S,SZ,T,TYA-B | C-Dzs | E-F | G-H | I-K | L-M | N-Ő | P-R | S-Ty | U-Y | Z-ZS
SzerzőEmailCikkSzám
Sándor Cecília néprajzkutató, kulturális antropológus (Budapesti Corvinus Egyetem)ceciliasandor@yahoo.com Ipari fellendülés Csíkszentsimonban. A Keményítő- és Szeszgyár története az 1940–1975 közötti időszakban76 / 2019
Szabó Sárai Katalin(1964) etnográfus-történész (Ráday Gyűjtemény)sszkata@gmail.com Modellváltás a református lelkésznéi szerep értelmezésében az 1870-es és az 1930-as évek között52 / 2013
Sasfi Csaba(1956) történész (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, MTA-ELTE Válságtörténeti Kutatócsoport)sasfics@freemail.hu "A honoráciorságért meg kell dolgozni." - interjú Fallenbüchl Zoltánnal11-12 / 2003. Május
A Testnevelési Főiskola hallgatói, 1925–1948.50 / 2012
Az oktatás társadalomtörténeti megközelítése: négy dunántúli nemesifjú kiművelése a reformkorban3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Kövér György "Magyarország társadalomtörténete a reformkortól az első világháborúig" c. művéről1 / 2000. Nyár
Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban (1-5.). (Szögi László, Kiss József Mihály, Mészáros Andor munkáiról)9 / 2002. Szeptember
Reprodukció és mobilitás. A középfokú oktatás társadalmi funkciói a dualizmusban56 / 2014
Sashalmi Endre történész (PTE Történettudományi Intézet Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék)sashalmi.endre@pte.hu Szvák Gyula: IV. Iván és I. Péter mikrohistoriográfiája.81 / 2020
Schleicher Vera néprajzkutató (Néprajzi Múzeum)schleicher.veronika@neprajz.hu Odi profanum vulgus. A balatoni strand84 / 2021
Schlumbohm, Jürgen(1942) történész (Max-Planck-Institut für Geschichte - Göttingen)schlumbohm@mpi-g.gwdg.de A rurális társadalmak problémája a német és francia történetírásban19-20 / 2005. Május
Családformák és demográfiai viselkedés. Politikai viták és empirikus kutatási eredmények a preindusztriális Németországról.30 / 2007. December
Schreck Csilla(1978) történész, PhD-hallgató (ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténet Doktori Program)csilla.schreck@gmail.com Egy operettprimadonna otthona az 1930-as években51 / 2013
Schwendtner Tibor filozófus (Eszterházy Károly Egyetem, Filozófia Tanszék)schwendtner.tibor@gmail.com Ki találta fel a humboldti egyetemet? Vita az úgynevezett „Humboldt-mítosz”-ról80 / 2020
Sebők Richárd (1982) történész, PhD-hallgató (ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program)sebokrichard004@gmail.com Az 1722–1792 közötti országgyűléseken részt vevő és részt nem vevő ítélőmesterek prozopográfiai elemzése70 / 2017
Dobszay Tamás et al. (szerk.): Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon. A kezdetektől 1918-ig.70 / 2017
Jean Leduc: A történészek és az idő. Elméletek, problémák, írásmódok.43 / 2011
Seidler, Andrea(1955) irodalmár (Bécs, Universität Wien, Finnugor Tanszék)andrea.seidler@univie.ac.at Üzleti úton a színigazgató: Christoph Seipp 18. századi útleírása Magyarországról38 / 2009. December
Séllei Nóra (1961) irodalmár (Debreceni Egyetem BTK Brit Kultúra Tanszék)sellei.nora@arts.unideb.hu A női test mint áldozat – Polcz Alaine: Asszony a fronton59 / 2015
Siklósi Zsuzsanna(1979) Ph.D. hallgató (ELTE BTK Régészeti Intézet)zsuzsannasiklosi@pannatural.org A régészeti kultúra fogalmának változása és az etnikai identitás azonosítása az ősrégészeti kutatásokban24-25 / 2006. Június
Simon Attila(1966) történész (Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja)simon@realmail.sk Telepítések Dél-Szlovákiában a két világháború között18 / 2004. December
Simon Katalin(1981) történész, levéltáros (Budapest Főváros Levéltára)simonk@bparchiv.hu Mesterségből hivatás. Sebészmesterek és orvosdoktorok Magyarországon az egységes orvosi képzés bevezetéséig42 / 2010
Szülői betegség – gyermeki gondoskodás. Idősgondozás a 18. századi Óbudán az eltartási szerződések tükrében82 / 2020
Simon Zoltán Boldizsár(1979) történész zoltanbsimon@gmail.com Az aszimmetrikus ellenfogalmak fogalmának történetisége Kay Junge – Kirill Postoutenko (eds.): Asymmetrical Concepts after Reinhart Koselleck: Historical Semantics and Beyond.49 / 2012
Reflexivitás a történetírásban52 / 2013
Simonkay Márton(1992) MA-hallgató (ELTE BTK, történelem–földrajz)simarci@gmail.com Vadas András: Körmend és a vizek. Egy település és környezete a kora újkorban.53 / 2013
Sipos András (1964) történész, levéltáros (Budapest Főváros Levéltára)siposa@bparchiv.hu Ki az úr a házban? Küzdelmek a budapesti lakásbérleti jog körül az 1860-as évektől az 1930-as éveki58 / 2014
Siptár Dániel (1981) történész (Piarista Rend Magyar Tartománya )siptardani@gmail.com A szerzetesség és a töröktől való visszafoglalást követő „második konfesszionalizáció” Baranya megyében57 / 2014
Sivadó Ákos (1984) posztdoktori kutató (MTA BTK Filozófiai Intézet)sivado.akos@btk.mta.hu A koramodern korszak két arca Tamás Demeter – Kathryn Murphy – Claus Zittel (eds): Conflicting Values of Inquiry. Ideologies of Epistemology in Early Modern Europe.65 / 2016
Skorka Renáta(1976) történész (MTA Történettudományi Intézet, Középkori Osztálya)skorka.renata@btk.mta.hu Egy budai céh forrásai. Kenyeres István (szerk.): A budai mészárosok középkori céhkönyvei és kiváltságlevelei38 / 2009. December
Középkori fehérvári polgárok mezőgazdasági ingatlanai a város határán belül és kívül78 / 2019
Középkori pozsonyi polgárság a városi végrendeletek tükrében. Majorossy Judit – Szende Katalin (Hrsg.): Das Pressburger Protocollum Testamentorum45 / 2011
Slachta Krisztina(1980) szociológus, történész kriszta.slachta@gmail.com Ifjúsági szubkultúra Lipcsében (1957-1968). Yvonne Liebing: All You Need is Beat. Jugendsubkultur in Lepizig 1957-196836 / 2009. Július
Láthatatlan erőszak. Az állambiztonsági szervek láthatatlan jelenlétének erőterei és ellenségképeinek rendszere – értelmezési és elemzési lehetőségek79 / 2020
Sohajda Ferenc(1975) történész Ph.D hallgató (ELTE BTK Atelier)sohajda@hotmail.com Molnár András (szerk.): Zala megye archontológiája 1138-20005-6 / 2001. Ősz-Tél
Őri Péter: A demográfiai viselkedés mintái a 18. században. Lélekösszeírások Pest megyében 1774-1783.18 / 2004. December
Tomka Béla: Családfejlődés a 20. századi Magyarországon és Nyugat-Európában17 / 2004. Szeptember
Somogyvári Lajos neveléstörténész (Pannon Egyetem MFTK Tanárképző Központ)somogyvari.lajos@mftk.uni-pannon.hu Az 1949-es választások amerikai szemmel. Nagykövetségi útibeszámolók a vidéki Magyarországról79 / 2020
Somorjai Szabolcs(1976) történész (MTA OSZK Res libraria Hungariae Kutatócsoport)szsomorjai@gmail.com Egy tanulmánykötet lehetőségei. Szijártó M. István: Nemesi társadalom és politika. Tanulmányok a 18. századi magyar rendiségről37 / 2009. November
Mikrotörténelem a csatatéren46 / 2011
Számok és struktúrák Glósz Jószef: Gabonakereskedelem Magyarországon a 19. század első felében.61 / 2015
Viták és kompromisszumok, avagy hogyan vezethet eredményre a kollektív bölcsesség? Albrecht Cordes – Margrit Schulte Beerbühl (eds): Dealing with Economic Failure. Between Norm and Practice (15th to 21st Century).72 / 2018
Sonkoly Gábor(1969) történész (ELTE BTK Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék)sonkoly.gabor@btk.elte.hu A kulturális örökség és a történettudomány viszonyának meghatározása75 / 2019
A magyar várostörténet horizontján. Bácskai Vera: Városok és polgárok Magyarországon35 / 2009. Április
Bácskai Vera: Városok Magyarországon az iparosodás elott. Kis magyar várostörténet.11-12 / 2003. Május
Mennyiben bécsi a Bécsi Memorandum? A városi örökség meghatározásában bekövetkező változások történeti értelmezése62 / 2015
Vásárok, vásárkörzetek és városok Erdélyben 1820-ban.11-12 / 2003. Május
Sonnlechner Christoph(1972) történész (Bécs, Wiener Stadt- und Landesarchiv)sonnlechner@wien.gv.at „Ökológiai lábnyomok” a késő középkori Bécsben53 / 2013
Soós Viktor Attila történész (Nemzeti Emlékezet Bizottsága)attila.viktor.soos@neb.hu „Ék” fedőnevű konspirált lakás a hírszerzés szolgálatában79 / 2020
Spannenberger Norbert(1969) történész spannenb@rz.uni-leipzig.de
Spiegel, Gabrielle M. történész (Johns Hopkins University)spiegel@jhu.edu Történelem, historicizmus és a szöveg társadalmi logikája a középkorban15-16 / 2004. Május
Stenczel Emese (1988) MA-hallgató (ELTE BTK Atelier)steemmse@gmail.com Hudi József: A veszprémi színjátszás kezdetei (1723–1879).44 / 2011
Simonovics Ildikó – Valuch Tibor (szerk.): Öltöztessük fel az országot! Divat és öltözködés a szocializmusban.39 / 2010.
Stracke Daniel (1974) történész (Münster, WWU Institut für vergleichende Städtegeschichte)stracked@uni-muenster.de A pre-modern városi tér kutatása. Megjegyzések a városképek és városalaprajzok használatához az első magyar várostörténeti atlasz megjelenése kapcsán45 / 2011
Stráner Katalin(1978) történész (University of Southampton Faculty of Arts and Humanities)k.straner@soton.ac.uk Mitchell G. Ash – Jan Surman (eds.): The Nationalization of Scientific Knowledge in the Habsburg Empire, 1848–1918.62 / 2015
Természettudomány magyarul vagy magyar természettudomány? Dapsy László, a magyar darwinizmus és a Természettudományi Társulat Könyvkiadó Vállalatának eredete62 / 2015
Város és tudomány. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlései Pesten, Budán és Budapesten (1841–1896)74 / 2018
Szabad György történész Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Szabari Vera szociológus (ELTE Társadalomtudományi Kar, Szociológia Intézet, Társadalomelmélet Tanszék)szabari.veronika@tatk.elte.hu Az 1960-es években intézményesülő magyar szociológia társadalmi és politikai környezete80 / 2020
Szabó András Péter (1980) történész (MTA BTK Történettudományi Intézet)suetoniushung@yahoo.com Cziráki Zsuzsanna: Autonóm közösség és központi hatalom. Udvar, fejedelem és város viszonya a Bethlen-kori Brassóban.57 / 2014
Szabó Dániel(1946) történész (MTA Történettudományi Intézet)szadoda@hotmail.com A véderőtüntetések résztvevői17 / 2004. Szeptember
Szabó Elemér (1972) középiskolai tanár, PhD-hallgató (Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium, Debrecen; Debreceni Egyetem Történelem és Néprajz Doktori Iskola)szaboelemail@gmail.com „Körül voltam én véve rendesen […], ha nincs a film, akkor engem biztos, hogy börtönbe zárnak”. Interjú Ferenczi József egykori tsz-elnökkel, A Határozat című dokumentumfilm kulcsszereplőjével65 / 2016
Szabó Gábor(1985) politológus sabog7@gmail.com A. Wess Mitchell: A Habsburg Birodalom nagystratégiája.82 / 2020
Kontinuitás és diszkontinuitás a politikai nyelvekben az Antall-korszakban Szűcs Zoltán Gábor: Az antalli pillanat. A nemzeti történelem szerepe a magyar politikai diskurzusban, 1989–1993.44 / 2011
Szabó Kata (1987) PhD-hallgató (ELTE BTK Atelier Európai Historiográfia és Társadalomtörténet Doktori Program)kattkasabo@gmail.com Csatári Bence: Az ész a fontos, nem a haj. A Kádár-rendszer könnyűzenei politikája.64 / 2016
Szabó Márton(1942) politológus (MTA Politikatudományi Intézet)szabo@mtapti.hu A dolgozó mint állampolgárFogalomtörténeti tanulmány a magyar szocializmushárom korszakaszáról27 / 2007. május
Szabó Péter(1972) történeti ökológus (Közép-európai Egyetem)szabop@ceu.hu "Mert a fának van reménysége...". Csonkolt fák Magyarországon9 / 2002. Szeptember
Horhi Melius Péter: Herbarium. Az fáknak, füveknek nevekről, természetekről és hasznairól14 / 2003. December
Szabó Róbert Károly PhD-hallgató (ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program))rszabo.elte@gmail.com Elkerülni az elkerülhetetlent? Jörg Baberowski: Az erőszak terei84 / 2021
Szabó-Reznek Eszter (1990) irodalomtörténész, PhD-hallgató (Szegedi Tudományegyetem BTK Irodalomtörténeti Doktori Iskola)szabo.reznek.eszter@gmail.com Az arisztokrácia önreprezentációja az erdélyi hivatásos színjátszás centenáriumi ünnepségén69 / 2017
Szalisznyó Lilla (1982) irodalomtörténész (Szegedi Tudományegyetem BTK Magyar Irodalmi Tanszék)szalisznyolilla@gmail.com A civakodó színész, a hanyag ruhatárnok és a részeg statiszta a színházi bíróság előtt. A Nemzeti Színház belső törvénykönyve és gyakorlati alkalmazása a 19. század közepén69 / 2017
A magyar irodalom férfiasan kezdi fejét emelni. A Magyar Tudós Társaság jutalmainak szerepe az irodalom elismertetésében (1831−1847)62 / 2015
Szatmári Judit (1968) levéltáros (Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye)jarchiv@freemail.hu Kósa László: Művelődés, egyház, társadalom. Tanulmányok.48 / 2012
Szatmári Anna (1980) divattörténész (Kaposvári Egyetem Művészeti Kar; Budapesti Metropolitan Főiskola Alkalmazott Művészeti Intézet)szatmari.j.a@gmail.com Fischer Júlia és Társa61 / 2015
Szeberényi Gábor(1974) könyvtáros (PTE Egyetemi Könyvtár Történeti Gyűjtemények Osztálya)gszebe@lib.pte.hu Prozopográfia, biográfia, helytörténet. Módszertani megjegyzések egy tanulmánykötet margójára. Fedeles Tamás: Püspökök, prépostok, kanonokok. Fejezetek Pécs középkori egyháztörténetéből. (Capitulum V.)42 / 2010
Szécsényi András történész, levéltáros (Budapesti Corvinus Egyetem Levéltára)szecsenyiandras@gmail.com A Marx Károly Közgazdaságtudományi egyetem Rajk László Szakkollégiuma a tradíciók, és a szocialista elitképzés metszetében (1970–1988)80 / 2020
Szécsényi Mihály(1955) történész–levéltáros (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár)szecsenyim@gmail.com Lektűr és diktatúra. Epizódok Claire Kenneth írónő életéből64 / 2016
Szegedi Gábor (1980) történész (Masarykova Univerzita, Brno)gszegedi@gmail.com Az onanista alakja a 20. századi Magyarországon66 / 2016
Szegedi Péter(1973) szociológus, PhD peter@szegedi.in "Ha a bajonett most nálam volna, keresztülszúrnám!" Futballerőszak a két háború közötti Kelet-Magyarországon7-8 / 2002. Március
A Testnevelési Főiskola hallgatói, 1925–1948.50 / 2012
Az első cipőzsinórnál kezdődött... A magyar hivatásos futball születése13 / 2003. Szeptember
Jobbra át! Adalékok a "keresztény-nemzeti" sportegyesületek debreceni szociogenéziséhez1 / 2000. Nyár
Szeghy-Gayer Veronika (1986) történész (MTA TK Kisebbségkutató Intézet)gayerveronika@gmail.com A szlovák–magyar–zsidó–cseh Kassa a 20. század első felében37 / 2009. November
A szlovák–magyar–zsidó–cseh Kassa a 20. század első felében68 / 2017
Szekér Barnabás(1987) középiskolai tanár, levéltáros (Piarista Gimnázium, Budapest; Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára)szekerba27@gmail.com Joachim Bahlcke – Thomas Winkelbauer (Hgg.): Schulstiftungen und Studienfinanzierung. Bildungsmäzenatentum in den böhmischen, österreichischen und ungarischen Ländern, 1500–1800.65 / 2016
Reformok és hanyatlás? Középiskolai diáklétszámváltozások a 18. században a pesti piarista gimnázium példáján56 / 2014
Szekeres Andor(1972) történész, Ph.D hallgató (ELTE BTK Atelier)szekeres.a@freemail.hu Milyen (lesz) a magyar mikrotörténelem?. (Gondolatok Für Lajos A berceli zenebona című műve kapcsán)9 / 2002. Szeptember
Van-e még mikrotörténelem? A Quaderni storici három évfolyamáról (2001-2003)19-20 / 2005. Május
Szemethy Tamás (1989) történelem szakos vezetőtanár (ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium)szemethy.tamas@trefort.elte.hu A 18. századi új elit vagyoni helyzete a Magyar Királyságban81 / 2020
A levélküldés nehézségei a lengyel örökösödési háború dél-itáliai frontján63 / 2016
András Vári – Judit Pál– Stefan Brakensiek: Herrschaft an der Grenze. Mikrogeschichte der Macht im östlichen Ungarn im 18. Jahrhundert.65 / 2016
Szende Katalin(1965) történész (CEU, Középkortudományi Tanszék)szendek@ceu.hu A különbségek összekötnek? - Szegregáció, integráció és asszimiláció a középkori városokban. Beszámoló a Közép-Európai Egyetemen tartott konferenciáról.11-12 / 2003. Május
Szentesi Réka(1985) törtész, PhD-hallgató (EL TE BTK Társadalom. és gazdaságtörténet Doktori Program) szentesi.reka@gmail.com Andrew Scull: A hisztéria felkavaró története.68 / 2017
F. Dózsa Katalin – Simonovics Ildikó – Szatmári Judit – Szűcs Péter: A magyar divat 1116 éve. A magyar viselet a honfoglalástól a 21. század elejéig55 / 2014
Szijártó M. István(1965) történész (ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék)szijarto@btk.elte.hu Izland társadalomtörténete a 19–20. században Sigurđur Gylfi Magnússon: Wasteland with Words. A Social History of Iceland.46 / 2011
Montpellier, Vendée, a történész és az elbeszélés39 / 2010.
Reneszánsz nők, papok, parasztok és a mikrotörténelem mint alvállalkozó Erdélyi Gabriella: Szökött szerzetesek. Erőszak és fiatalok a késő középkorban.53 / 2013
Szilágyi Adrienn(1985) PhD-hallgató (ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék) szilagyiadrienn@mailbox.hu A Békés vármegyébe betelepülő nemesség a 18–19. században46 / 2011
Szilágyi Márton(1965) irodalomtörténész (ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)szilagyi.marton@btk.elte.hu Egy emlékkönyv tanulságai Koloh Gábor – Papp Viktor – Tőtős Áron (szerk.): „Eloszta bőkezűen; és termő fa gyanánt”. Tanulmányok Kövér György születésnapjára.80 / 2020
Egy politikai „pálfordulás” a 18–19. század fordulóján. Vázlat Rhédey Lajos pályafutásáról44 / 2011
Irodalom és üzlet. Csokonai Vitéz Mihály könyvkiadói és könyvterjesztői stratégiája a 18–19. század fordulóján43 / 2011
Irodalomtörténeti megjegyzések. (Für Lajos A berceli zenebona című művéről)9 / 2002. Szeptember
Ligatura: szándékok és eredmények. Egy irodalomtörténeti könyvsorozatról a szerkesztő nézőpontjából53 / 2013
Szilágyi Miklós etnográfus Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Szilágyi Zsolt(1980) történész, PhD hallgató (Debreceni Egyetem BTK)szilagyizsoltster@gmail.com Mi a történeti földrajz és kik a történeti földrajzosok? Kerekasztal-beszélgetés.31 / 2008. Április
Szerkezeti alapvonások a Horthy-kori Kecskemétagrártársadalmában28-29 / 2007. Szeptember
Szívós Erika(1968) történész (ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék)szivos.erika@btk.elte.hu Dobócia történetei: a Belső-Erzsébetváros a pesti köztudatban a két világháború között58 / 2014
Doktor úr, tanár úr, főszerkesztő asszony: a hivatások a köztudatban és a modern történetírásban42 / 2010
Tűrt és támogatott határán. A Városvédő Egyesület mint misszió és civil mozgalom az 1980-as években74 / 2018
Szőcs Máté(1980) történész, PhD-hallgató (ELTE BTK, Társadalom- és Gazdaságtörténeti Program)szocsmate@gmail.com Gyáni Gábor: Relatív történelem34 / 2008. December
Szőcsné Gazda Enikő(1968) muzeológus (Székely Nemzeti Múzeum)szocsnegazdaeniko.sznm@gmail.com Granasztói Péter: Az eltűnt mindennapok nyomában. Mezővárosi társadalom a tárgyi világ tükrében. Kiskunhalas 1760–1850.50 / 2012
Szűcs Zoltán Gábor(1979) politológus, eszmetörténész (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Politikatudományi Intézet))szucs.zoltan.gabor@tk.mta.hu Demeter Tamás: A szociologizáló hagyomány. A magyar filozófia főárama a XX. században.47 / 2012
Hogyan olvassuk a 18. század magyar politikai irodalmát?35 / 2009. Április
László Kontler – Mark Somos (eds): Trust and Happiness in the History of European Political Thought.72 / 2018
„Mintha gyöngy szemeket viselnék lábaimon”. Politikai eszmetörténet és életrajzírás kapcsolatai a Szemere-ügy kapcsán44 / 2011
Szűts István Gergely(1977) történész, levéltáros, PhD hallgató (MNL Veszprém Megyei Levéltára)szutsig@gmail.com Klement Judit: Gőzmalmok a Duna partján. A budapesti malomipar a 19–20. században.50 / 2012
Visszacsatolt piacok? A Herendi Porcelángyár kereskedelmi kapcsolatai és fogyasztási szokások Észak-Erdélyben 1940–1944 között51 / 2013
„A szükséglakások felét menekültek kapják…” Érdekkonfliktusok és előítéletek az 1920-as évek első felének lakásügyeiben Miskolcon40. / 2010.
T. Orgona Angelika történész, főmuzeológus (Magyar Nemzeti Múzeum)orgona.angelika@hnm.hu Érzelmek iskolája Erdélyi Gabriella (szerk.): Érzelmek és mostohák. Mozaikcsaládok a régi Magyarországon 1500–1850.79 / 2020
Takács Ádám(1970) filozófus (ELTE BTK Atelier)takacsadam@hotmail.com A társadalomtudományok és a nemzeti szellem. Megjegyzések a nemzeti jelleg "intézményes" megközelítéséről néhány 19. századi francia társadalomtudósnál37 / 2009. November
Takács Erzsébet(1974) történész - szociológus, Ph.D. hallgató (ELTE BTK - ELTE TÁTK)gomul@freemail.hu A „társadalmi” és mítoszai– Laurent Mucchielli: La découverte du sociale.Naissance de la sociologie en France. 1870–1914.– Laurent Mucchielli: Mythes et histoire de sciences humaines27 / 2007. május
A történetiség rendjei. Francois Hartog: Régime d'historicité. Présentisme et expérience du temps15-16 / 2004. Május
Egy vita története. A szociológusok és történészek viszonya a fin de siecle Franciaországában19-20 / 2005. Május
Gérard Noiriel: Penser avec, penser contre - Itinéraire d'un historien17 / 2004. Szeptember
Luc Boltanski pragmatikus szociológiája (Konferenciabeszámoló)17 / 2004. Szeptember
Takács Judit (1968) szociológus (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet)takacs.judit@tk.mta.hu Homoszexuálisok listázása a 20. századi Magyarországon66 / 2016
Takács Károly(1970) régész - történész Árpád-kori csatornarendszerek kutatása a Rábaközben és a Kárpát-medence egyéb területein1 / 2000. Nyár
Árpád-kori csatornarendszerek kutatása a Rábaközben és a Kárpát-medence egyéb területein II. rész3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Fokgazdálkodás vagy valami más?2 / 2000. Tél
Takács Levente (1978) ókortörténész, klasszika-filológus (Debreceni Egyetem Történelmi Intézet)takacs.levente@arts.unideb.hu A római rabszolgaság63 / 2016
Takács Miklós régész (MTA Régészeti Kutatóintézet)takacs@archeo.mta.hu A nemzetépítés jegyében megfogalmazott elvárások. Kutatási célok az észak-balkáni államok középkori régészetében24-25 / 2006. Június
Takács Róbert(1978) történész (Politikatörténeti Intézet)takrobi@yahoo.com A nyugati film és közönsége Magyarországon Sztálin halálától Helsinkiig (1953–1975)65 / 2016
Az I. világháború közép- és kelet-európai emlékezetének mozaikdarabkáiról. Rendhagyó beszámoló egy konferenciáról59 / 2015
Takács Tibor(1974) történész (Állambiztonsági Szolgáltok Történeti Levéltára)takacs.tibor@abtl.hu Emlékezeti aktus és történeti esemény. A Biksza-gyilkosság, 195641 / 2010.
Gerő András: Térerő. A Kossuth tér története36 / 2009. Július
Takó Ferenc (1988) filozófiatörténész (ELTE BTK)tako.ferenc@btk.elte.hu Egyszer volt? Hol nem volt? Marx és Weber a kapitalizmusról72 / 2018
Tamás Ágnes(1983) történész (SZTE BTK Modernkori Magyar Történeti Tanszék) tagnes83@yahoo.com Tomka Béla: Az első világháború következményei Magyarországon.66 / 2016
Válságtörténetek a humor optikáján keresztül. A gazdasági válságok, az éhínség és a kolera a korabeli élclapokban54 / 2013
Tangl Balázs (1989) levéltáros (Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár)tanglbalazs@gmail.com A katonaság szerepe Kőszeg város fejlődésében 1867 és 1889 között55 / 2014
Melega Miklós: A modern város születése. Szombathely infrastrukturális fejlődése a dualizmus korában.61 / 2015
Mindennapi élet a közös hadseregben az általános hadkötelezettség időszakában (1868–1914)71 / 2018
Tarafás Imre(1988) történész (ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék)tarafasimre@gmail.com A tulajdonságokkal bíró ember találkozása a tulajdonságok nélküli emberrel. Kulturális transzfer és történelemszemléletek ütközése a századforduló Monarchiájában80 / 2020
Ágoston Berecz: The Politics of Early Language Teaching. Hungarian in the Primary Schools of the late Dual Monarchy62 / 2015
Clio igézetében és Osszián árnyékában. Patrick J. Geary – Gábor Klaniczay (eds): Manufacturing Middle Ages / János M. Bak – Patrick J. Geary – Gábor Klaniczay (eds): Manufacturing a Past for the Present68 / 2017
Deák Ágnes: A koronás Wargha. Egy kettős ügynök Kossuth és a császári rendőrség szolgálatában.47 / 2012
Nemzetiségek a nemzeti történelemben. Magyarországi nemzeti kisebbségek reprezentációja történelmi összefoglalókban, a dualizmus korában68 / 2017
„Mitsoda Nemzet vagy?” Lajtai L. László: „Magyar nemzet vagyok”. Az első magyar nyelvű és hazai tárgyú történelemtankönyvek nemzetdiskurzusa.59 / 2015
Tasnádi Róbert (1972) fotográfus rtasnadi@yahoo.com Edgar Gómez Cruz – Asko Lehmuskallio (eds): Digital Photography and Everyday Life: Empirical Studies on Material Visual Practices. [Digitális fotográfia és a mindennapi élet. Empirikus tanulmányok materiális vizuális gyakorlatokról.]73 / 2018
Tátrai Viktor PhD-hallgató (ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program)tatraiv@gmail.com Nyomor és nyilvánosság Perényi Roland: A nyomor felfedezése Bécsben és Budapesten. Szociális riportok a 19–20. század fordulóján77 / 2019
Tenbruck H. Friedrich(1919) szociológus ((1919–1994)) Vallás a reflexió örvényében27 / 2007. május
Tevelÿ Arató György (1986) történész, levéltáros (EL TE BTK Művelődéstörténeti Doktori Program, Győri Egyházmegyei Levéltár)tevely.aratoo@gmail.com „Csokonai redivivus”, avagy Szilágyi Márton Csokonai-biográfiája mint irodalomtörténeti jelenség. Szilágyi Márton: A költő mint társadalmi jelenség. Csokonai Vitéz Mihály pályafutásának mikrotörténeti dimenziói.67 / 2017
Tilcsik György(1952) levéltáros (Vas Megyei Levéltár)tilcsik@chello.hu Szombathely kereskedelmi szerepe és jelentosége a reformkorban.11-12 / 2003. Május
Timár Attila(1974) történész attila.timar@sos.hu "A sznobság, tudja... az volt a hibás." Gyárosok és úriemberek: brit dzsentrifikáció és oral history14 / 2003. December
F. M. L. Thompson: Gentrification and the Enterprise Culture, Britain 1780-19807-8 / 2002. Március
Interjú Sir Jeremy Ffolliot Chance-szel és Lady Cecilia Chance-szel14 / 2003. December
Timár Sára(1987) egyetemi mesterképzéses hallgató (ELTE BTK Atelier MA-program)timar.sari@yahoo.com Szívós Erika: A magyar képzőművészet társadalomtörténete, 1867–191842 / 2010
Tomka Béla(1962) történész (Szegedi Tudományegyetem, Történeti Intézet)tomka@hist.u-szeged.hu A magyar malomipar finanszírozása (1885-1913)14 / 2003. December
Intézményesült változékonyság: a jóléti fejlõdéssajátos meghatározói Kelet-Közép-Európában28-29 / 2007. Szeptember
Tömöry Miklós (1988) történész, PhD-hallgató (ELTE BTK Atelier Doktori Program)toemoery@gmail.com Ábrahám Barna: Megmaradni vagy beolvadni? A szlovákság polgárosodása a 19. század második felében.68 / 2017
Iparkodjatok eggyek lenni!” Versengő iparegyletek Újvidéken 1860 és 1872 között76 / 2019
Ószerbia feltérképezése Atanasovski, Srđan: Mapiranje Stare Srbije.73 / 2018
Tömöry Miklós történész, PhD hallgató (ELTE BTK Atelier Doktori Program)toemoery@gmail.com
Törő Balázs néprajzkutató, muzeológus (Laczkó Dezső Múzeum)toro.balazs@ldm.hu Befogadott turizmus? Formálódó terek, közelítő felek Balatonakali nyaralókultúrájának korai időszakában84 / 2021
Törő László Dávid történész (Debreceni Egyetem Történelmi Intézet)t.laszlo.d@gmail.com Viskolcz Noémi: A herceg történésze. Hajnal István az Esterházyak szolgálatában 1922–193085 / 2021
Török Zsuzsa Workshop a Közép-Európai Egyetemen. Változó történetírás Közép-Európában - új témák, új módszerek7-8 / 2002. Március
Toronyi Zsuzsanna(1970) levéltáros-muzeológus (Magyar Zsidó Levéltár)toronyizsuzsanna@gmail.com Egy budapesti kert történetei41 / 2010.
Tóth Árpád(1969) történész (Miskolci Egyetem Történettudományi Intézet)arpad.toth.0124@gmail.com "Hatalom, tudás és társadalom a városban". Beszámoló az Európai Várostörténészek Egyesülétének edinburgh-i konferenciájáról.11-12 / 2003. Május
A középiskoláztatás stratégiái. A pozsonyi középiskolák társadalomtörténete a 19. század első felében3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Az evangélikus polgárság részvétele a korai magyarországi egyesületekben. Közéleti ambíciók, társadalmi hálózatok, csoportstratégiák74 / 2018
Erdész Ádám (szerk.): Körök, egyletek. A civil társadalom története a dualizmus kori Békés megyében.74 / 2018
Önsegélyezés és önszerveződés. Temetkezési és betegsegélyező egyletek a reformkori Pesten5-6 / 2001. Ősz-Tél
Tóth Eszter Zsófia(1975) történész (Magyar Országos Levéltár)fermina33@gmail.com "Mi lesz akkor, ha meggyökerezek?" A vándorlás és a visszavándorlás megéléstörténetei munkásnők életút-elbeszéléseiben13 / 2003. Szeptember
Hogyan képzeljük el? A holokauszt emlékezete és a helyszín rekonstrukciója dokumentumfilmekben41 / 2010.
Rock, hazugság, Ifi park. A kollaboráció fogalmának értelmezése és újraértelmezése: „Dalos” ügynökügye és ennek emlékezete39 / 2010.
Új irányzatok a magyar társadalomtörténet-írásban. A hatvanas évek mint kutatási probléma10 / 2002. December
Tóth G. Péter(1970) muzeológus - történész (Laczkó Dezső Múzeum - Veszprém)tothgp@vmmuzeum.hu A lator teste és a lator test. A bűnösség kultúrája a kora újkori Magyarországon és a büntetés-emlékeztetés problémája5-6 / 2001. Ősz-Tél
Esemény, biográfia, nyilvánosság. Adalékok egy 17. századi természetfeletti jelenség kortárs recepciója és a Báthory-klán biográfiájának összefüggéseihez48 / 2012
Tárgyak, férgek, démonok. Társadalmi válságtünetek és demonológiai diagnózisok a kora újkori Magyarországon35 / 2009. Április
Tóth Gábor(1967) történész (MTA Könyvtára)tothg@studiolum.com Az elmélet szerkezete és a szerkezet elmélete. Szűcs Jenő középkor-képéről9 / 2002. Szeptember
Tóth Imre történész (Pécsi Tudományegyetem; Soproni Múzeum)toth.imre@pte.hu Gömbös és a hatalom. Egy politikussá lett katonatiszt85 / 2021
Tóth Judit(1978) történész, levéltáros (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára)toth.judit@mnl.gov.hu Marelyin Kiss József – Valuch Tibor: Rekviem a parasztságért. Hat falu – egy sors.50 / 2012
Tóth Zoltán(1943) történész (Miskolci Egyetem Újkori Magyar Történeti Tanszék)bolitoth@uni-miskolc.hu A Korall körkérdése a társadalomtörténet-írás helyzetéről5-6 / 2001. Ősz-Tél
Hofer Tamás (szerk.): Régi falusi társadalmak. Féle Edit néprajzi tanulmányai10 / 2002. December
I. Tóth Zoltán társadalomszemlélete60 / 2015
Melyik ház a „kockaház”? Mit mond a művelt középosztály egy munkásháztípusról?40. / 2010.
Zsilipelés a középosztályba. Egy 1937 nyarán Temesváron készült kottakatalógus sűrű leírása51 / 2013
Tóth-Barbalics Veronika(1977) történész, könyvtáros (Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár)toth-barbalics.veronika@mmgm.hu „Családi különállások” vagy „egyéni érzés és hajlandóság”? A főrendiházban örökös jogú főnemes családok országgyűlési részvétele és szerveződése a dualizmus időszakában70 / 2017
Tóth-Bartos András(1981) PhD-hallgató (ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtört. Doktori Program)tbadexter@gmail.com Birtokpolitika Észak-Erdélyben, 1940–194447 / 2012
Erdélyi módra. Egry Gábor: Az erdélyiség "színeváltozása". Kísérlet az Erdélyi Párt ideológiájának és identitáspolitikájának elemzésére 1940-194436 / 2009. Július
Tötszegi Tekla(1964) etnográfus (Erdélyi Néprajzi Múzeum, Kolozsvár)tekla_totszegi@yahoo.com Ruhatár és státusteremtés a kalotaszegi Mérán35 / 2009. Április
Trencsényi Balázs Workshop a Közép-Európai Egyetemen. Változó történetírás Közép-Európában - új témák, új módszerek7-8 / 2002. Március
S,SZ,T,TYA-B | C-Dzs | E-F | G-H | I-K | L-M | N-Ő | P-R | S-Ty | U-Y | Z-ZS