48. szám // 2012

Az oszmán világ Közép-Európa peremén

Megjelent: 2012.07.29.

Tanulmányok

Kunčević, LovroJanus-arcú szuverenitás. A kora újkori Raguzai Köztársaság nemzetközi státusza > cikkhez…
 
Kármán GáborSzuverenitás és reprezentáció. Erdély a Porta 17. századi diplomáciai rendszerében > cikkhez…
 
Păun, Radu G.Belső ellenségek. Hatalmi kapcsolathálók és oszmánellenes katonai lázadások a 16–17. századi Havasalföldön és Moldvában > cikkhez…
 
Madunić, DomagojCsengizáde Ali pasa és az Oszmán Birodalom határmenti elitje a krétai háború alatt (1645–1669) > cikkhez…
 
Zahirović, NedimA Memibégovicsok Magyarországon, Szlavóniában és Horvátországban a 17. század első felében > cikkhez…
 
Tóth G. PéterEsemény, biográfia, nyilvánosság. Adalékok egy 17. századi természetfeletti jelenség kortárs recepciója és a Báthory-klán biográfiájának összefüggéseihez > cikkhez…

Könyvek

Móré TündePapp Gábor – Szijártó M. István (szerk.): Mikrotörténelem másodfokon. > cikkhez…
 
Kosárkó LászlóPozsonyi polgárok családi stratégiái – Tóth Árpád: Polgári stratégiák. Életutak, családi sorsok és társadalmi viszonyok Pozsonyban 1780 és 1848 között. > cikkhez…
 
Bodovics ÉvaDupcsik Csaba: A magyarországi cigányság története. Történelem a cigánykutatások tükrében, 1890-2008. > cikkhez…
 
Magos GergelyLakva ismerszik meg… Branczik Márta – Keller Márkus: Korszerű lakás. 1960: az óbudai kísérlet. > cikkhez…
 
Szatmári JuditKósa László: Művelődés, egyház, társadalom. Tanulmányok. > cikkhez…