70. szám // 2017

Diétai követek, országgyűlési képviselők

Megjelent: 2018.01.31

Tanulmányok

Nagy János„Hozzáfognak hát buzgón, hisz Turnus a példa”. Buda város követei az 1741. évi országgyűlésen > cikkhez…
 
Dominkovits PéterMegyei hivatalviselőkből a rendi diéták követei. Párhuzamos családi karrierek a kora újkori Sopron vármegyében > cikkhez…
 
Sebők RichárdAz 1722–1792 közötti országgyűléseken részt vevő és részt nem vevő ítélőmesterek prozopográfiai elemzése > cikkhez…
 
Horváth Gyula CsabaA 18. század végi és a reformkori hatalmi elit rokoni kapcsolati hálózata > cikkhez…
 
Völgyesi OrsolyaVármegyei követek az 1832–1836. évi országgyűlésen a titkosrendőri jelentések tükrében > cikkhez…
 
Dobszay TamásSzéchenyi István országgyűlési részvétele. Diétai itinerárium > cikkhez…
 
Tóth-Barbalics Veronika„Családi különállások” vagy „egyéni érzés és hajlandóság”? A főrendiházban örökös jogú főnemes családok országgyűlési részvétele és szerveződése a dualizmus időszakában > cikkhez…
 
Gerhard PéterA fővárosi képviselőjelöltek a dualizmus korai időszakában > cikkhez…

Könyvek

Lisztes NikolettIdeálok káprázatában Jens Ivo Engels: A korrupció története: a korai újkortól a 20. századig. > cikkhez…
 
Gerhard PéterTörésvonalak és kampányok – az utóbbi évek hazai választástörténeti irodalmából Ignácz Károly: Budapest választ. Parlamenti és törvényhatósági választások a fővárosban, 1920–1945 / Feitl István (szerk.): Parlamenti választási kampányok Magyarországon. > cikkhez…
 
Mikos ÉvaAblonczy Balázs: Keletre, magyar! A magyar turanizmus története. > cikkhez…
 
Sebők RichárdDobszay Tamás et al. (szerk.): Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon. A kezdetektől 1918-ig. > cikkhez…
 
Berecz AnitaPap József: Tanulmányok a dualizmus kori magyar parlamentarizmus történetéből. > cikkhez…
 
Várkonyi-Nickel RékaNagy Péter: A Rima vonzásában. Az ózdi helyi és gyári társadalom a késő dualizmustól az államosításig. > cikkhez…
 
Mihály RenátaSzarka László: A multietnikus nemzetállam 1918–1992. Kísérletek, kudarcok és kompromisszumok Csehszlovákia nemzetiségi politikájában. > cikkhez…