28-29. szám // 2007

Közép-Európa összehasonlító perspektívában

Megjelent: 2007.09.15.

Tanulmányok

Ládonyi Emese„Átkos lidércként nehezedett a falura…”A nagyrévi bába, Fazekas Gyuláné szerepea tiszazugi arzénos gyilkossági ügyekben > cikkhez…
 
Jakab PéterA „Pazzi-átok”. Kísérlet egy 15. századi firenzeiösszeesküvés társadalomtörténeti aspektusainakmegragadására > cikkhez…
 
Weber PetruA háborús bűnök megtorlása a második világháborúutáni Romániában és Magyarországon > cikkhez…
 
Tomka BélaIntézményesült változékonyság: a jóléti fejlõdéssajátos meghatározói Kelet-Közép-Európában > cikkhez…
 
Gammerl BennoJogi nacionalizáció birodalmi keretek között:honosság és állampolgárság Magyarországonés Kanadában, 1867–1914. > cikkhez…
 
Vári AndrásNémet és magyar agráriusok, 1849–1909. > cikkhez…
 
Szilágyi ZsoltSzerkezeti alapvonások a Horthy-kori Kecskemétagrártársadalmában > cikkhez…
 
Keller MárkusTanárok, egyesületek, államok. A középiskolaitanárok professzionalizációjának kezdeteporosz–magyar összehasonlításban > cikkhez…
 
Werner Michael – Zimmermann BénédicteTúl az összehasonlításon: histoire croisée és a reflexivitás kihívása > cikkhez…
 
Kucera RudolfÁllam, nemesség és civil társadalom.Nemesi címadományozások Csehországbanés Sziléziában, 1806–1871. > cikkhez…

Könyvek

Kaposi ZoltánBeck Tibor: A fi loxéravész Magyarországon. A kártevőelleni küzdelem az első központi intézkedésektől az államilagtámogatott szőlőrekonstrukciós hitelek lejártáig (1872–1910) > cikkhez…
 
Horváth ZitaBenda Gyula: A keszthelyi uradalom 1850 előtti hagyatéki és vagyoni összeírásai III. Szőlőhegyek, falvak > cikkhez…
 
Molnár ÁgnesBraudel a Börzsönyben – avagy hosszú idõtartamú meghatározottságokés rövid idõtartamú változások a nógrádi málnatermelõk életvilágában– Bali János: A Börzsöny-vidéki málnatermelő táj gazdaságnéprajza > cikkhez…
 
Kovács Ákos AndrásGérard Noiriel: Introduction à la socio-histoire > cikkhez…
 
Keller MárkusKi is vagyok én, mi is az én nevem?– Denis Sdvižkov: Das Zeitalter der Intelligenz. Zur vergleichendeGeschichte der Gebildeten in Europa bis zum Ersten Weltkrieg > cikkhez…
 
Nagy-Csere ÁronMajtényi György: A tudomány lajtorjája. „Társadalmi mobilitás”és „új értelmiség” Magyarországon a II. világháború után > cikkhez…