása. Egyház, állam és helyi közösség konfliktusai a 17. századi Felső-Magyarországon57 / 2014
Mihály Renáta (1974) ügyvivő-szakértő (Miskolci Egyetem)renatamihaly2@gmail.com Horváth Sándor – Ö. Kovács József (szerk.): Állami erőszak és kollektivizálás a kommunista diktatúrában.67 / 2017
Szarka László: A multietnikus nemzetállam 1918–1992. Kísérletek, kudarcok és kompromisszumok Csehszlovákia nemzetiségi politikájában.70 / 2017
Mikos Éva(1976) néprajzkutató, folklorista (MTA BTK Néprajztudományi Intézet)mikos.eva@btk.mta.hu Ablonczy Balázs: Keletre, magyar! A magyar turanizmus története.70 / 2017
Jost Schneider: Sozialgeschichte des Lesens. Zur historischen Entwicklung und sozialen Differenzierung der literarischen Kommunikation in Deutschland32 / 2008. Június
Vaderna Gábor: A költészet születése. A magyarországi költészet társadalomtörténete a 19. század első évtizedeiben76 / 2019
Völgyesi Orsolya: Írók, szerepek, stratégiák.54 / 2013
Miskolczy Ambrus(1947) történész (ELTE BTK Román Filológiai Tanszék)miskolczy@ludens.elte.hu A Kossuth-ábrázolás technikái. Szubjektív historiográfiai széljegyzetek A bűnbaktól a realista lényeglátóig című gyűjteményes munka kapcsán21-22 / 2005. November
Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Mód László néprajzkutató (SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék)mod@hung.u-szeged.hu A munkások strandjától a „Sárga” üdülőtelepig. Adalékok a tiszai fürdőkultúra változásához84 / 2021
Mohácsi Gergely(1974) antropológus, posztgraduális hallgató (Hokkaido University, Sapporo)mohacska@hotmail.hu Szép, Erős, Egészséges. Szabadidő és testkultúra Budapesten a 20. század első felében7-8 / 2002. Március
Mohay Borbála(1991) MA-hallgató (ELTE BTK)mohybori@gmail.com Alexandra Walsham: The Reformation of the Landscape. Religion, Identity and Memory in Early Modern Britain and Ireland55 / 2014
Molnár Ágnes(1971) antropológus-etnográfus (Miskolci Egyetem BTK Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék)bolmagna@uni-miskolc.hu Alkalmazkodó polgárosodás: a paraszti társadalom átalakulásának egy lehetséges útja a 20. század folyamán. A kiskanizsai "sáskák" példája19-20 / 2005. Május
Braudel a Börzsönyben – avagy hosszú idõtartamú meghatározottságokés rövid idõtartamú változások a nógrádi málnatermelõk életvilágában– Bali János: A Börzsöny-vidéki málnatermelő táj gazdaságnéprajza28-29 / 2007. Szeptember
Molnár Dániel Márton(1991) MA-hallgató (ELTE BTK kora újkori szakirány)molnardani13@gmail.com Gyarmati György – Lengvári István – Pók Attila – Vonyó József (szerk.): Bűnbak minden időben. Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben.56 / 2014
Molnár Gergely(1984) néprajzkutató, PhD-hallgató (ELTE BTK)mgergi@gmail.com A vasút népességre tett hatása a 20. század második felében Kecskemét környékén52 / 2013
Mordovin Maxim(1979) régész (ELTE BTK Régészeti Intézet)amalrich@gmail.com A normann-elmélet Oroszországban a kezdetektől napjainkig24-25 / 2006. Június
Móré Tünde(1987) irodalomtörténész (MTA BTK Irodalomtudományi Intézet)tunde.more68@yahoo.com Mestersége: kíváncsi főnemes Bobory Dóra: Batthyány Boldizsár titkos tudománya. Alkímia, botanika és könyvgyűjtés a tizenhatodik századi Magyarországon78 / 2019
Papp Gábor – Szijártó M. István (szerk.): Mikrotörténelem másodfokon.48 / 2012
Mravik Patrik Tamás (1994) történész, PhD hallgató (ELTE BTK Atelier Interdiszciplináris Történeti Doktori Program)montventoux14@gmail.com Erőss Gábor: A történelmi filmek szociológiája78 / 2019
Történész a tiszta szobában – Beszámoló a Hajnal István Kör 2018. évi konferenciájáró75 / 2019
„4-5 közte 16 gyerek.” A fővárosi munkásháztartások társadalomtörténeti vizsgálatának lehetőségei és problémái a kvantitatív és narratív források tükrében72 / 2018
„Megszaporodtak filmjeinkben a szocialista hősök”. Filmkészítés Magyarországon az 1960-as évek elején a dramaturgiai tanácsok vitáinak tükrében65 / 2016
Müller Ildikó(1965) történész (ELTE BTK) A Budapesti Tudományegyetem nőhallgatóságának társadalmi összetétele (1896 - 1914)3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Murai András(1966) filmtörténész (Budapesti Metropolitan Egyetem )murai@metropolitan.hu Hogyan képzeljük el? A holokauszt emlékezete és a helyszín rekonstrukciója dokumentumfilmekben41 / 2010.
Újrahasznosított felvételek. 56-os filmdokumentumok a kora Kádár-rendszer nyilvánosságában65 / 2016
„A rendszer rajtuk tartotta óvó szemeit”. Németh Brigitta Megfigyelések az egykori Gulag-rabok körében79 / 2020
Murai András (1966) filmtörténész (Budapesti Metropolitan Egyetem)mandras@nyme.hu
Murányi István (1959) szociológus (Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék)muranyi.istvan@arts.unideb.hu A munkások lokális identitásának jellemzői Borsodnádasdon49 / 2012
Murányi-Győri Gréta doktorandusz (Eszterházy Károly Egyetem, Történettudományi Doktori Iskola, Magyarország története a reformkor végétől napjainkig Doktori Program)greta.gyoeri@gmail.com Kiskirályok tündöklése és bukása Majtényi György – Szabó Csaba – Mikó Zsuzsanna (szerk.): Kommunista kiskirályok.83 / 2021
Máté Zombory szociológus (ELTE TÁTK Társadalomtudományi Kutatóközpont)zombory.mate@tk.mta.hu Antifasiszta emlékezet újragondolva. Magyar történeti kiállítások Oświęcimben és Párizsban 1965-ben85 / 2021
L,LY,MA-B | C-Dzs | E-F | G-H | I-K | L-M | N-Ő | P-R | S-Ty | U-Y | Z-ZS