19-20. szám // 2005.

Rurális társadalmak

Megjelent: 2005.05.31

Tanulmányok

Kerék Mihály“…hivatásom a mezőgazdaság.” – Kerék Mihály önéletírása > cikkhez…
 
Horváth ZitaA Zala megyei parasztság helyzete a 18. században az úrbérrendezés forrásainak tükrében > cikkhez…
 
Béaur Gérard – Schlumbohm, JürgenA rurális társadalmak problémája a német és francia történetírásban > cikkhez…
 
Molnár ÁgnesAlkalmazkodó polgárosodás: a paraszti társadalom átalakulásának egy lehetséges útja a 20. század folyamán. A kiskanizsai “sáskák” példája > cikkhez…
 
Vári AndrásAngol játék a magyar gyepen. A Magyar Gazdasági Egyesület előtörténete > cikkhez…
 
Majtényi GyörgyAz értelmezés hatalma és a hatalom értelemzése. Az 1945 utáni társadalomtörténet fogalmi nyelvéről > cikkhez…
 
Takács ErzsébetEgy vita története. A szociológusok és történészek viszonya a fin de siecle Franciaországában > cikkhez…
 
Horváth Gergely KrisztiánTársadalmi és gazdasági hierarchia a dikális adórendszerben. Moson vármegye adókulcs-tervezete (1838) > cikkhez…

 

Források és olvasatok

Festetics JánosA parasztok viszonya földesurukhoz Magyarországon (1806) > cikkhez…

Folyóiratszemle

Szekeres AndrásVan-e még mikrotörténelem? A Quaderni storici három évfolyamáról (2001-2003) > cikkhez…

Könyvek

Kiss ZsuzsannaAlan R. H. Baker: Fraternity among the French Peasantry Sociability and Voluntary Association in the Loire Valley, 1815-1914 > cikkhez…
 
Csíki TamásEgyüttélés és kirekesztés. Zsidók Zala megye társadalmában 1919-1945 > cikkhez…
 
Bokor ZsuzsaPető Andrea (szerk.): Társadalmi nemek képe és emlékezete Magyarországon a 19-20. században > cikkhez…
 
Havadi GergőRainer M. János (szerk.): Múlt századi hétköznapok – Tanulmányok a Kádár-rendszer kialakulásának időszakáról > cikkhez…